Zinaida ŽVINKLIENĖ
Pakruojo vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ auklėtoja metodininkė

Žvelgiant į mikro pasaulį

Vaizdinimo metodo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų gamtamoksliniame ugdyme

Mūsų vaikeliai stebisi ir savomis rankomis auginamomis daržovėmis

Gamta lengvai neatskleidžia paslapčių, perprasti jos elgesį sudėtinga, ji neatsako į klausimą ,,kodėl?“. Reikia sumanumo, kad galėtum su ja pasikalbėti. Pokalbio su gamta rezultatas – stebėjimų ir matavimų duomenys. Ką juose įžvelgs jaunieji tyrėjai? Tai priklauso nuo mokėjimo analizuoti duomenis.

Jei esate jaunųjų tyrėjų vadovas, jums labai pasisekė – nenustebkite, jei sulauksite kritikos ir pastabų, sužinosite daug naujo ne tik apie tyrimus, bet ir apie save. Darbas su jaunaisiais tyrėjais yra vienas įdomiausių užsiėmimų, kokį dar galima sugalvoti! Tik nereiktų pamiršti, kad jaunoji karta turi būti rengiama profesijoms, kurių dar nėra ir kūrybiškai spręsti problemas, kurios dar neiškilo.

Tyrinėjimų erdvė suteikia daug galimybių skatinti vaikų patirtį. Vaikų žodynas plečiamas, kai kalbama apie jų tyrinėjimus. Pasinaudojame kiekviena proga supažindinant su naujais žodžiais, kai vaikas liečia, uosto, skanauja, stebi gyvus ir negyvus objektus. Skatiname vaikus pasakoti apie tai, ką jie daro. Su rašto samprata vaikai susipažįsta fiksuodami tyrinėjimų rezultatus. Ieškodami informacijos knygose, pradeda suprasti teksto reikšmę, suvokti skaitymą, kaip malonumą. Pažinimo kompetencija – tai vaiko domėjimas viskuo, kas yra aplink, gebėjimas sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti; gebėjimas taikyti įvairius pasaulio pažinimo būdus: stebėjimą, klausinėjimą, eksperimentavimą, informacijos ieškojimą.

Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms, kinta ir požiūris į vaiką, jo ugdymą bei ugdymąsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiandien vaikai, jų poreikiai ir patirtis yra kitokie, negu suaugusiųjų vaikystėje. Ugdydami vaikus turėtume atsižvelgti į „interneto amžiaus“ vaikų ypatumus tam, kad geriau pritaikytume ugdymo turinį vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui.

Ikimokyklinės įstaigos padeda vaikams formuoti atsakomybės jausmą gamtai, įgyti patyrimą ir pagrindines žinias apie save ir kitus, apie santykius su augalais ir gyvūnais, apie orą ir supančią aplinką, gamtos reiškinius.

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ vykdo ikimokyklinio ugdymo programą ,,Auk, vaikeli!“. Joje filosofinė ugdymo kryptis teigia, kad vaikas konstruoja arba kuria savitą pasaulio suvokimą, vykstant sąveikai su kitais vaikais, su tėvais, aplinka. Bendradarbiaudami su Pakruojo rajono nevyriausybine organizacija (NVO) Ekologiniu švietimo centru, kuriame Pakruojo savivaldybės finansuojamus aplinkosauginius projektus. Tai puiki proga aktyvinti ne tik Pakruojo vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ bendruomenę, bet ir skatinti prisijungti artimiausio Pakruojo miesto Kruojos mikrorajono gyventojus. Iš projekto ,,Oro kokybė – sveikatos garantas“ (2016 m.) skirtų lėšų įsigijome Celestron Deluxe Mini rankinį elektroninį mikroskopą, kuris jungiamas prie kompiuterio. Ekrane matomą padidintą iki 150 kartų objektą galima fotografuoti ir filmuoti. Mikroskopas atvėrė naujas galimybes tyrinėti gyvąją ir negyvąją gamtą, pažvelgti į ją giliau. Vaizdinimo technologijos padeda vizualizuoti sunkiai suprantamas idėjas, sąvokas, pažvelgti giliau į plika akimi nematomą pasaulį. Tad viena vaizdinimo priemonių yra mikroskopas.

Susidarius gamtos tyrinėjimų naujoms galimybėms, kilo idėja suteikti vaikams ir suaugusiems atradimų džiaugsmą tyrinėjant gamtą. 2016 metų pavasarį sukūrėme ir pradėjome vykdyti gamtos tyrimą ,,Nematomas – matomas pasaulis“. Pirmiausia norėjome išsiaiškinti suaugusių nuomonę apie informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) taikymą ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese. Organizavome tyrinėjimus pro mikroskopą vaikams ir suaugusiems. Įvertinome, kaip pasikeitė vaikų aplinkos pažinimo žinių kokybė, emocinis nusiteikimas sąlytyje su gamta.

Įstaigos tėvelių ir pedagogų nuomone, IKT dažniausiai naudoja kaip darbo įrankį. Saviugdos procese taip pat taikoma IKT (elektroniniai žurnalai, asmeninės svetainės kūrimas, tinklaraščiai). Savęs pristatymui ne visada naudojamos IKT. Tėvų švietime nepakankamai išnaudojamos IKT galimybės. Labiausiai IKT praturtina ir paįvairina ugdomąją veiklą. Tyrinėjimų tobulinime trūksta IKT naudojimosi patirties bei priemonių. Vaikų veiklumo, aktyvumo skatinime neįžvelgiamas svarbus IKT vaidmuo. Yra manančių, kad IKT kenkia sveikatai, tačiau dauguma apklaustųjų mano, kad IKT yra naudingos ugdant vaikus.

„Nematomas – matomas pasaulis“ suteikė vaikams ir suaugusiems pažinimo, atradimų džiaugsmą. Pažvelgėme į gamtą giliau, išsiaiškindami kai kurias jos paslaptis apie augalų ir gyvūnų išvaizdą, sandarą. Vaikams reikia daug informacijos, suaugusių pagalbos, kad sužinotų, ką mato pro mikroskopą. Tyrimo etapų numatymas padėjo nuosekliai vykdyti gamtos stebėjimus, tyrinėjimą, informacijos kaupimą, rezultatų apdorojimą. Tokius stebėjimus ir tyrimus vykdome nuolat, tai pats geriausias būdas sudominti, motyvuoti vaiką tyrinėti gamtą, suteikti nuostabių emocijų, veikiant komandoje su suaugusiais.

Vaizdinimo metodo taikymas ikimokykliniame ugdyme ir ugdymąsi padeda vaikams suvokti sunkiai suprantamas idėjas, sąvokas, pažvelgti giliau į plika akimi nematomą pasaulį.

Autorės archyvo nuotraukos