Apie mus

Laikraščio “Žaliasis pasaulis” istorija

* Laikraštis įsteigtas kaipo savaitraštis, pradžioje ėjo pavadinimu “SOS”. Šį leidinį 1990 metais rugsėjį įsteigė bei leido tuometinis Aplinkos apsaugos departamentas (dabar – Aplinkos ministerija), tada buvęs atskaitingas LR Seimui. (Savaitraštį “SOS” redaguoti buvo pakviestas tuometiniame populiariame “Švyturio” žurnale skyriaus redaktoriaus pareigose dirbęs žurnalistas Augustas Uktveris, turėjęs beveik dešimties metų profesionalaus žurnalisto patirtį – prieš darbą “Švyturio” žurnale Augustas Uktveris kone tris metus dirbo “Valstiečių laikraštyje”.)

“SOS” pavadinimu leidinys ėjo nuo 1990 metų rugsėjo 13 d. iki 1992 m. gruodžio 31 d. (tuometinė apimtis: 1 spaudos lankas, t.y. 4 puslapiai).

* 1991 m. sausio mėnesio laikraščio “SOS” Nr.2 (10) tiražas okupuotas sovietinės kariuomenės, nespėjus redakcijai laikraščio atsiimti iš spaustuvės Vilniuje, Spaudos rūmuose. Tiražas okupantų buvo sunaikintas.

* 1991 m. “SOS” Nr.3 (11) išėjo spausdintas senoje spaustuvėje (Vilnius, Maironio gatvė), primityvia spausdinimo technika. Dalis šio laikraščio tiražo dalinta nemokamai Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, Parlamentą gynusiems žmonėms.

* “SOS” leistas kaip savaitraštis iki 1992 m. gruodžio 31 d. (paskutinis tokio pavadinimo numeris – Nr. 51 (109), 1992 m. gruodžio 17-24 d.

* “SOS” savaitraščio pavadinimas (pavadinimo dizainas) buvo atnaujintas Nr.47 (55), 1991 m. gruodžio 2-5 d.

* Nuo 1993 m. sausio 1 d. pakeistas savaitraščio “SOS”pavadinimas į “Žaliąjį pasaulį”, leidinio steigėju ir leidėju tapo ne pelno organizacija, viešoji įstaiga “Ekologinio švietimo centras”.

* 1997 metais “Žaliasis pasaulis” ėjo šešiolikos puslapių dukart per mėnesį (rugpjūtyje nebuvo leidžiamas).

* 1998 metais “Žaliasis pasaulis“ ėjo šešiolikos puslapių triskart per mėnesį, kas dekadą, t.y. kas 10 dienų (rugpjūtyje, kaip ir dabar, laikraštis neleidžiamas).

* Nuo 1999 01 01 iki šiol “Žaliasis pasaulis” eina keturis kartus per mėnesį kaip gamtos draugų savaitraštis, ekologiniam švietimui (su moto: nepamirštantiems ateities).

* „Žaliasis pasaulis“ gamtos draugams tik prenumeruojamas – internetu ar bet kuriame Lietuvos pašte.  Prenumeratos kaina mėnesiui – 4,00 Eur. Prenumeratos pašto indeksas – 0138.

* Esminė publikacijų “Žaliajame pasaulyje” pakraipa – ekologinis švietimas, ekologinės informacijos sklaida, pagarbos gamtai, aplinkai ugdymas.

* Šiuo metu savaitraštyje bendradarbiauja žinomi šalyje žurnalistai gamtininkai (iki mirties aktyviai bendradarbiavo ir Leonardas Grudzinskas bei Zenonas Butkevičius), rašytojai Vytautas Leščinskas, Selemonas Paltanavičius, papildomojo ugdymo mokytojas ekspertas Vacys Paulauskas, mokslo žmonės – habil. dr. Valentinas Baltrūnas, dr. Juozas Lapienis, dr. Romualdas Šimkūnas ir kt.

* Savaitraščio “Žaliasis pasaulis” el. paštas: augustas.uktveris@gmail.com  Tel./faks. +370 5 230 1507, mob. tel. 8-699 48940. www.zpasaulis.lt

* Savaitraščio “Žaliasis pasaulis” vyriausiasis redaktorius bei VšĮ “Ekologinio švietimo centras” direktorius – Augustas Uktveris augustas.uktveris@gmail.com