Janina GRIGUTIENĖ
Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

„Žemei reikia draugų. Mažiau šiukšlių!“

Ekologinio plakato konkursas Balbieriškyje

Renginio metu...

Balbieriškio pagrindinė mokykla šiemet dalyvauja tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley kampanijoje „Mažiau šiukšlių“. Kampanija siekiama skatinti vaikus ir vietos bendruomenę švarinti aplinką, ugdyti ekologinį sąmoningumą. Jau tradicija tapo mūsų mokykloje kasmet rengiamas rajoninis ekologinio plakato konkursas „Žemei reikia draugų“. Tad kovo 20 dieną, nepabūgę ką tik prasidėjusio pilno Saulės užtemimo, į mokyklą sugužėjo didelis būrys svečių. Kadangi Saulės užtemimas astrologijoje siejamas su nauja pradžia, sąmoningumu bei veiksmais, nukreiptais į ateitį, pats metas pasidžiaugti vieni kitų darbais. O džiaugtis tikrai yra kuo – iš viso 193 ekologiniai plakatai.

Renginys prasidėjo nuotaikingu vaidinimu, paruoštu mokytojų Ritos Šalčiūtės ir Danguolės Damijonaitytės. Linksmai nusiteikęs, į sceną įbėgo Gustavas (Airidas Krutulis, 8 kl.). Į jo virtuvę, papuoštą meninės kūrybos studijos ir dailės būrelio „Boružiukai“ mokinių (mokytoja Ona Žvirblienė), užsuko Mažylis (Mantvydas Kurapka, 7 kl.), Karlsonas (Simas Juodžiūnas, 9 kl.) ir Pepė (Eglė Zujūtė, 8 kl.). Gustavas svečius pakvietė prie stalo. „Kol nepavalgau, nepaskrendu“, – atvirai prisipažino Karlsonas. Bičiuliai kalbėjosi, vaišinosi. Po vaišių atsirado tuščias jogurto indelis, uogienės stiklainis, maišelis nuo duonos… Kur dėti? Draugai išsiaiškino, kaip rūšiuoti atliekas į atskirus konteinerius. O į kompostą dėjo maisto atliekas, nupjautą žolę – galima turėti naudingų biologinių trąšų.

Dešimtokai (mokytoja Irena Liutkevičienė) šventei paruošė trijų dalių televizijos laidą „Gamta ir žūklė“. Trys draugai – užkietėję meškeriotojai – susitinka įprastoje savo žvejybos vietoje, prie pačių pasidaryto liepto. Čia jie apstulbsta ir pasipiktina: prieš tai meškerioję žvejai – tikri nevaleikos – paliko daug šiukšlių. Nieko nelaukdami, draugai kimba į darbą. „Po mūsų švaru“, – džiaugiasi jie. Dabar galima ir pasišnekučiuoti, ir pameškerioti, palinkint sau „anei žvyno, anei uodegos“… Smagu visiems ant liepto. Pameškerioję žvejai traukia namo. Lieptas naujas, gražus, glotnus, nuobliuotas, lieka vienas neilgam. Gera vieta ilgai tuščia nebūna. Tai romantiška vietelė ne tik žvejams. Netrukus ant liepto pasimatymo laukia po kapišonu pasislėpęs vaikinas. Valgo traškučius, saldainius, gliaudo saulėgrąžas, atsigeria. Skardinę, popierius meta į ežerą. Skambant dainai „Riešutų žydėjimas“, pasirodo graži, romantiška, linksma, su gėle rankoje mergaitė. Ji dirsteli į šiukšles, į savo draugą, vėl į šiukšles, piktai mosteli ranka ir… nueina. Vaikinukas jos nepastebi ir skambina telefonu:

-Kodėl neatėjai į pasimatymą?

-Kodėl? Aš tau sakau – rasa ant pievų, sakau… Tu man sakai:

-Šlapia.

-Žvaigždės jau žiebias, – aš tau sakau. – Tu man sakai:

-Nu, temsta.

-Koks gražumas aplink, – aš tau sakau.

-Eik tu su ta savo romantika.

-Tai paklausyk liaudies išminties – gal ką suprasi: „Blogas išknaiso – geras sutaiso“.

Vaikinukas stabteli, apsidairo, bando rinkti šiukšles, bet supykęs jas paspiria ir nueina. Pasimatymas neįvyko… Pamąstykime…

„Laidos“ metu sužinojome, kad gamtos apsaugos inspektoriai neskuba bausti meškeriotojų, jei žvejys, atvykęs prie vandens telkinio, susitvarko aplinką, nepalieka jokių šiukšlių ir atliekų 5 m spinduliu aplink savo žvejybos vietą. To nepadarius, gresia 145 eurų bauda. Ši taisyklė tinka ne tik žvejams, bet ir poilsiautojams. Aplankius gražiausią Nemuno vingį Lietuvoje, lengva migla žadina viltį, kad tuoj ateis tikras pavasaris. Deja, ne viskas ten romantiška. Šiukšlės, ant informacinio stendo komentarai („O kur šiukšlių dėžės?“…). Ogi jų tikrai nereikia. Visas atliekas su savimi turi pasiimti ne tik žvejai, bet ir poilsiautojai. Tada mūsų ežerai ir mūsų upės, mūsų šlaitai ir kloniai bus švarūs ir mieli ne tik mums, bet ir visiems mūsų svečiams. Ir mūsų pačių širdys bus šviesios ir atviros. „Taip išsaugosime aplinką ateinančioms kartoms“, – po Olivijos Tiauterytės (10 kl.) ir Gabrielės Jarackaitės (9 kl.) dainos pritarė Mažylis.

… Pasibaigus įtaigiai vaidybai, prasidėjo oficialioji šventės dalis. Mokyklos direktorius Stasys Valančius sveikino visus susirinkusius, dėkojo rėmėjams, nuoširdžiai pasidžiaugė, kad į kvietimą dalyvauti ekologinio plakato konkurse atsiliepė beveik visos rajono mokyklos – nuo darželinuko iki gimnazisto, – taip pat Kauno rajono Lapių ir Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos. Juk kiekvienas mokinys, sėsdamas prie tuščio popieriaus lapo, galvojo, kaip galėtų prisidėti, kad šiukšlių būtų mažiau.

„Bičiuliai, Žemės mylėtojai“, – taip į susirinkusius kreipėsi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius. – Visi mokomės tvarkyti atliekas, kad nebūtų metrais į aukštį matuojamų šiukšlių. Smagu, kad gimtajame krašte norima gyventi švariai ir tvarkingai“.

Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus Veprauskas priminė Senojo Testamento II skyrių – Adomas „iš žemės paimtas“. Jei, žmogau, terši Žemę, terši save. Klebonas prašė išgirsti Dievo kvietimą ir gyventi švariai bei tvarkingai.

Ekologinio plakato konkurso „Žemei reikia draugų. Mažiau šiukšlių!“ darbus vertino kompetentinga komisija: Birštono meno mokyklos dailės mokytojas ekspertas Remigijus Janušaitis, Prienų švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė. Skirstydama darbus pagal amžiaus grupes, komisija paskelbė 9 laureatus ir 8 nominantus.

Prienų rajono savivaldybės įsteigtus prizus įteikė šios savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius ir vertinimo komisijos narė Oksana Radzvilavičienė. 1-oji vieta atiteko Rytei Sakalaitei (Prienų lopšelis darželis „Gintarėlis“), Gabijai Žiūkaitei, Ievai Čepkauskaitei (Jiezno gimnazija); 2-oji vieta – Gerdai Žvirblytei (Balbieriškio pagrindinė mokykla), Rusnei Barakauskaitei, Dainai Mazuronytei (Jiezno gimnazija); 3-oji vieta – Emiliui Vaitauskui (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija), Egitai Kaminskaitei (Šilavoto pagrindinė mokykla), Karolinai Klimavičiūtei (Stakliškių gimnazija). Už  įvairias nominacijas – temos atskleidimą, meniškumą, kūrybišką idėjos perteikimą, idėją, dekoratyvumą, tapybiškumą, plakatiškumą – buvo apdovanoti šie mokiniai: Airida Ališauskaitė, Gabija Savickaitė (Balbieriškio pagrindinė mokykla), Eitvydas Tichonovas, Austėja Meduneckaitė (Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla), Linas Zujus (Balbieriškio pagrindinės mokyklos Kunigiškių pradinio ugdymo skyrius), Agnė Riaubaitė (Šilavoto pagrindinė mokykla), Augustė Volungevičiūtė (Prienų „Ąžuolo“ progimnazija), Geistė Birškutė (Kauno Lapių pagrindinė mokykla). Visus šiuos mokinius konkursui ruošė mokytojos Loreta Radzevičienė, Audronė Jusienė, Ramutė Švedienė, Rima Lyberienė, R. Galinienė, Lina Andriukevičienė, Gražina Antanavičienė, Ona Žvirblienė, Rita Astrauskienė, Aldona Gregerienė, Dalia Dragūnienė, Dalia Audėjaitienė.

Dėkodami už gražų bendradarbiavimą, renginio svečius sveikino ir už labiausiai patikusius plakatus atskirus mokinius apdovanojo  Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė, Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ narė Vida Januševičienė, NKRP specialistė Larisa Šaltienė.

Prienų miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistas Kastytis Tarasevičius renginį įvertino kaip gamtosauginę pamoką, įteikė 5 papildomus prizus nuo miškų urėdijos ir dėkojo už aktyvią veiklą mokytojoms Onai Žvaliauskienei, Irenai Petraškienei. Džiugu, kad renginį rėmė gausus socialinių partnerių būrys – bendruomenės ūkininkai, individualių įmonių savininkai, verslininkai. Sau patinkančių plakatų autorius apdovanojo Danutė ir Vidmantas Petraškai, Dalia ir Vincas Žvirbliai, Elvyra ir Sigitas Juodžiūnai, Laimutė ir Pranas Dargužiai, Agnė ir Audrius Mitrulevičiai, Loreta Launikonienė, Rasa ir Algimantas Mieliauskai.

Padėkas ir specialiai konkursui skirtus suvenyrus – obuolius – mokyklos direktorius Stasys Valančius įteikė svečiams bei organizatoriams: direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Zujienei, gamtosauginio komiteto pirmininkei, mokytojai Onai Žvaliauskienei, dailės mokytojai Onai Žvirblienei.

Renginį apibendrino Prienų švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, kuruojanti mūsų mokyklą, Laimutė Jančiukienė. Ji pasidžiaugė, kad Kunigiškiuose atsiradęs „žaliasis virusas“ plečiasi ne tik Prienų, bet ir kituose rajonuose. Tikimės, kad šiemet Žalioji vėliava atkeliaus ir į Balbieriškį.

… Šventės pabaigoje vėl pasirodęs Gustavas visiems palinkėjo gražios Pasaulinės Žemės dienos.

Autorės nuotraukos