Vida KISIELIENĖ
Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktorė

Žaliosios erdvės – ugdanti ekspozicija

Kūrybiniai bendruomenės darbai eksponuojami lauko erdvėse

Visi papuošalai – iš gamtos

2021 m. lapkričio 4 d. lopšelis-darželis organizavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Teatras gamtoje“.

Konferencijos tikslas – plėtoti pedagogų gamtamokslinę kompetenciją dalinantis patirtimi apie vaikų gamtamokslinio ugdymo galimybes taikant naratyvinio žaidimo ugdymo metodą.

Konferencijoje dalyvavo pedagogai iš 45 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Konferencijos moderatorė Jolanta Gaidelienė džiaugėsi, kad pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi lektoriai bei pedagogai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, Vilniaus kolegijos docentė Ona Motiejūnaitė; Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Kazė Verbickienė; Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktorė Vida Kisielienė; Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktorė Rasa Andrejeva ir meninio ugdymo mokytoja Ona Amulytė; Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Goda Stonkuvienė ir mokytoja Orinta Lionaitė; Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ mokytoja Agata Vysockienė; Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ mokytoja metodininkė Svetlana Gerasimenko ir mokytoja Anžela Jankovskaja; Vilniaus Markučių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė ir mokytoja metodininkė Audronė Sinkevič; Vilniaus lopšelio-darželio mokytojos metodininkės Rasa Okulevičienė ir Daiva Gaidelienė.

Konferenciją apibendrino ir įžvalgomis ateičiai dalinosi Vytauto Didžiojo Universiteto mokslininkės docentės Agnė Brandišauskienė ir Milda Brėdikytė.

Mums, pedagogams ,svarbu vaiko emocinė būsena ir pojūčiai. Mano nuomone, šiandien požiūris į vaiko ugdymą turi kisti. Darželio bendruomenė kelia naujus uždavinius: motyvuoti vaiką, paruošti jį gyvenimui. Neišgirdęs lapų šnarėjimo, nepamatęs tekančio upeliuko, nepauostęs gėlės, nepadėjęs vabalėliui išsikeperoti nuo žemės grumstelio vaikas nemokės pamilti gamtos. Šie nesudėtingi gamtos pažinimo įgūdžiai formuoja mūsų ir vaikų emocijas, moko draugiškumo su gamta.

Mūsų nuomone, pati geriausia ugdytoja yra gamta, kur vaikai atveria visus savo jausmus ir pojūčius.

Meilę gamtai turime skiepyti nuo mažens.

 

Mokytojų ir tėvelių mintys apie gamtą

Nuo seno žmogaus santykis su gamta buvo labai glaudus. Žmonės ypatingą ryšį jautė medžiams, akmenims, upėms, ežerams, paukščiams, augalams. Medžiai buvo garbinami, jiems teikiama ypatinga reikšmė. Gimus vaikui buvo paprotys pasodinti medį. Mūsų vaikai gamtai neabejingi. Būdami gamtoje vaikai daug sužino, patiria emocinius išgyvenimus. Formuojasi ekologiniai įgūdžiai bei įpročiai, todėl mes, suaugę, turime skatinti vaikus siekti gėrio bei harmonijos santykiuose su aplinka ir pačiu savimi, nuo mažens vaikus mokyti gyventi darnoje su gamta.

Mokytoja Rasa Okulevičienė.

Kodėl mes kuriame žaliąsias erdves? Mokymosi gamtoje ugdomoji vertė vaikui yra svarbi ir visapusiškai pripažinta. Žaliųjų aplinkų kūrimas darželio aplinkoje skatina aktyviai veikti: auginti, prižiūrėti daržoves, prieskonines žoleles, gėles. Vaikai mato augalo augimą nuo sėklytės, daigelio iki derliaus nuėmimo ir lysvių paruošimo ateinantiems metams. Sukurtos žaliosios aplinkos teikia galimybes vaikams ugdytis praktinius įgūdžius, skatina domėtis gamta.

Mokytoja Birutė Staševičienė.

Gamtos tyrinėjimai vaikams padeda plėsti akiratį ir padeda suformuoti sąmoningą ir atsakingą žmogų, turintį vertybines nuostatas. Gamtamokslinis ugdymas formuoja vaiko supratimą, kaip reikia saugoti gamtą, padeda suprasti, kokia svarbi gamtos pusiausvyra, nes kiekvienas augalas užima tam tikrą vietą ekosistemoje, todėl vaikas turi prižiūrėti ir saugoti augmeniją. Ne visi vaikai gali ir nori suprasti, kad su gamta reikia elgtis pagarbiai, gamtą reikia saugoti ir ja rūpintis, todėl žaliųjų erdvių kūrimas yra tas nuoseklus ir nuolatinis procesas, kuris vaikui padeda pajusti gamtos harmoniją, suprasti savo veiksmų padarinius gamtai bei jų grįžtamąjį poveikį. Gamtos tyrinėjimas darželyje yra labai svarbus, kadangi tyrinėdami gamtos lobyną vaikai susipažįsta su naujais dalykais, kuriuos svarbu ne tik stebėti, bet ir pačiam atrasti, eksperimentuoti – juk aktyvioje veikloje ikimokyklinukas patiria atradimo džiaugsmą. Kuo aktyvesnis vaiko bendravimas su aplinka, tuo didesnis daromas poveikis jam.

Mokytoja Evelina Bliujienė

Žaliosios aplinkos skatina ugdytinius stebėti, tyrinėti, pažinti, kurti, eksperimentuoti, rinkti

informacija apie juos supančią gamtą. Taip pat žaliosios aplinkos suteikia galimybę ekologinės

kultūros ugdymuisi, gamtamoksliniam raštingumui. Tai vieta, kur galima stebėti vykstančius augalų

augimo procesus, kaip oro sąlygos įtakoja šiam procesui. Natūraliai stebėti paukščius, vabalus,

vabzdžius. Praktiškai tyrinėti dirvožemį, smėlį, žvyrą. O jaukioje aplinkoje ugdysis vaikų estetinis

suvokimas. Todėl mes ir kuriame žaliąsias aplinkas.

Mokytoja Jolita Andijauskienė

Man smagu, jog darželyje vaikus mokoma mylėti gamtą, puoselėti ją. Mano dukra visą vasarą pasakojo, kaip augino pomidorus ir gėles, laistė, sužinojo augalų pavadinimus. Išmoko ravėti, padėjo nuravėti daržą net močiutei. Mūsų darželyje labai gražu ir gera.

Mama Eglė

Mažas vaikas su gamta susiduria labai anksti. Pradžioje būna smalsus, vėliau šią savybę gali prarasti, jei nebus skatinami. O norint, kad vaiko domėjimasis esama aplinka nedingtų, reikia vaikui padėti mokytis pažinti gamtą, siekti, kad jis artimai bendrautų su gamtos objektais, suprastų jų sudėtingumą, įprastų gamtoje ilsėtis, semtis energijos. Tad ir mes, pačių mažiausiųjų ugdytinių grupė ,,Drugeliai“, aktyviai dalyvavome gamtamoksliniame projekte ,,Mokomės iš gamtos“ – nekantriai laukėme pirmo daigelio, pirmo pumpurėlio ir žiedelio, susipažinome su gamtos gėrybėmis, patys užsiauginome ir prižiūrėjome, ragavome ir vaišinome kitus tėvelius.

Mama Rasa

Autorės archyvo nuotraukos