Regina KLIMINSKIENĖ
Bendrijos „Žalioji gija“ pirmininkė

„Žaliasis perlas“ – Antanui Slučkai

Įteiktas 2015 metų apdovanojimas, liudijantis Gamtos bei Žmogaus harmoniją

Antano Slučkos pagerbimo metu...

Prie pat Naujųjų metų slenksčio už nuopelnus puoselėjant Gamtos bei Žmogaus santarvę ir harmoniją 2015 metų apdovanojimas „Žaliasis perlas“ buvo įteiktas Raguvoje gyvenančiam žinomam gamtininkui, zoologui, knygų autoriui, pedagogui Antanui Slučkai. Apdovanojimą įteikė Panevėžio ekologinio ugdymo bendrijos „Žalioji gija“ tarybos atstovai, dalyvaujant bendrijos nariams ir kitiems prasmingo ir gražaus Advento vakaro, vykusio Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje, dalyviams.

Aistringą herpetologą, roplių žinovą ir globėją puikiai pažįsta ne tik Panevėžio krašto žmonės. Antanas Slučka kadaise vadovavo Tado Ivanausko zoologijos muziejaus herpetologijos skyriui, vėliau – Lietuvos zoologijos sodui, dažnai vykdavo į ekspedicijas, taip prisidėdamas prie muziejaus ir zoologijos sodo kolekcijų gausinimo. Vėliau grįžo į Raguvą ir dirbo pedagoginį darbą, garsindamas puoselėjama gyvūnijos kolekcija gimtąjį miestelį visoje šalyje.

Panevėžio ekologinio ugdymo bendrijos „Žalioji gija“ įsteigtas apdovanojimas „Žaliasis perlas“ skiriamas asmeniui ar organizacijai už reikšmingus darbus arba ilgametę rezultatyvią veiklą, puoselėjant aplinkosaugines vertybes bei žmogaus ir gamtos santarvę.

Šis apdovanojimas įteiktas jau antrą kartą. Pirmasis apdovanojimas 2014 metais buvo skirtas Biržų krašto gyventojai, aplinkos puoselėtojai Aldonai Jaronytei.

„Žaliosios gijos“ archyvo nuotraukos