Violeta PUKELYTĖ
Gamtos tyrimų centras, Lietuvos geologų sąjunga

Vivat geologia

Atsigręžiant į šalies geologus subūrusią konferenciją, surengtą Vilniuje

Antano Giedraičio geologijos fondo įsteigto išskirtinio Garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ 2021 m. laureatai. Iš kairės: Valentinas BALTRŪNAS, Aleksandras ŠLIAUPA, Rimantė GUOBYTĖ, GĮA vadovas ir minėto fondo valdybos pirmininkas Saulius GEGIECKAS, Ginutis JUOZAPAVIČIUS, Augustinas LINČIUS ir Kastytis Juozas DUNDULIS

Tiktai ieškok, o Žemėje yra,

Tik tau skirta geologo dalia.

Suraski lobį, meilę, draugystę

Ir ženk per Žemę su daina!

Eduardas Vodzinskas

Šie geologo dr. Eduardo Vodzinsko žodžiai, jau tapę jaunųjų geologų himnu, puikiai tinka pradėti straipsnį, skirtą Geologo dienai paminėti. Pagaliau, po ilgų nesimatymo mėnesių, Lietuvos geologai, sukviesti Geologijos įmonių asociacijos (GĮA) susitiko 2021-07-15 Vilniuje. Švęsti ir minėti atidėtą profesinę dieną, išklausyti įdomius šiai progai surengtos konferencijos pranešimus. Galų gale reikėjo ir sveikinti savo kolegas – iškilias asmenybes, kurių rankose sužvilgo Garbės ženklas – „Auksinis geologo plaktukas“.

Tad apie viską iš eilės…

Po UAB „Grota“ vadovo Antano Marcinonio įžanginio žodžio ir vieningai sugiedotos Tautiškos giesmės, sveikinimus ir savo mintis išsakė: geologas, Vilniaus universiteto (VU) profesorius, kovo mėnesį atšventęs savo 97-ąjį gimtadienį, Juozas Paškevičius; aplinkos ministras Simonas Gentvilas; Karjerų asociacijos pirmininkė Vyda Elena Gasiūnienė; Lietuvos geologų sąjungos pirmininkė dr. Vaida Šeirienė.

Apie Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) problemas reguliuojant krašto gelmių naudojimą pasakojo jos direktorius Giedrius Giparas. Apie geologinių įmonių ir verslo rūpesčius – GĮA vadovas Saulius Gegieckas. UAB „Vandens harmonijaׅ“ hidrogeologijos specialistė Gražina Drevalienė supažindino su požeminio vandens išteklių gavybos įteisinimo problemomis, o UAB „GJ Magma“ vadovas dr. Ginutis Juozapavičius kalbėjo apie tai, kaip Lietuvoje buvo surastas dekoratyvinio akmens – mėlynos spalvos anhidrito (angelito) telkinys ir kokios jo eksploatavimo šachtiniu būdu galimybės. VU Geologijos muziejaus vadovė dr. Eugenija Rudnickaitė pristatė jos pačios sudarytą ir ką tik išleistą prisiminimų knygą apie žymų geologą, kvartero periodo tyrinėtoją VU doc. dr. Petrą Vaitiekūną (1931-1978).

Konferencijos pabaigoje žodis buvo suteiktas dr. Jonui Satkūnui – šį kartą kaip Antano Giedraičio geologijos fondo valdybos nariui. Apie kunigaikštį ir geologą Antaną Giedraitį (1848-1909), jo vardu pavadinto Fondo sukūrimą bei pirmuosius jo įsteigto Garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ laureatus jau buvo rašyta Lietuvos spaudoje. J. Satkūnas supažindino su Fondo siekiu pagerbti Lietuvos geologijai ir kultūrai nusipelniusius geologus, o jį kuruojančios GĮA vadovas ir Fondo valdybos pirmininkas S. Gegieckas paskelbė šių metų laureatus.

Jais tapo: habil. dr. Valentinas Baltrūnas (kvartero geologija, ledyninė sedimentologija), prof. dr. Kastytis Juozas Dundulis (inžinerinė geologija), dr. Rimantė Guobytė (kvartero geologija, geologinis kartografavimas), dr. Ginutis Juozapavičius (sedimentologija, naudingosios iškasenos), dr. Augustinas Linčius (karstiniai procesai, geologijos paveldas) ir dr. Aleksandras Šliaupa (struktūrinė geologija, neotektonika, geologinis kartografavimas). Šie žmonės aktyvūs ir produktyvūs ne vien savo profesinėje mokslinėje veikloje (specializacijos kryptys nurodytos skliausteliuose), bet ir ją propaguojant visuomenėje – rengiant projektus, dalyvaujant ir organizuojant įvairius renginius, orientuojant moksleivius, dėstant studentams ir t. t. Tarp gausių ir nuoširdžių sveikinimų vienas buvo ypatingas – linkėjimus laureatams atsiuntė geologo A. Giedraičio, kurio vardu pavadintas Fondas, provaikaitis Karolis Giedraitis (Karol Giedroyć), gyvenantis Kanadoje.

… Sveikinome, kad ir kiek vėliau, visus su Geologo diena, o „Auksinio geologo plaktuko“ laureatams linkėjome ir linkime tęsti įdomias veiklas ir užsiėmimus, geros sveikatos ir gražaus buvimo po Saule… Už išskirtinį renginį nuoširdžiai dėkojame GĮA lyderiams – Sauliui Gegieckui ir Antanui Marcinoniui!

Jurijaus Kaduškevičiaus nuotraukos