Jūratė MORKVĖNAITĖ - PAULAUSKIENĖ

Vistulos (Aistmarių) nerijos naikinimas Lenkijoje

Jau iškirstas miškas planuojant kasti kanalą per Vistulos neriją

Švarios Baltijos koalicija (CCB) 2019 m. balandžio 16-17 d. sukvietė Baltijos šalių nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas norėdami parodyti ir pristatyti naikinamą Lenkijos Vistulos neriją, lagūną.

Lenkijos miestelyje Mierzejo planuojamas kasti kanalą, kuris sujungs lagūną su jūra. Tai – ne iš fantazijų srities pasakojimas, tai vyksta šiandien ir šalia Lietuvos.

Vasario mėnesį per 4 paras buvo iškirtas miškas, didžiulis ruožas nuo lagūnos iki jūros, darbai pradėti. Informacija nuo visuomenės slepiama. Bus sunaikinta Vistulos lagūna, nes planuoja iškasti kanalą per Vyslos neriją, kuris sujungs Vyslos įlanką su Gdansko įlanka. Tada laivai galės iš Baltijos jūros atplaukti į Elblingo uostą. Dabar laivai plaukia kirsdami Rusijos Federacijos sieną.

Vyslos nerija yra NATURA 2000 teritorija, šalia yra Katy Rybackie rezervatas. Aišku, jog kanalo iškasimas paveiks lagūną, biotopus, turizmą, gamtą ir žmones.

Kaip mes galime padėti mūsų kaimynams. Siųsti atvirlaiškius į Europos Komisiją adresu: European Comission / Mr. Karmenu Vella / Rue de laloi/wetstraat 170 / B-1049 Bruxells / Belgia. Su tekstu: Please stop the Vistula Spit Ditch. You are our hope, stop the Vistula Spit Ditch!

Reikia kuo plačiau dalintis šia informacija, nes viešumas ir kaimynų pasipiktinimas yra vienintelis ir geriausias ginklas prieš beprotybę.

Nebūkite abejingi prisidėkite prie Vistulos nerijos išsaugojimo!

Autorės archyvo nuotraukos