Irma KRIŠČIŪNIENĖ
Krekenavos regioninio parko specialistė

Vinco Svirskio keliais

Moksleivių vasaros žygiai

Virš Nevėžio

Orai dideliam Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos 5-7 klasių mokinių būriui nuotaikos negadino. Ir visgi žygio metu saulė taip užkaitino kaip nekaitino visą pavasarį nei vasaros pradžioje. Kelionę pėsčiomis moksleiviai pradėjo nuo Bakainių piliakalnio, keliavo iki sugriauto Kazokų tilto ir atgal. Toks žygis jau tapo kasmetine tradicija. Šį kartą nukeliauta beveik 12 km.

Krekenavos krašte XIX-XX a. gyveno ir kūrė  unikaliausias, garsiausias ir žymiausias Lietuvos liaudies menininkas – kryždirbys Vincas Svirskis. Jo kūrybos palikimas – daugiau kaip 200 originalių, menine forma nepakartojamų kryžių ir koplytstulpių.

Žygiuoti pradėta nuo aukščiausios vietos Krekenavos regioniniame parke – Bakainių piliakalnio, kur ne kartą yra lankęsis kryždirbys. Netoliese kadaise stovėjo net keli jo kryžiai. Vienas jų iš Bakainių kaimo Urbelių sodybos perkeltas papuošti Vinco Svirskio vardu pavadintą Surviliškio pagrindinę mokyklą. Moksleiviai žygio metu keliavo Vinco Svirskio pramintais keliais ir takais, plačiau susipažino su kryždirbio kūryba, aplankė jo kapą Surviliškio kapinėse bei kelis išlikusius kryžius. Tolimesnis maršrutas vedė iki kabančio Surviliškio (beždžionių) tilto, kuriuo taip pat ne kartą yra keliavęs pats kryždirbys. Žygis tęsėsi iki sugriauto Kazokų tilto, ten susipažįstant su jo istorija. Atsipūtę moksleiviai žygį tęsė sugrįžtant atgal iki Bakainių piliakalnio aplankant Bakainių kaimą, kuriame stovėję bent keli kryžiai ir koplytstulpiai.

Žygio dienos veikla apjungė pėsčiųjų žygį ir praktinius bei pažintinius užsiėmimus prie Bakainių piliakalnio. Piliakalnio papėdėje vaikai žaidė žaidimus, kurių metu susipažino su Krekenavos regioninio parko išskirtine verte. Žaisdami mokiniai įgijo žinių apie saugomą teritoriją, kurioje gyvena, apie jos gamtos vertybes, augalus, paukščius, žinduolius, žuvis ir saugomų teritorijų reikšmę apskritai. Taip pat mokėsi įkurti laužą, gaminti karštą maistą gamtoje, virė lauko žolelių arbatą.

Pasak moksleivių, „buvo įdomu paklaidžioti nepažįstamais takais, susipažinti su kryždirbio Vinco Svirskio kūryba, patirtį naujų įspūdžių“. Moksleiviai nekantraudami klausinėjo, kada gi vėl galės keliauti į žygį.

Leidžiant laiką kaimyninės gyvenvietės apylinkėse vystosi gebėjimai orientuotis mažai pažįstamoje aplinkoje, pasigaminti maisto gamtoje, ugdomi saugaus ir pagarbaus elgesio pievose, prie vandens telkinių principai.

Norint suteikti dar daugiau žinių, būrys Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos moksleivių buvo pakviesti susipažinti su Krekenavos lankytojų centre esančia informacija apie kryždirbio gyvenimo faktus bei sudalyvauti piešinių konkurse „Kryždirbystė Krekenavos krašte“.

Veiklos vykdytos įgyvendinat Vaikų socializacijos programos projektą „Vinco Svirskio keliais“, kurį finansavo Panevėžio rajono savivaldybė. Projekto tikslas – ugdyti pagarbos kultūrai, gamtai, tvaraus vartojimo ir aktyvaus laisvalaikio leidimo gamtoje vertybines nuostatas, padedant mokiniams įgyti praktinių saugaus ir tvaraus lankymosi gamtoje gebėjimų.

Autorės nuotraukos