Augustas UKTVERIS

Vilnius: atsigręžiant į gamtą

Konferencijos metu...

Sostinės savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris (ekologė dr. Ona Motiejūnaitė) sukvietė vilniečius, neabejinguosius ekologiniam švietimui, į konferenciją „Visuomenės ekologinės savimonės ugdymas“. Kita vertus, tai – ir savotiškoji ataskaita tų, kurie dalyvauja kone kasmet savivaldybės skelbiamuose konkursuose, susietuose su vilniečių ekologiniu bei aplinkosauginiu švietimu ir ugdymu.

Dr. Ona Motiejūnaitė išsamiai aptarė ekologinio švietimo (2016-ais 17-ai projektų buvo skirta 34800 Eur) ir savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programų (2016-ais dešimčiai projektų buvo skirta 17300 Eur) įgyvendinimą.

Ugdant visuomenės ekologinę savimonę projektus (Ekologinio švietimo programa) teikė: VšĮ „Energijos taupymo priemonės“, VšĮ „RV agentūra“, VšĮ „Piliečių iniciatyvos“, VšĮ „Vilniaus miestų parkai“, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, asociacija „Antakalniečių bendruomenė“, VO „Žvėryno bendruomenė“, Karoliniškių bendruomenė, VšĮ „Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“, asociacija „Gyvoji Planeta“, VšĮ „Grijos vaikai“, VšĮ „Problemų sprendimo centras“, Lietuvos ornitologų draugija, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas, VšĮ „Socialinių idėjų dirbtuvė“, VšĮ „Ekologinio švietimo centras“.

Surengti 99 mokymai, 6 parodos, 4 konferencijos, 6 konkursai, 44 ekskursijos, parengti du ornitologiniai takai, būta 3 TV laidų, rengta ir metodinė medžiaga.

Ugdant visuomenės ekologinę savimonę projektus (Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas) taipogi teikė: Lazdynų vidurinė mokykla, VGTU inžinerijos licėjus, VšĮ „Energijos taupymo priemonės“, Aplinkos valdymo ir technologijų centras (ECAT), Lietuvos edukologijos universiteto Projektų ir inovacijų skyrius, Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla, Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, Vilniaus lopšeliai-darželiai „Rūta“ ir „Aitvaras“.

Vyko kūrybiniai-praktiniai seminarai, paskaitos (per 230 val.), surengti 165 mokymai, 5 parodos, 7 konferencijos, 15 konkursų, 12 talkų bei 23 kiti aplinkosauginiai renginiai, parengta ir metodinė medžiaga.

Dr. Ona Motiejūnaitė atkreipė dėmesį į partnerystę. Tiek paskaitų skaityme, tiek organizuojant seminarus, kitus renginius. Daugelio dėmesį, pasak pranešėjos, atkreipė „Moksleivių darnaus judumo kampanija Vilniaus mieste“, vykusi rugsėjo 19-30 dienomis. Joje dalyvavo 5 mokyklos, iš viso žaidė 1328 pradinių klasių mokiniai (iš 60-ies klasių). Mokyklos registravosi tarptautinėje kampanijos svetainėje http://www.trafficsnakegame.eu/lithuania ir joje fiksavo savo pasiekimus.

„Puiku, jog buvo kreipiamas dėmesys ir į atliekų tvarkymo problemą, tausojantį vartojimą. Tai ypač buvo raišku organizuojant atliekų mažinimo savaitę, atnaujinant senus baldus, rengiant akciją „Antras baldų gyvenimas“, kuriant floristines kompozicijas iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų. Svarbu, be abejo, ir renginiai, pavadintieji „Mokau rūšiuoti“, – sakė pranešėja, apžvelgusi ir kitus vykdytuosius sostinėje šios srities projektus.

Rūta Jociūtė-Žolynienė (VšĮ „RV agentūra“) savo pranešime („Atliekų tvarkymo problemų sprendimas kūrybiškai. Kita forma. Aplinkosauginio švietimo perspektyvos Vilniuje“) akcentavo, jog būtina formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas, atsigręžiant ir į vartotojiškumo pasekmes.

Pasak Rūtos Jociūtės-Žolynienės, dėmesio sulaukė paroda „Kita forma – perdirbinys“, kuri buvo skirta profesionaliems menininkams ir verslininkams, gaminantiems įvairius daiktus iš atliekų.

„Paroda, rengta 2016 metais ir trukusi tris savaites, sulaukė per 5000 lankytojų“, – sakė Rūta.

Dr. Inga Kepalienė (Lietuvos edukologijos universitetas) kalbėjo tema „Žaliojo Vilniaus vaikai mokosi gamtoje ir iš gamtos, kuria gaminius, suteikdami daiktams antrą gyvenimą“.

Ši pranešėja atkreipė dėmesį į tai, jog jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams reikia įdomių žaidimų, reikia tiesiog būti gamtoje, stebėti ją. Tada vaikai pamato, tarkime, jog ir Pavilnių regioniniame parke esama daug invazinių augalų, jog turime saugoti kai kuriuos anksčiau čia augusius.

„Visa tai skatina mokinių žingeidumą, norą saugoti gamtinę aplinką, kurti žaliuosius kampelius įvairiose erdvėse“, – kalbėjo Inga Kepalienė.

Jai antrino ir Eisvydė Jurkevičiūtė (LEU Studentų mokslinis klubas „Idėjų laboratorija“), kalbėjusi tema „Aplinkosauginis projektas pradinių klasių mokiniams“. Jame dalyvavo aštuonios klasės (iš „Genio“ ir M. Mažvydo progimnazijų bei Šeškinės ir „Šviesos“ pradinių mokyklų).

Panašią veiklą aptarė ir Milda Černiauskaitė (VGTU licėjus) bei Giedrė Kmitienė (LEU).

Ornitologas Gediminas Petkus kalbėjo apie edukacinių erdvių reikšmę Vilniaus miesto biologinei įvairovei ir miesto gyventojams.

Aptardamas projektą „Ornitologiniai takai – ir paukščiams, ir vilniečiams“ Gediminas Petkus sakė, jog savotiškai sukūrė Verkių parko ornitologinio tako žemėlapį.

„Projekto įgyvendinimo metu sukurtas interaktyvus žemėlapis, kuriame – ornitologinių takų (Verkių parko ir Antakalnio) maršrutai ir juose esantys objektai (lesykla, inkilai, dirbtinis lizdas). Žemėlapyje GPS ir interneto pagalba galima sekti savo buvimo vietą maršrutuose ir lengvai surasi lankomus objektus“, – sakė pranešėjas, pridurdamas, jog ornitologų skrajutės-žemėlapiai tikrai daugeliui gali patalkinti. Mat tiesiogiai šešiose ekskursijose jau dalyvavo apie 250 žmonių, o socialiniuose tinkluose (Facebook) Vrublevskių bibliotekoje skaitytą paskaitą stebėjo daugiau kaip 700, šitaip informuojant apie 50 000 žmonių.

Rita Stulpinienė (sostinės lopšelis-darželis „Rūta“) kalbėjo tema „Saulėto oranžinio traukinio kelionės gamtamokslinio ugdymo keliu patirtis“. Žinoma, aptarė ir tokį vykdytą projektą.

Rita sakė, jog labai svarbu yra suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo. Juk kartu su pedagogu bei šeima puoselėjamos ir vaiko dvasinės savybės, kartu veidu gręžiantis gamtos bei sveikos gyvensenos link.

Augusto Uktverio nuotraukos