Iveta JANUŠAUSKAITĖ

Vidzgirio miškui –

ekosisteminių paslaugų sertifikatas

Gebenė lipikė

Pernai Valstybinių miškų urėdijai buvo įteiktas pirmasis Baltijos regione FSC ekosisteminių paslaugų sertifikatas už Šilutės regioniniame padalinyje, Žalgirių miške puoselėjamą biologinę įvairovę, o šiemet antrasis toks sertifikatas suteiktas VĮ VMU Prienų regioninio padalinio Vidzgirio miškui, užimančiam 382 ha savitomis gamtinėmis vertybėmis turtingą žemės plotą.

FSC® (Forest Stewardship Council®) – tarptautinė ne pelno siekianti organizacija, kuri skatina atsakingą miškininkystę ir aplinką tausojantį, socialiai naudingą bei ekonomiškai perspektyvų miškų valdymą. Visi VĮ VMU patikėjimo teise valdomi miškai yra sertifikuoti pagal Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto reikalavimus.

Iš viso pasaulyje yra išduota tik kiek daugiau nei 60 FSC ekosisteminių paslaugų sertifikatų. Europoje tokius sertifikatus turi tik 8 šalys: Italija, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Danija, Rumunija, Vokietija ir Lietuva.

Ekosisteminės paslaugos – naudos, kurias žmogus gali gauti iš gamtos. Ekosistemų funkcijos apima anglies sekvestracijos ir saugojimo, biologinės įvairovės išsaugojimo, vandens telkinių paslaugų, dirvožemio išsaugojimo ir rekreacinių paslaugų sritis.

„Didžiuojamės mūsų įmonės specialistų atliktais darbais, kurie įvertinti ekosisteminių paslaugų sertifikatu. Surinkti, išanalizuoti ir įvertinti daugiau nei dešimties metų moksliniai duomenys įrodė, kad Prienų regioninio padalinio darbuotojų vykdoma gamtosauginė veikla prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo, o Vidzgirio miškas – tikras gamtos turtas, kurį puoselėsime ir išsaugosime nevykdydami ūkinės veiklos bei stengdamiesi išsaugoti vertingas buveines bei gerinti jų būklę“, – sako Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

Sertifikuoto Vidzgirio miško ribos sutampa su Vidzgirio valstybinio botaninio draustinio, įsteigto siekiant išsaugoti natūralų Pietų Lietuvos miško kompleksą Nemuno slėnyje su retų rūšių augalų augimvietėmis, ribomis. Miškas įsikūręs Alytaus miesto pietiniame pakraštyje.

„Šis miškas yra išskirtinis ir ypatingas tuo, kad tai – brandus, ūkinės veiklos nepaliestas, lengvai žmonėms pasiekiamas, tačiau augalais ir biologine įvairove turtingas miškas, įsikūręs miesto teritorijoje, o ne kažkur atokiau miesto“, – sako VĮ VMU Prienų regioninio padalinio gamtotvarkos specialistas Egidijus Markevičius.

Taip pat visas miškas atitinka Europos Sąjungos specialių saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 reikalavimus.

Vidzgirio miške Europos Bendrijos svarbos buveinės, tarp kurių – šaltiniai su besiformuojančiais tufais, silikatinių uolienų atodangos, žolių turtingi eglynai, skroblynai, griovų ir šlaitų miškai, aliuviniai miškai – užima 334,99 ha plotą. Didžiausią plotą užima skroblynai – 233,77 ha. Vidzgirio miško skroblynas yra didžiausias vientisas skroblynas Lietuvoje.

Kertinių miško buveinių, kuriose randamos nykstančios, pažeidžiamos, retos ar saugomos specializuotos miško buveinių rūšys arba yra didelė tikimybė jas aptikti, bendras plotas siekia 135,6 ha.

„Džiaugiamės galėdami išduoti FSC ekosisteminių paslaugų sertifikatą Vidzgirio miškui. Šiuo sertifikatu pripažįstama reikšminga miško teikiama nauda natūralių miškų charakteristikų bei rūšių įvairovės išsaugojimui. Vertinimo metu įsitikinome, kad Valstybinių miškų urėdija daug metų tikslingai adaptavo savo veiklą šiame miške siekdama išsaugoti svarbias buveines ir rūšis bei parodė, kad tuo pat metu galima sėkmingai vykdyti atsakingą miškininkystę bei skatinti ekosisteminių paslaugų teikiamą naudą. Tai yra dar vienas puikus pavyzdys, kad ūkininkaujant miškuose svarbu nepamiršti ir atsakingo požiūrio į miškų valdymą, siekiant užtikrinti jo ilgalaikę naudą būsimoms kartoms. Ateities miškininkystė kitaip ir negali būti įsivaizduojama, todėl veikti reikia jau šiandien“, – sako sertifikavimo įstaigos „Preferred by Nature“ vyriausias miškininkystės direktorius Justinas Janulaitis.

Vidzgirio botaninio draustinio 2021 m. Gamtotvarkos plane nurodyta, kad miške inventorizuota 12 kerpių ir grybų, 1 kerpsamanių bei 16 induočių augalų rūšių, įrašytų į Saugomų rūšių sąrašą. Taip pat aptinkama Europos bendrijos svarbos augalų rūšis – plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus), kuri taip pat yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.

Ypatingas dėmesys puoselėjant Vidzgirio miško rūšių biologinę įvairovę bus skiriamas niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma eremita) radaviečių būklės gerinimui ir sąlygų sudarymui naujoms radavietėms atsirasti. Šiuo metu aptinkamos 9 šios rūšies radavietės senuose, trūnijančiuose ąžuoluose.

Taip pat šiame FSC sertifikuotame miške aptinkama 10 gebenės lipikės (Hedera helix L) radaviečių, o augalo populiacijos plotas bendrai sudaro net 1,06 ha. Kadangi populiacija šiuo metu yra gausi ir stabili, svarbu išlaikyti nepakitusią būklę bei ją pagerinti.

Vidzgirio miške įrengtas pažintinis takas, kurio ilgis – 3,6 km. Taku besivaikščiojantys žmonės gali susipažinti su botaninio draustinio gamtinėmis vertybėmis, taip pat jame vyksta edukacijos.

Vieni pagrindinių tikslų, išskirti Vidzgirio miškui, yra biologinės įvairovės apsauga ir jos gausinimas – miško struktūros ir sudėties išsaugojimas, Europos Bendrijų svarbos ir kertinių miško buveinių bei jų geros būklės išsaugojimas, saugomų rūšių radaviečių išsaugojimas ir gausinimas. Taip pat miško pažintinio tako priežiūra ir remontas bei gamtinių vertybių stebėsena, moksliniai tyrimai.

Lietuvos valstybiniuose miškuose, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ VMU, ūkininkaujama laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų.

Prienų regioninio padalinio FSC prekinių ženklų licencijos kodas: FSC-C022133.

Autorės archyvo nuotraukos