Rita BALSEVIČIŪTĖ
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė

Velykinė sueiga Veisiejuose

Dirba kultūros darbuotojos Eglė ŽILIONIENĖ ir Lina KVEDERAVIČIENĖ

Į gražų Velykinį renginį Didžiojoje savaitėje pakvietė Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Veisiejų grupės patarėja Aistė Balevičiūtė ir lankytojų centro administratorė Rimgailė Zeleniauskaitė. Dalyviai rinkosi į gražiai papuoštą salę, kurioje visų laukė Velykų bobutė, atkakusi iš Dzūkijos pakraščio – Aukštadvario. Ji atsigabeno pilną nekočią margučių, pintinę vaišių bei kiaušinių marginimo priemonių. Smagu, kad į renginį atvyko Veisiejų bibliotekos bibliotekininkė Eglė Žilionienė, Veisiejų kultūros namų direktorė Lina Kvedaravičienė, Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkė Raminta Karauskienė… Nagingosios dzūkės iš Veisiejų apylinkės kartu atsivedė ir anūkes, net du vyrai renginyje dalyvavo.

Susitikimą pradėjusi Velykų bobutė pabrėžė, kodėl tokia svarbi yra Velykų šventė, susijusi su gyvųjų ir anapusiniu pasauliu, aiškino margučių semantikos paslaptis, spalvų reikšmes. Labai svarbi lietuviams yra Didžioji savaitė: didžiojo ketvirtadienio darbai, penktadienio susikaupimas, vėlių Velykos, didžiojo šeštadienio ritualas – ugnies ir vandens šventinimas. Labai svarbu didįjį ketvirtadienį atsikelti anksčiau už kranklį, nubėgti prie šaltinio ir nusiprausti, tai visus metus sveikas ir švarus būsi. Bet jei kranklys bus atsikėlęs ir užkranks, tai per visus metus suodinas būsi, – teigia dzūkai.

Manome, kad labai svarbu kiekvienam pasitikrinti liaudies žinias, todėl buvo surengta Velykinių žinių viktorina. Į klausimus atsakinėjo visi susirinkusieji, o už teisingus atsakymus laukė maži siurprizai. Paaiškėjo, kad Veisiejų krašto gudruolės moterys neblogai pamena net ir pačias seniausias tradicijas: žino ką veikia saulė Velykų rytą (ji šoka, strakalioja), minėjo „lalaunykus“, vardijo kiaušinių raštų pavadinimus, spalvų reikšmes. Veisiejietė Dalė Zeleniauskienė moka pasigaminti senovišką „skroską“ – juodus natūralius dažus margintiems kiaušiniams dažyti. Moteris dar prieš mėnesį iki Velykų į puodą prideda senų vinių, alksnio žievės, raudonų burokėlių lupenų, užpila vandeniu ir taip užraugia būsimus dažus. Didįjį šeštadienį dažomi kiaušiniai įgauna juodą spalvą.

Po viktorinos moterys ėmėsi vaškuoti kiaušinius, po to merkti į dažus. Labai smalsu buvo išsiaiškinti gražiausių kiaušinių meistres. Puikiausiai padirbėjo Dalė Zeleniauskienė, nuo jos neatsiliko Aistė Balevičiūtė ir kitos. Už gražius margučius darbštuolėms buvo įteikti vadovai po Veisiejų regioninį parką, o mažiausioms meistrėms teko po šokoladinį kiškį. Šauniosios dzūkės, pasidaliję patirtimi su Velykų bobute, sakėsi namuose susikaupusios dar kibsią į šį „remeslą“, nes tai ne tik įdomu, bet ir svarbu.

… Padirbėję dar bendravome, pasivaišinome žolelių arbata, tarėmės dėl kitų susitikimų. Renginio pabaigoje visiems susirinkusiems dėkojo Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Veisėjų grupės patarėja Aistė Balevičiūtė ir lankytojų centro administratorė Rimgailė Zeleniauskaitė. Jaunos merginos ne vien saugo gamtą, puikiai bendrauja su lankytojais, o ir moka gražiai dekoruoti, kiaušinius marginti, domisi etnokultūra, senaisiais papročiais. Šiose apylinkėse užaugusios dzūkaitės, mūsų papročių ir žinių tęsėjos, senojo Oginskių dvaro rūmų puoselėtojos. Norisi padėkoti už bendradarbiavimą, nuoširdumą ir svarbius darbus.

Autorės archyvo nuotraukos