Rytė BAUBLYTĖ-SAVAJA

Vandenvala: patirtis iš Suomijos

VAIVORYKŠTĖ... Konkursui GAMTOS FOTOGRAFIJA - 2022. Onos GAIDAMAVIČIŪTĖS iš Vilniaus nuotrauka

Suomijos ambasada Lietuvoje, suomių fondas „Business Finland“ ir Suomijos vandens forumas (Finnish Water Forum) rugpjūčiui baigiantis surengė seminarą apie vandenį, skirtą vandenvalos specialistams iš visos šalies. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos ir jos vadovybės pastangų dėka seminaras sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo.

Suomijos vandens forumas į Lietuvą pakvietė kelias suomių įmones, kurių atstovai papasakojo apie vandens valymo technologijas ir valdymo sistemas, galinčias patenkinti Lietuvos vandens tiekimo įmonių poreikius, užtikrinti patikimą ir saugų nacionalinės vandens sistemos veikimą.

ES sanglaudos fondai vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriui skiria 149 mln. eurų, nes Lietuva susiduria su iššūkiais, įgyvendindama Miestų nuotekų valymo direktyvą. Nuotekų surinkimui ir valymui yra skiriama apie 95 mln. eurų.

2021 m. Jeilio universiteto specialistų nuomone, pagal aplinkosaugos veiksmingumo indeksą (JAV, 2021 m.) Suomija užėmė 1-ąją vietą kategorijose „Sanitarija ir geriamasis vanduo“ ir „Nuotekų valymas“.

Suomijos vandens forumas mato tvarius būdus, kaip pasiekti JT Tvarios plėtros tikslą Nr. 6: Geriamasis vanduo ir sanitarija. Vandentvarkos skaitmeninimas leidžia pasiekti gerą vandens kokybę ir užtikrinti jo saugumą. O žiedinės ekonomikos sprendimai, tokie, kaip nuotekų perdirbimas, energijos atkūrimas ar dumblo pavertimas biodujomis ir trąšomis, leidžia padidinti išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą šiame sektoriuje.

Suomijos vandens forumas taip pat siekia išplėsti savo profesinį tinklą, kad būtų daugiau galimybių teikti paraiškas pagal Baltijos INTERREG programą. Forumas atstovauja beveik visoms Suomijos vandentvarkos įmonėms, todėl jis yra vieno langelio principu veikianti įstaiga Lietuvos įmonėms, norinčioms rasti tinkamų partnerių Suomijoje ES finansuojamoms tyrimų ir vystymo užduotims atlikti.

Suomijos vandens forumas per savo narius atstovauja visai Suomijos vandens sektoriaus kompetencijos įvairovei. Kaip bendras privataus ir valstybinio vandens sektoriaus tinklas, Suomijos vandens forumas tarnauja kaip komercinių įmonių, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, mokslo institutų ir su vandeniu susijusių asociacijų bendradarbiavimo platforma.