Rimgailė DIKŠAITĖ
Vytauto Didžiojo universitetas

Valdo Adamkaus 2022 metų premija – Giedriui Bučui

Valdas ADAMKUS ir Giedrius BUČAS

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos išvakarėse, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode, iškilmingai įteikta Prezidentinės Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo premija (5 tūkst. eurų), kurią 2022-ais komitetas paskyrė tvarios gyvensenos populiarintojui Giedriui Bučui.

Visus pasveikinęs VDU rektorius prof. Juozas Augutis nuoširdžiai linkėjo, kad Premija apdovanoto G. Bučo pavyzdys įkvėptų nuo pačių mažiausiųjų iki senjorų labiau rūpintis aplinka, kurioje gyvename. „Linkiu, kad įvertinti kilnūs darbai sukeltų minčių, ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti, kad gyventume darniau. Sveikinu G. Bučą, linkėdamas prasmingų ateities projektų, kurie įkvepia pokyčius“, – kalbėjo  J. Augutis.

Premiją įteikdamas V. Adamkus tikino, kad aplinkosaugos kultūra yra bendrosios žmonių kultūros dalis. „Gyvenimas liudija, kad ten, kur aplinkosaugai skiriama daugiau dėmesio, gyvena laimingesni žmonės. Turbūt ir negali būti kitaip, nes aplinkosaugai skirti darbai paprastai suburia geranoriškus žmones į bendraminčių ratą, suteikia jiems naujų patirčių ir didina gyvenimo pilnatvę. Būtent tai liudija ir šiandieninio premijos laureato G. Bučo asmenybė ir darbai. Darnos ieškojimas ir kūrimas santykyje su aplinka šio žmogaus dėka virsta darnos kūrimu žmonių bendravime. Todėl kiekvienas Jūsų darbas, pamoka, meninis kūrinys ar žygis – tai daugiau negu rūpestis ekologija. Tai – ir darnios visuomenės kūrimas“, – kalbėjo Prezidentas. V. Adamkus ypač pasidžiaugė kad į šias iniciatyvas įtraukiama daug vaikų ir jaunimo: „Taip kuriama Lietuvos ir pasaulio ateitis – geranoriška, grįsta atsakomybe, grįsta pagarba aplinkai ir pagarba žmogui“.

Atsiimdamas Premiją G. Bučas susirinkusių svečių prašė susimąstyti kokią planetą paliksime ateities kartoms? Jo teigimu, gyvename nuolatiniame kare. „Ne tame kare kaip įsivaizduojame, ar šiuo metu vykstančiame mūsų kaimyninėje šalyje. Šis karas vadinasi ekocidas. Mes jo taip nejaučiame, nematome, mums jis nedaro momentinės žalos, tačiau pasekmes kiekviena nauja karta jaučia vis sunkesnes“, – tikina socialinės iniciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjas, pokyčių lyderis, visuomenininkas, socialinis verslininkas, Darnos žygio pėsčiomis 2020 metais aplink mūsų šalį „Už švarią Lietuvą!“ iniciatorius.

Jo teigimu, visuomenės ir ypač vaikų eko švietimas turi būti prioritetas. „Išleidžiame pinigus įvairioms kampanijoms, plakatams, lozungams ir panašioms švietimo priemonėms, o tuo metu mokyklose nėra net elementarių rūšiavimo dėžučių, miestų viešose erdvėse taip pat jų nėra pakankamai, o šiukšlių dėžės vis dar atviros, kurių turinys po didesnio vėjo ar paukščių išnešiotas pasklinda po aplinką. Lietaus nuotekos su visais teršalais nuteka į upes ir pakelių griovius, miestų valymo įrenginiai nepajėgūs išvalyti mikroplastiko dalelių ir įvairių cheminių elementų. Tėtis, einantis su vaiku į mokyklą, apeina visas jų kelyje pasitaikiusias šiukšles. Kaip tas vaikas elgsis užaugęs? Jeigu neišmokysime vaikų susitvarkyti su mažomis problemomis, tai tikrai jie užaugę nesugebės išspręsti didelių. Vamzdžiai Kuršių mariose ir toliau bus slepiami, o padangų sandėlius kamuos gaisrai. Mes vis dar kovojame su pasekmėmis, o nesprendžiame priežasties problemų“, – teigia Premijos laureatas.

Giedrius Bučas tikina, kad savo veiklą ir darbus daro ne dėl premijų, tačiau kiekvienas įvertinimas visgi yra malonus. „Aš tikiu, kad kuomet atiduodi dalį savęs, tuomet tai sugrįžta su kaupu. Šis įvertinimas tai tik patvirtina. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad jis nesvarbus. Taip, tai labai svarbus įvertinimas, ypač V. Adamkaus, žmogaus, kuris man yra vienas iš įkvėpėjų ir autoritetų“.

 

Skirtingos nominacijos

Premijos rengėjai šiais metais sulaukė 21 nominacijų, aprėpusių visas keturias premijos kategorijas – mokslo pasiekimų, aplinkosaugos inovacijų versle, visuomeninės veiklos, taip pat aplinkosaugos politikos ir valdymo srityje. „Iš viso buvo nominuota 19 asmenų, du iš jų buvo nominuoti skirtingų organizacijų. Nominacijas siuntė aplinkosauga besirūpinančios visuomeninės organizacijos, atskiri visuomenininkai, verslo asociacijos, mokslo įstaigos, valstybinių įstaigų tarnautojai ir politikai“, – apibendrina Prezidentinės bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis.

Premijos nugalėtoją išrinko komitetas, kurį sudaro skirtingoms sferoms atstovaujantys savo sričių profesionalai: prof. Birutė Galdikas (žymi Kanados lietuvė, antropologė ir ekologė, VDU Garbės daktarė), dr. Nerijus Jurkonis (VDU Botanikos sodo direktorius, VDU Aplinkotyros katedros dėstytojas), dr. Visvaldas Varžinskas (KTU Pakavimo inovacijų tyrimo centro direktorius), Donatas Puslys (žurnalistas, Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) Medijų ir demokratijos programos vadovas), Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius (Europos Komisija, Aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sritys), Arūnas Antanaitis (Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius).

 

Vardinė prezidento premija – įprasminti ir paskatinti aplinkosauginius sprendimus

JAV gyvenantis Gabrielius Gedvila, Valdo Adamkaus ilgametis draugas bei jo rinkiminio štabo, kuomet V. Adamkus kandidatavo į Čikagos Sanitarijos Rajono patikėtinių tarybą 1968 m., vadovas, yra įsitikinęs, kad aplinkos apsauga buvo, yra ir išliks ypatingo dėmesio reikalaujanti globali problema, todėl, norėdamas įprasminti bei atkreipti dėmesį į aplinkosauginius pasiekimus Lietuvoje ir pagerbti velionės žmonos atminimą, įsteigė 100 tūkst. dolerių fondą, kurio lėšos bus skiriamos Prezidento Valdo Adamkaus – savo draugo, žinomo aplinkosaugininko, šalies Prezidento – premijai.

Prezidentinės bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo premija teikiama nuo 2021 m. už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus bei pastangas apsaugoti ir atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje bei užtikrinti išteklių tvarumą. Premijai ir toliau bus laukiami teikti moksliniai tyrimai ir išradimai, pilietinės veiklos, asmenys ir organizacijos, kurios atkreipia dėmesį į gamtosaugą ir skatina veikti, taip pat politikos sprendimai ar verslo iniciatyvos, siekiančios sukurti tvaresnį vystymąsi ir švaresnę ateitį išrandant arba pritaikant pažangiausius sprendimus.

2021 m. pirmuoju atkurtos gamtosauginės Prezidento V. Adamkaus premijos laureatu tapo dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila.

Jono Petronio nuotraukos