Vytautas LEŠČINSKAS

Vaižgantinių duona ir laureato vainikas

Šventės dalyviai

Šių metų tradicinių Vaižgantinių dieną, 2016 m. rugsėjo 16-ają, – didžio Svėdasų krašto žmogaus – kunigo kanauninko, žurnalisto, bei rašytojo, lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto tėviškėje, Malaišių kaime, žmonių susirinko iš tiesų gausiai. Atvažiavo didelė grupė uteniškių, kai kurie atvyko ir iš gerokai labiau nutolusių vietų.

 

Prasmingas renginys – jau šešioliktą kartą

 

Šventėje dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis, Svėdasų seniūnijos vadovas Valentinas Neniškis, buvusi Seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė. Atvyko ir kitų plunksnos darbininkų – rašytojų, žiniasklaidos priemonių redakcijų darbuotojų, bei, kaip sakoma, laisvų, nepriklausomų rašto ir meno žmonių. Štai iš Vilniaus ištisas būrys žurnalistų autobusu atkeliavo. Grupei vadovavo Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla – prityręs ir atidus organizatorius, todėl visas jo globojamas būrelis jautėsi labai smagiai, ir į vieną, ir į kitą pusę važiavome puikios nuotaikos.

Drauge su mumis į šias jau šešioliktas Vaižgantines taip pat vyko dr. Juozas Lapienis – vienas iš šios šventės aktyviausių organizatorių. O kad draugėn susirinko tokie žinomi žurnalistai, kaip Vytautas Žeimantas, Juozas Šalkauskas, Domas Šniukas, Juozas Pocius, Albertas Vaidila, fotomenininkas Vytautas Ylevičius, tai ir itin įdomių atsitikimų iš jų žurnalistinės patirties buvo galima išgirsti.

Bet štai ir Malaišiai. Čia jau matome pasirengusią koncertuoti Roberto Raišelio vadovaujamą Viešintų kapelą „Vingerinė“, tautiniais drabužiais pasidabinusias Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Utenos bendrijos aktyvias nares, tarp jų – šios bendrijos pirmininko pavaduotoją Ameliją Katinienę. Dalyvavo ir pats pirmininkas Vladas Žilėnas.

Didelį įspūdį susirinkusiesiems padarė iš Rokiškio rajono atvykusių Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro kultūrininkių, vadovaujamų Audronės Šakalienės, surengta pažintinė programa  „Lino kelias“. Na, o kaimo kapela „Vingerinė“ žavėjo smagiomis dainomis.

 

Laurus pelnė už knygą „Viskas įmanoma“

 

Kasmet nuo 2002-ųjų Malaišiuose per Vaižgantines teikiama Vaižganto premija vienąkart atitenka žurnalistui, kitąkart – rašytojui. Taip jau nusprendė dvi kūrybinės organizacijos, šios premijos steigėjos – Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų sąjunga. Šiemet buvo žurnalisto eilė, o laureatu tapo Egidijus Aleksandravičius, išleidęs knygą, pavadintą „Viskas  įmanoma“. Ir, žiūrėk tik, pasirodė, įmanoma už ją net tokią prestižinę premiją užsidirbti! Žinoma, kitus pretendentus nurungti nebuvo labai lengva, jų kūriniai – Ramunės Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas, koks jis buvo“ ir Andriaus Jakučiūno „Utopijos“ –  taip pat atrodė ne iš prastųjų.

Laureatui buvo uždėtas iš ąžuolo šakelių nupintas vainikas, jam teko sėsti į tam tikslui sukurtą medinį sostą, kurį padarė bei  meniškai papuošė šio krašto tautodailininkas Aleksandras Tarabilda, ir tam tikram laikui atsiduoti bendram dėmesiui, aplinkui zujančių fotografų malonei. Beje, kartu su vainiku laimėtojui atiteko ir skanios naminės duonos kepalas – taip pat jau  tradicinė dovana. E. Aleksandravičių sveikino meras K. Tubis, seniūnas V. Neniškis, LŽS Kauno apskrities skyriaus pirmininkas Vidas Mačiulis, kurį daugelį metų pažinojome kaip puikų sporto žurnalistą, įvairių rungtynių komentatorių. Jausmingai nuskambėjo D. Teišerskytės sveikinimo žodžiai.

 

Šventė baigiasi, bet jos vaizdai neblėsta

Tiesa, E. Aleksandravičiaus gautoji premija nebuvo vienintelis per šį renginį įteiktas apdovanojimas. Jau devinti metai, kai skiriama ir Vaižganto mažoji premija – už nuopelnus Svėdasų kraštui. Šiemet ji atiteko žinomam šio krašto žmogui, gyvenančiam Kunigiškių kaime, Pranui Maišeliui, kuris yra ne tik išgarsėjęs Svėdasų krašto šviesuolis, bet ir vienas iš svarbiausių Vaižgantinių šventės rėmėjų. Taigi jam, su ąžuolo vainiku ant kaklo, taip pat reikėjo nutūpti į laureato sostą ir išklausyti virtinę sveikinimų.

Buvo ir dar viena nominacija, neseniai įsteigta; šis apdovanojimas pirmąkart buvo teikiamas pernai. Bet gal taip pat taps tradiciniu. Tai svėdasiškių draugijos „Alaušas“ garbės pirmininko Algimanto Indriūno įsteigta kunigo Aleksandro Papečkos „Mailės ir gerumo“ premija. Ji įteikta Aleksandro Stulginskio Agronomijos fakulteto studentei Gretai Šinkūnaitei, kuri tik šiais metai baigė Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnaziją. Taigi labai jauna, o štai jau premijos laureatė!

Pasveikinus laureatus, Vaižgantinių vyksmas krypsta kita vaga, visi dalyviai, svečiai kviečiami paragauti ir šiųmečio medaus, ir kitų skanumynų, o nuotaikingas kapelos „Vingerinė“ koncertas šiai šventės daliai suteikia nuostabų vokalinį bei muzikinį foną: skamba visų pamėgtos dainos – ir tradicinės, liaudiškos, ir kompozitorių neseniai sukurtos. Uždegamas iš anksto sukrautas  Vaižgantinių laužas.

Dalyvių, ypač žurnalistų, dėmesį atkreipia taip pat jau tapusi tradicine fotoparoda. Tiesiog ant seno medinio namo sienos pakabinta didžiulė praėjusių – 2016-ųjų – metų Vaižgantinių nuotraukų serija padeda prisiminti įdomiausias jos akimirkas, kurios, jei jas pavyktų išsaugoti daugelį metų, kada nors, ateityje, galbūt virstų nemaža vertybe mūsų dienų švenčių kultūrai pažinti.

Vytauto LEŠČINSKO nuotraukos