Vytautas LEŠČINSKAS

Vaikų draugystės dešimtmetis

Tarptautinis konkursas „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“

Konkurso laureatai su renginio organizatoriais

Tradicinio tarptautinio – Lietuvos ir Lenkijos – jaunesniųjų mokyklinukų dailės darbelių konkurso finalinė dalis šiais metais įvyko Vilniuje, bet ne tradicinėje vietoje – Lietuvos geologijos tarnybos pastato didžiojoje salėje, – o Naugarduko g. 76, viešbučio „Ponas Tadas“ konferencijų centre.  Tačiau ir naujoje vietoje renginys buvo tradiciškai linksmas ir įdomus.

 

Apie ledynmečius, mamutus

Šių metų konkurso tema buvo labai intriguojanti: „Ledų sukaustyta Žemė“. Tas geologiniais mastais matuojant visai nesenas mūsų planetos praeities laiko tarpelis jaunuosius dalyvius skatino panaudoti lakią fantaziją įvairiausiais vaizdais perteikiant savo kūrybinius gebėjimus ne vien piešiniuose, bet ir kitokio pobūdžio darbeliuose, kuriuose, žinoma, dažnai figūruoja ir populiariausi to meto gyvūnai, ypač mamutai.

Konkursas bendru pavadinimu „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“, yra skirtas trečiųjų–šeštųjų klasių moksleiviams. Vienais metais konkurso finalas rengiamas Varšuvoje, kitais – Vilniuje.

Lenkijoje šis konkursas sėkmingai rengiamas jau septyniolika metų. Šiais metais Lenkijos geologijos muziejus iš šalies pradinių mokyklų gavo apie 1300 geriausių moksleivių kūrybos darbelių.

Lietuvoje konkursas vyko dešimtą kartą. Jį organizuoti mokyklose padėjo Lietuvos geografijos mokytojų asociacija. Dalyvauti konkurse buvo kviečiami visos Lietuvos mokyklų gamtos pažinimo, geografijos, dailės bei pradinių klasių mokiniai drauge su jų kūrybiniais vadovais – mokytojais. Iš Lietuvos mokyklų gauta įvairia technika atlikti 129 moksleivių darbai. Konkurse dalyvavo nemažai mokyklų. Be abejonės, meninių gebėjimų turinčių vaikų esama ir visose kitose Lietuvos mokyklose. Taigi konkurso dalyvių skaičius galėjo būti kur kas didesnis.

 

Atrodė įdomu, bet reikėjo paplušėti

Galbūt šių metų tema – „Ledu sukaustyta žemė“ daugeliui vaikų pasirodė gana nelengva, nes iš Lietuvos mokyklų konkurse dalyvavo gerokai mažiau moksleivių, nei praėjusiais metais.

Į jubiliejinį konkurso renginį suvažiavo pripažintų geriausiais darbelių autoriai su tėvais, jaunųjų dalyvių vadovai pedagogai. Suprantama, taip pat atvyko vertinimo komisijos nariai, buvo ir svečių.

Renginiui vadovavo Lietuvos geologijos tarnybos direktorius dr. Jonas Satkūnas. Nuotaikingas kalbas bei sveikinimus sakė, gyvai su dalyviais bendravo konkurso iniciatorius – Lenkijos geologijos muziejaus direktorius prof. Vlodzimiežas Mizerskis.

Daug gražių žodžių ir nuoširdžių linkėjimų tarė Vilniuje veikiančio Lenkijos instituto direktorius Marcinas Lapčinskis, lenkų ir lietuvių kalbų žinovė Ana Pilarčik-Palaitis, kuri per visą renginį puikiai vertėjavo.

Geriausios kloties vaikams konkurse kitais metais linkėjo Jūratė Sinkevičienė, vaikų ir jaunimo klubo „Verdenė“ direktoriaus pavaduotoja.

Šeši geriausi moksleivių darbeliai (trys iš Lietuvos ir trys iš Lenkijos pusės) pateikti tarptautinei vertinimo komisijai, kurios nariai buvo:

Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius;

Vlodzimiežas Mizerskis, Lenkijos geologijos instituto Geologijos muziejaus direktorius;

Anna Pilarčik-Palaitis, Vilniaus Lenkijos instituto projektų koordinatorė;

Jūratė Sinkevičienė, Vaikų ir jaunimo klubo „Verdenė“ direktoriaus pavaduotoja,

Indrė Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnybos Informavimo poskyrio vedėja;

Eligija Baranovskienė, Lietuvos geologijos tarnybos Informavimo poskyrio vyr. inžinierė.

Po gana ilgų debatų ir balsų skaičiavimo vertinimo komisija paskelbė konkurso laimėtojus:

1 vieta – Paulina Maciejevska (mokytoja Małgožata Bedryjowska);

2 vieta – Aleksandra Pazoła (mokytoja Uršula Pabisiak);

3 vieta – Marija Jekabsonė (mokytojai Jūratė Januškevičiūtė-Varnagirienė ir Eimantas Kurkis).

Konkurso laimėtojai gavo Lietuvos geologijos tarnybos diplomus bei prizus ir Vilniaus Lenkijos instituto atminimo dovanas.

Per apdovanojimų ceremoniją grojo bei dainavo moksleivė Aistė Stankevičiūtė, taip pat vaikų ir jaunimo klubo „Verdenė“ ansamblis „Indigo“, kuriam vadovauja Šarūnas Šimelionis.

 

Laimėjo visi, pralaimėjusių nebuvo

Dalyviai – mokytojai ir jų globojami vaikai – turėjo galimybių pabendrauti su renginio rėmėjais, organizatoriais. Susirinkusiųjų būryje sklandė mintys apie galimas būsimųjų konkursų temas, buvo aptariami kūrybiniai planai. Taigi šių metų konkurso dalyviai atrodė kupini ryžto parodyti savo gebėjimus ir kitąmet, kai finalinis kūrybinės šventės etapas vyks Lenkijoje.

Lietuvai atstovavo moksleiviai:

Marija Jekabsonė, 6 kl., mokytojai Jūratė Januškevičiūtė-Varnagirienė, Eimantas Kurkis (Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus);

Andrėja Vilčiauskaitė, 6 kl., mokytoja Edita Kairienė (Vilniaus Petro Vileišio progimnazija);

Pijus Yla, 4 kl., mokytojos Sima Venskūnienė, Stasė Didžgalvienė (Kauno Juozo Grušo meno gimnazija).

Lenkijai atstovavo moksleivės:

Paulina Maciejevska (mokytoja Małgožata Bedryjovska);

Aleksandra Pazoła (mokytoja Uršula Pabisiak);

Nicolė Marek (mokytoja Bożena Gajda).

Konkursą suorganizavo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Lenkijos valstybinio geologijos instituto Geologijos muziejus.

Informaciniai konkurso „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ rėmėjai – Lenkijos institutas, Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, J. Vienožinskio dailės mokykla, Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Po renginio konkurso laureatai dalyvavo ekskursijose po Vilnių, Trakus ir Kernavę.

Vytauto LEŠČINSKO ir renginio organizatorių nuotraukos