Rimalda VITKEVIČIENĖ
Panevėžio „Minties“ gimnazijos pedagogė

Už žmonijos ateitį

Bibliotekininkės Dalia Pūkienė ir Milė Kabelienė su grupe 2b klasės mokinių pristatymo metu

Dažnai girdime, kad jaunimas nebeskaito knygų, žodynas skurdus, kad mokiniai nemoka reikšti minčių, atsisako viešai kalbėti, o anglų kalbą supranta geriau nei gimtąją.

Norėdamos šią susiklosčiusią padėtį bent kiek kilstelėti į aukštesnį lygmenį, „Minties“ gimnazijos bibliotekos darbuotojos jau daug metų rengia gimnazistams literatūrinius bei edukacinius kūrinių pristatymus įvairiomis temomis, kurios integruojamos į įvairių dalykų pamokas. Štai kelios iš jau pristatytų ir integruotų į istorijos, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, technologijos pamokas temų: „Prarastieji“, „Reikia draugą turėti…“, „Mitinių būtybių pasaulis“, „Atstumtieji“, „Antrojo pasaulinio karo nusikaltimai literatūroje“, „Magiškasis Viduržemio pasaulis“ ir kitos.

Šį kartą gimnazijos bibliotekininkės literatūrinį-edukacinį kūrinio pristatymą skyrė visos žmonijos jautriai temai – Žemei gelbėti. Kūrinio pristatymas prasideda nuo garso įrašo klausymo. Mokiniai jį greitai atpažįsta – tai bitės skleidžiamas garsas. Gimnazijos bibliotekininkės Dalia Pūkienė ir Milė Kabelienė mokiniams pristato norvegų rašytojos Majos Lunde kūrinį „Bičių istorija“, kuris daugelyje šalių tapo bestseleriu. Joms talkino ir gimnazistai.

Trečios klasės mokiniai padėjo sumontuoti techninę pristatymo dalį , o pirmos klasės mokinys Jonas Kriaučiūnas sukūrė minėtos knygos treilerį – anonsinį filmuką. Moksleiviams, neskaičiusiems knygos atrodė, kad pristatymo metu jie išgirs apie bites ir susipažins su gerai pažįstamo vabzdžio nešamo medaus nauda sveikatai. Iš tikrųjų, darbščiosioms medunešėms bitėms mes tikrai dėkingi už saldųjį medų, bet ne vien už jį. Dažnai net nesusimąstome, kokios jos svarbios mūsų gyvenime. Tai jos yra pačios svarbiausios augalų apdulkintojos visame pasaulyje, o kai kurių žemės ūkio kultūrų išvis neliktų, jei bitės vieną dieną visai išnyktų. Šis ypatingas vabzdys laikomas Žemės termometru, nes bitėms ėmus masiškai sirgti ir nykti, žmonių planetai taip pat iškiltų grėsmė. Nors pagrindinis kūrinio vaidmuo tenka bitėms, bet gimnazistai supranta, kad Majos Lunde knyga „Bičių istorija“ yra ne apie bites, o apie mus visus – žmones, tarpusavio ryšį, tėvų ir vaikų santykius, gyvenimo prasmę ir ekologinės katastrofos viziją.

Mokiniai supažindinti ir su suomių rašytojos Emmi Itarantos knyga „Vandens skonis“ bei dar viena Majos Lunde knyga „Vandens istorija“ – apie vieną svarbiausių gyvybei elementų – vandenį, o literatūrinis -edukacinis „Bičių istorijos“ pristatymas baigiamas taip pat muzikine mįsle – puikiu Nikolajaus Rimskio-Korsakovo kūriniu „Kamanės skrydis“.

Gimnazijos bibliotekoje rengiamos ir įvairios parodos. Žemės mėnesiui įsibėgėjus, bibliotekoje eksponuojama netradicinės integruotos pamokos „Švedija ir Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030“ paroda, pasakojanti apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą Švedijoje. Bibliotekos lentynose fotografijų albumai, enciklopedijos, žurnalai kviečia mokinius juos atsiversti, skaityti, domėtis Lietuvos gražiausiomis vietovėmis, saugomomis teritorijomis.

Kartu su norvegų rašytoja Maja Lunde, protesto judėjimo „Penktadieniai už ateitį“ simboline figūra šešiolikmete švedų moksleive Greta Thunberg bei šimtais tūkstančių kitų jaunų viso pasaulio ir Lietuvos žmonių į kovą prieš klimato šiltėjimą ir besaikį gamtos turtų naudojimą, už žmonijos ateitį savo pranešimais per gamtos mokslų pamokas, renginius, dalyvaudami Žaliojoje olimpiadoje, aplinkos švarinimo talkose, STEM ir kituose projektuose, įvairiuose kūrybiniuose bandymuose įsijungia ir „Minties“ gimnazistai.

Autorės archyvo nuotraukos