Vaida JAKAITYTĖ
Viešvilės pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja

„Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“

Išvyka pagal projektą į Klaipėdos universitetą

Žvelgiant mikroskopu į kitokį pasaulį...

Įgyvendindami projektą „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“, birželio 15 dieną projekto vadovė, Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė, mūsų mokyklos 7 klasės mokiniai ir juos lydinčios mokytojos Vaida Jakaitytė ir Irmina Banevičienė bei projekto partneriai Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinių mokyklų mokiniai ir mokytojai vyko į edukacinius užsiėmimus Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos fakulteto Biologijos katedros laboratorijose.

Pasiskirstę į keturias grupes dalyvavome šešiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Mūsų grupė pirmiausia susipažino su mikrodumbliais, jų įvairove ir reikšme vandens ekosistemai.

Užsiėmimo metu išmokome pasiruošti dumblių preparatą, kurį stebėjome mikroskopu. Žvelgdami pro mikroskopą į dumblius ieškojome įvairių dumblių grupių, naudodamiesi vadovais juos atpažinome ir pagal rastus dumblius nurodėme, kokį vaidmenį jie atlieka tirto vandens ekosistemoje.

Susipažinę su dumbliais mokėmės apie jūrinės ekosistemos mitybinės grandinės viršūnėje esančius paukščius, jų sandaros ypatumus bei prisitaikymą išgyventi.

Vėliau, pasitelkus Baltijos-Šiaurės jūros modelį, susipažinome su Baltijos ir Šiaurės jūrų draugyste. Stebėdami druskingo Šiaurės jūros vandens įtekimą į Baltijos jūrą supratome, jog tai vyksta sąveikaujančių skirtingų savybių vandens masių dėka. Sužinoję, kuo Baltijos jūra yra ypatinga ir kuo skiriasi nuo kitų jūrų, turėjome teorinį-praktinį užsiėmimą „Baltijos jūros ir gėlųjų vandenų makrobestuburių įvairovė“. Užsiėmimo metu pro binokuliarines lupas apžiūrėjome įvairius vandens makrobestuburius bei savarankiškai tyrėme vėžiagyvius-šoniplaukas mikroskopu. Po to leidomės į vandens stuburinių – žuvų pažinimo kelionę. Lektorius Egidijus Bacevičius išmokė pažinti ir pagal skiriamuosius požymius apibūdinti žuvis.

Daug sužinoję apie vandens pasaulį leidomės tyrinėti paplūdimio smėlio paslaptis. Laboratorijoje gavę smėlio mėginį, jį sijojome skirtingo diametro sietais ir bandėme nusakyti, kas formuoja čaižų, smulkų smėlį po kojomis Lietuvos pajūrio pakrantėje, nuo ko tai priklauso ir kaip tai išsaugoti.

Diena buvo kupina iššūkių, naujos patirties ir pažinimo džiaugsmo. Už tai dėkojame Jurbarko r. Švietimo centro direktorei Aušrai Baliukynaitei, suteikusiai galimybę dalyvauti šiame projekte.

Autorės archyvo nuotraukos