Simona PĖŽAITĖ
Tauragės r. Žygaičių gimnazijos mokinė

Tvirti kaip skroblas

Išvykose: prie paukščių...

1978 metais Tauragės r. Žygaičių vidurinėje mokykloje buvo įkurtas jaunųjų miško bičiulių būrelis. Vidurinei mokyklai patapus gimnazija, jaunųjų miško bičiulių būrelis pavadintas „Skroblu“, kuriam vadovavo mokytoja Irena Žebelienė. Būrelis vykdė įvairias veiklas, taipogi įrengė lesyklas, inkilus, šėryklas Žygaičių girininkijos miškuose. Nuo 2016 metų būrelio veiklą ėmė tęsti mokytoja Viktorija Beitienė. Šiuo metu JMBB „Skroblo“ nariai, dalyvaudami būrelio veiklose, susipažįsta su miškininko profesija, per praktinę veiklą talkina miško darbuose, dalyvauja miško bioįvairovės pažinime ir saugojime. Jaunuoliai taip pat atlieka tiriamuosius darbus miške ar gimnazijos aplinkoje, o atliktą veiklą pristato gimnazijos, rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose, projektuose bei įgyvendinamose aplinkos apsaugos programose. Miško bičiuliai, norėdami plėsti savo tiriamąsias galimybes ir suvokimą, aplankė Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinius parkus. Išvykų metu mokiniai stebėjo tam regionui būdingą augmeniją ir gyvūniją, gilino savo suvokimą apie šių nacionalinių parkų bioįvairovę. Buvo aplankytas Čepkelių raistas (žmogaus veiklos mažai paliestas pelkynų kompleksas), Merkinės piramidė (čia pasisėmėme teigiamos energijos). Labiausiai „Skroblo“ narius žavėjo nepaprastas stiklinio kupolo dizainas.

Kitas kelionės objektas – modernus Merkinės apžvalgos bokštas, iš kurio buvo galima pasigrožėti tekančio Nemuno vaizdais. Nuo Merkinės piliakalnio atsivėrė Merkio ir Nemuno santaka, kuri jau seniai vadinama Dainavos krašto simboliu.

Būrelio nariai nepraleido progos užlipti į naujausią bei aukščiausią Lietuvoje Birštono apžvalgos bokštą. Tai – net 51 m aukščio konstrukcija, iš kurio atsivėrė Nemuno kilpų regioninio parko kraštovaizdis. Kelionės metu mokiniai džiaugėsi turėję galimybę analizuoti miško ir gamtos visumoje vykstančius reiškinius bei skatinti gimnazijos mokinių gamtosauginių tradicijų puoselėjimą.

Autorės archyvo nuotraukos