Vytautas LEŠČINSKAS

Tvarkdaraičio vardu…

Iškilios Pakruojo krašto tradicijos

Sambūrio metu...

Pakruojo seniūnijoje iškilmingai minint aplinkos tvarkymo konkurso idėjos trisdešimtmetį, buvo nemažai kalbama ir apie šios idėjos autorės, dabartinės seniūno pavaduotojos, Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus pirmininkės Janinos Dirbanauskienės veiklą.

 

„Prie neišsenkančios grožio versmės“

 

Taip pavadinta prieš vienuolika metų išleista J. Dirbanauskienės iniciatyva parengta knyga, kurioje rašoma apie Pakruojį garsinančius žmones, jų veiklą tvarkant aplinką, gražinant gimtąjį kraštą. Ir galima pasakyti, jog šios knygos pavadinimas prasmingai rodo jos iniciatorės bei rengėjos per tris dešimtmečius nuveiktų darbų kryptį ir tikslus. Svarbiausi siekiai, – kad visi žmonės pajustų būtinybę įsijungti į savo gyvenamosios aplinkos vis geresnio, išradingesnio tvarkymo, skoningo puošimo darbą, – išreikšti ir kitame, aplinkos tvarkymo kasmetinio konkurso trisdešimtmečiui skirtame leidinyje „Tvarkdaraitis. 1984–2014“. Jame pateikiama šių konkursų organizavimo istorija, prasidedanti nuo Janinos pasiūlyto Tvarkdaraičio personažo atsiradimo iki išpopuliarėjusio ne tik Pakruojo mieste, bet ir visame rajone, drauge su savivaldybe rengiamo gražiausių sodybų, o vėliau įjungiant ir kitų gyvenamųjų, visuomeninių erdvių šeimininkus bei tvarkytojus, konkurso.

Tomis progomis kaip tik atsirasdavo puikių galimybių paskatinti žmones, kurie jau buvo tapę tikrais tvarkymosi ir aplinkos gražinimo veiklos švyturiais, pagarsinti juos, kad kiti žinotų, kokiais pavyzdžiais reikėtų sekti, mėginti nuo jų neatsilikti, o gal ir parungtyniauti. Ir štai kasmet tarp konkurso laimėtojų iškildavo  naujų pavardžių, o tvarkymosi idėja sklido vis plačiau, sėkmingiau buvo įgyvendinama ir Pakruojo mieste, ir kitose gyvenvietėse, kaimo vietovėse, kol apėmė visą rajoną, tapo tarsi nauja visuotine kultūros savastimi.

Beje, visuose svarbiausiuose renginiuose aktyviai dalyvauja ir rengėjams pagelbsti taip pat Pakruojo seniūnijos seniūnas Saulius Margis.

 

Kas nesudėta į pirmąsias knygas…

 

Dabar J. Dirbanauskienė, be kitų darbų, rūpinasi ir naujos knygos apie Pakruojo krašto žmonių pastangas gražinti savo aplinką rengimo reikalais. O kad yra apie ką rašyti, rodo, sakysim, ir praėjusiųjų, 2014-ųjų metų jos vadovaujamo LPD Pakruojo skyriaus veiklos rezultatai.

„Mūsų skyrius vykdė projektą „Gamtos ir žmogaus darna“, – sakė J. Dirbanauskienė. – Jo tikslas – ugdyti Pakruojo rajono žmonių poreikį saugoti jų gyvenamųjų vietovių kraštovaizdį, rūpintis aplinkos gražinimu, bendruomenių narius skatinti įsijungti į visuomeninės paskirties teritorijų tvarkymą, dalyvauti gražiausios sodybų aplinkos konkurse. Norime, kad kuo daugiau rajono gyventojų susipažintų su mūsų draugijos veikla ir patys į ją įsitrauktų, kad domėtųsi aplinkosauga, kuo geriau tvarkytų savas gyvenamąsias ir visuomenines teritorijas. Mums rūpi, kad žmonės aktyviai dalyvautų ekologinio švietimo renginiuose, įgytų žinių, kurios padėtų saugoti gamtą. Galima pasakyti, kad svarbiausias numatytas užduotis atlikome sėkmingai. Surengėme Pakruojo mieste „Tvarkdaraičio“ aplinkos tvarkymo konkurso trisdešimtmečio paminėjimo šventę, dalyvavome rajono aplinkos apžiūros komisijos veikloje, bendruomenių, įvairių nevyriausybinių organizacijų susirinkimuose. Taip pat pažymėjome su aplinkosauga susijusias atmintinas dienas: Pasaulinę Žemės dieną, Gyvūnų dieną. Mūsų skyriaus žmonės, moksleiviai, ypač jaunųjų miško bičiulių būrelių nariai, bendruomenių aktyvistai gamino ir kabino paukščiams inkilus. Šį darbą atlikdami gerai padirbėjo, pavyzdžiui, Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokiniai, kuriems vadovavo jaunųjų miško bičiulių būrelio vadovė mokytoja Aida Čepulienė, mūsų skyriaus garbės pirmininkas – Pakruojo urėdas Kazys Gudas, rajono savivaldybės administracijos ekologė Kazimiera Klabienė,  „Atžalyno“ gimnazijos direktorius Kęstutis Razumas, kiti skyriaus nariai: Inga Labanauskienė, Dovilė Pašakinskienė, Virginijus Kacilevičius, Juozas Kanišauskas. Ir ne tik jie…“

 

Gamta – pati prasmingiausia knyga

 

Pasak J. Dirbanauskienės, praėjusiais metais sėkmingai vyko – iš pradžių seniūnijose, paskui rajono mastu – aplinkos tvarkymo konkursas, kurio vertinimo komisijoje dalyvavo skyriaus pirmininkė bei nariai K. Klabienė ir Juozas Pupinis. Konkurso rezultatai buvo įvertinti 2014 m. spalio 17 d.

Nepamiršta padėkoti aktyviausiems draugijos nariams, visuomenininkams už savanorišką aplinkosauginį darbą, taip pat pažymėtos iškilios visuomenininkų amžiaus sukaktys. Štai 2014 m. vasario mėn. septyniasdešimtmečio proga pagerbtas ir LPD Pakruojo skyriaus valdybos narys Valdas Rimkus.

Balandžio 16 d. dalyvauta Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje surengtoje gamtos mokslų praktinėje konferencijoje „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“.

Įdomiai vyko Pasaulinės gyvūnų dienos minėjimo renginys Pakruojo kaime bei Pakruojo dvare. Jame dalyvavo didelis būrys vaikų lopšelio darželio „Vyturėlis“ mažųjų miško bičiulių „Kodėlčiukų“, „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokinių, jaunųjų miško bičiulių būrelio narių, kuriems vadovavo LPD Pakruojo skyriaus narė A. Čepulienė.

Praėjusiais metais Pakruojyje vyko dar vienas – idėjų – konkursas, pavadintas „Kultūros paveldas – miestui ir miestiečiams“. Jame dalyvavo ir Pakruojo LPD skyriaus bei „Žiemgalos“ draugijos nariai. Dalyviai nenusivylė – jų idėjos buvo įvertintos prizu.

Vytauto Leščinsko nuotraukos