Jolita GARBULIENĖ
Sirvėtos regioninio parko vyr. specialistė

Trys dešimtys žaliųjų pamokų

Dovana Švenčionių rajono mokiniams

Po žaliosios pamokos

Visi Lietuvos regioniniai parkai šiais metais mini trisdešimtmetį ir lankytojus kviečia priimti iššūkį – aplankyti 30 regioninių parkų, pažinti jų išskirtinę vertę bei mėgautis gamta neskubant – keliaujant dviračiais ar pėsčiomis. O taip pat saugomų teritorijų darbuotojai visus kviečia aktyviai dalyvauti įvairiuose trisdešimtmečiui paminėti skirtuose renginiuose: ekskursijose, žygiuose, parodose.

Sirvėtos regioninio parko direkcija, norėdama mokinius įtraukti į direkcijos organizuojamą švietėjišką veiklą ir paminėti Lietuvos regioninių parkų trisdešimtmetį, nuo 2022 m. kovo mėn. organizavo 30 nemokamų žaliųjų pamokų Švenčionių rajono pradinių klasių mokiniams. Taip pirmiausiai buvo siekiama Švenčionių krašto vaikams pristatyti saugomų teritorijų reikšmę, paaiškinti sistemą ir jos veikimą, aptarti parko išskirtinę vertę ir tuo pačiu pažinti gamtą iš arčiau.

Iš viso žaliosiose pamokose 2022 m. kovo-birželio mėn. dalyvavo 603 Švenčionių rajono pradinių klasių mokiniai (Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Pabradės „Ryto“ gimnazija). Kelios pamokos vyko nuotoliniu būdu. Didžioji dalis pamokų buvo organizuojamos švietimo įstaigose. Kitos vyko Sirvėtos regioninio parko Gamtos mokykloje. Su pradinių klasių mokiniais kalbėta apie tai, kas yra saugoma teritorija, kodėl ją reikia saugoti. Taip pat didelė dalis pamokų buvo skirtos Lietuvos saugomų rūšių aptarimui bei artimesnei pažinčiai su Lietuvos raudonąja knyga. Prieš vasarą su pradinukais kalbėta ir apie žmogaus atsakingumą gamtoje: vaikai mokėsi teisingai susikrauti keliautojo kuprinę ir tinkamai pasiruošti žygiui, klausėsi pamokymų apie asmeninę atsakomybę būnant gamtoje (aptarti saulės, šalčio, ugnies pavojai). Taip pat pamokų dalyviai turėjo galimybę susipažinti su laukinių ir naminių gyvūnų keliamomis grėsmėmis žmogui. Pedagogai galėjo savo auklėtiniams parinkti aktualesnę temą, pritaikyti ją prie mokymosi programos. Buvo siūlomos šios žaliųjų pamokų temos: „Pažinkime Lietuvos saugomas teritorijas. Sirvėtos regioninio parko išskirtinė vertė“; „Gamtos ateitis – mūsų rankose. Lietuvos raudonoji knyga“; „Aš – keliautojas. Ar gamtoje esu saugus?“; „Aš – Žemės dalis. Kodėl minime Pasaulinę Žemės dieną?“; „Kas gyvena vandenyje? Rudagalvė antis – 2022 m. paukštis“. Pamokų pabaigoje pedagogai kartu su mokiniais buvo kviečiami atvykti į Sirvėtos regioninį parką pažinti gamtą iš arčiau, gėrėtis ja bei naudotis saugomoje teritorijoje per 30 metų sukurta infrastruktūra. Nes juk geriausia viską pamatyti savo akimis!

Lankytojai, neabejingi saugomų teritorijų sistemai ir veiklai, pastebi, kad per 30 metų saugomos teritorijos gerokai pasikeitė – tapo labiau pritaikytos lankymui. Sukurta daug naujos infrastruktūros, lankymui pritaikyta vis daugiau gamtos ir kultūros paveldo objektų, įkurti modernūs lankytojų centrai. Tad visa tai pamatyti ir įvertinti kviečiame ne tik Švenčionių rajono gyventojus, o ir svečius iš toliau. Kviečiame priimti iššūkį ir aplankyti 30 regioninių parkų. Žinoma, kiekvieno iš mūsų pažintis su saugomomis teritorijomis turi būti itin atsakinga, nes visa tai, kas jau sukurta, ne tik turi būti išsaugota, o ir nuolat tobulinama. Ir tik nuo asmeninio požiūrio priklauso, kiek ilgai visa tai turėsime. Tad regioninių parkų „gimtadienio“ proga iš kiekvieno lankytojo norėtųsi gauti bene brangiausią dovaną – asmeninę atsakomybę ir kuo daugiau noro visa tai išsaugoti bei perduoti ateities kartoms.

Nuoširdžiai dėkojame Švenčionių rajono švietimo įstaigų pedagogams, kurie jau ne vienerius metus aktyviai dalyvauja Sirvėtos regioninio parko direkcijos organizuojamoje švietėjiškoje veikloje ir mokinius siekia supažindinti su saugomomis teritorijomis bei vesti į gamtą.

Autorės nuotraukos