Augustas UKTVERIS

Trijų planetų nelaukiant…

2015 06 05 Vilniuje, Aplinkos ministerijoje iškilmingai paminėta Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

Renginio metu

Renginio vedantysis, žinomas skaitovas, buvęs Lietuvos radijo diktorius bei apžvalgininkas Juozas Šalkauskas pradžioje pakvietė visus sugiedoti aplinkos apsaugos darbuotojų himną, kuris savo melodija kiek primena ES himną.

Po to, lyg ir orientuojantis į tai, jog minima Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, buvo paklausta: kiek gi žmonių gyvena mūsų planetoje? 7 milijardai, o planeta juk viena, nedidelė. Neatsitiktinai šiemet švenčiant minėtąją dieną buvo pasirinktas šūkis: „Septyni milijardai – viena planeta: vartok atsakingai!“.

O kiek žmonių prognozuojama mūsų planetoje 2050-ais? 9,6 milijardo žmonių laukiama tuo metu Žemėje. Jei ir toliau vartojimas bus toks pat, netausojant gamtos išteklių, kas mūsų laukia? Aiškėja, jog nebesotins mus Žemė, reikės jau trijų tokių planetų…

Priminus, jog, kaip sykis, Milane prasideda EXPO-2015, kurioje taipogi minima Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, esminio oratoriaus vaidmeniui kviečiams ministras Kęstutis Trečiokas. Jis, spinduliuojantis olimpine ramybe, pareiškė, jog parašytąją kalbą pamiršo kabinete ant stalo, tad kalbėjo, regis, visai išjaustais aplinkos apsaugos specialisto žodžiais:

„Prisimenu tik citatos iš parašytosios kalbos turinį, jog gamta visada yra griežta, tačiau teisinga, ir niekada nedaro klaidų… Ko gero, taip ir yra. Klaidas gali daryti tik žmogus. Jei jau sakome, jog yra gamtos klaida, tai tokiu gali būti nebent žmogus. Nes jis yra patapęs didžiausia grėsme gamtai, aplinkai. Mes, aplinkosaugininkai, ir turime pasistengti, kad žmogaus kenkimas gamtos pasaulio kaimynams būtų kuo menkesnis.“

Ministras sakė, jog visi žinome, visi kalbame apie darniąją plėtrą, tačiau judėti jos link dar sekasi sunkiai. Juk neatsitiktinai imta kalbėti apie besaikį maisto atsargų išmetimą į atliekas, tad kur tas tausojantis vartojimas. O juk maistui gaminti naudojami ištekliai, iš jų – ir energijos.

Be abejo, Pasaulinė aplinkos apsaugos diena nėra vien kokia šventė, kurioje sakomos kalbos, švenčiama. Ši diena atsirado pasaulio šviesuoliams Stokholme nusprendus, jog būtinas rūpestis dėl Žemės ateities. Kita vertus, aplinkos apsaugos specialistams kiekviena diena yra rūpesčio pilna. Jei tai yra šventė, vadinasi gamtinėje aplinkoje kažkas yra geriau.

Seimo Nacionalinės saugumo komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas pasidžiaugė, jog visai geras gyvenimo nuotykis buvęs tas gyvenimo etapas, kai vadovavo Aplinkos ministerijai.

„Jos funkcijoje yra gamtinės aplinkos saugumo užtikrinimas, tad viską reikia balansuoti, derinti, kad ir valstybėje būtų užtikrinimas saugumas“, – sakė Artūras Paulauskas.

… Kalbos ilgam neužtruko, nes tradiciškai, kas antri metai, švenčiant Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, teikiama Viktoro Bergo vardo premija – vienam iš labiausiai pasižymėjusiam Aplinkos ministerijos ar jos padalinių specialistui. Šiemet ji įteikta Tado Ivanausko zoologijos muziejaus (Kaune) direktorei Nijolei Petronėlei Gulbinienei, kuri buvo atrinkta iš ganėtino būrio kandidatų.

„Premijų gaunu nedaug, gal tik pirmą tokią savo gyvenime, – sakė Nijolė Gulbinienė. – Visiems labai dėkoju už mano darbo įvertinimą, dėkoju ir savo kolektyvui, visiems, su kuriais bendradarbiauju jau per 30 metų…“

Kitų pretendentų šių metų V. Bergo premijai gauti veikla buvo taipogi įvertinta ministro Kęstučio Trečioko padėkos raštais. Juos pelnė: minėto muziejaus Šaltakraujų gyvūnų skyriaus vedėja Alma Pikūnienė, VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Klaipėdos skyriaus vedėjas Mečislovas Kmita, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Aplinkos ir tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Romas Pakalnis, Aplinkos projektų valdymo agentūros vyriausiasis patarėjas Kastytis Tuminas.

Šių metų Juozo Virbicko vardo garbingą premiją pelnė Gamtos tyrimų centro Jūros ekologijos laboratorijos vadovas dr. Linas Ložys – už darbus žuvininkystės srityje, švietėjišką veiklą.

„Toks įvertinimas, sakyčiau, man kiek ir netikėtas. Noriu padėkoti savo kolektyvui, nes be jo mano veikla nieko verta. Padėkoti noriu ir profesoriui Juozui Virbickui, kurio auklėtinis buvau. Turiu dėkoti ir kitam, esančiam anapilin, mokslininkui Rimantui Repečkai, kuris tiesiog už rankos mane atvedė į mokslą. Beje, turiu progą padėkoti Aplinkos ministerijai už paramą pernai rengtai Vilniuje konferencijai, skirtai gamtiniams ištekliams modeliuoti“, – kalbėjo Juozo Virbicko premijos laurėtas, įteikdamas aplinkos ministrui į 5 knygutes sudėtą išsamiausią informaciją su gražiomis iliustracijomis apie kai kurių itin nemėgstamą kormoraną.

Ministras Kęstutis Trečiokas, pratęsdamas apdovanojimų ceremoniją, tik paironizavo, jog panašaus leidinio jau gali prireikti ir apie šakalus.

Netrukus Aplinkos ministerijos Garbės ženklas už išskirtinius nuopelnus buvo įteiktas Žuvinto biosferos rezervato direkcijos vadovui Arūnui Pranaičiui. Toks pat Garbės ženklas už visuomeninę veiklą įteiktas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriui profesoriui Alfonsui Daniūnui.

Beje, Aplinkos ministerijos sistemoje dirbusieji daugiau nei 10 metų pelno Aplinkosaugininko ženklą. Ministerijos kancleris Robertas Klovas sakė: nemanė, jog esama tiek daug veteranų, savotiškų patriotų. Daug esama ir tokių, kurie dirba 20, 30, 40 metų. Tądien už nepriekaištingą veiklą miškininkystės srityje net 50 metų buvo iškilmingai pagerbtas Andrius Kuliešis (Valstybinė miškų tarnyba).

Ministras Kęstutis Trečiokas grupei garbingų aplinkosaugininkų įteikė vardinius šveicariškus laikrodžius. Tarp šitaip pagerbtųjų – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktorius Rapolas Liužinas, Varnių regioninio parko direktorė Irena Zimblienė, Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys, Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Gyvūnijos naudojimo kontrolės priežiūros skyriaus vedėjas Kęstutis Motiekaitis, Telšių miškų urėdijos urėdas Bronislovas Banys, Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijos eigulė Sigita Subačienė.

Aplinkos ministerijos medaliais apdovanota grupė aplinkos apsaugos inspektorių. Taip jų veikla vertinta jau ir prieš tris metus. Viceministras Linas Jonauskas sakė, jog džiaugiasi galėdamas įteikti tokius medalius labiausiai saugantiems gamtą pareigūnams. Geriausiais aplinkos apsaugos inspektoriais šiemet pripažinti: Alytaus RAAD-o Gyvosios gamtos inspekcijos viršininkas Jonas Jermalavičius, Kauno RAAD-o Gyvosios gamtos inspekcijos viršininkas Tomas Barkauskas, Šiaulių RAAD-o Gyvosios gamtos inspekcijos vyr. specialistas Marius Kazlauskas.

… Jei visuomenė būtų nuošalėje, aplinkosaugos medis būtų kaip ir be lapų. Tad tądien buvo pagerbti ir tie, kurie yra aktyvūs visuomenėje ugdant draugiškumą gamtinei aplinkai. Buvo pagerbti aplinkosauginių bei pilietinių akcijų vykdytojai, aktyvūs gamtos bičiuliai, kuriems įteikti pagarbos gamtai simboliai – gervelės. Jas viceministrė Daiva Matonienė įteikė: Jūrų muziejaus Salake įkūrėjai ir puoselėtojai Jadvygai Vidai Žilinskienei; Raudonės pagrindinės mokyklos mokytojai, jau 16 metų vadovaujančiai JMB būreliui „Ąžuoliukas“, Loretai Pocienei; Pasvalio rajono savivaldybės administracijos kultūros vertybių vyr. specialistui Gražvydui Balčiūnaičiui, subūrusiam apie 40 gamtosaugininkų entuziastų būrį „Mūšos vingis“; Pasyvaus meno asociacijos vadovui Aidui Vaičiuliui (už švietėjišką veiklą).

Aplinkosaugininkai, be abejo, turi daug bičiulių ir akademinėje bendruomenėje, ir kituose visuomenės sluoksniuose. Ministro padėkos tądien nusipelnė ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Pavoverės užkardos vadas Raimondas Bučelis (už pagalbą saugant gyvosios gamtos išteklius), ir Jonas Minkevičius (už kultūrinius projektus), ir Česlovas Ignatavičius (už pastatų šiltinimo problemų sprendimus).

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga aplinkos ministro padėkos taipogi įteiktos dar apie šešioms dešimtims Aplinkos ministerijos ir jos padalinių specialistų. Tad tądien, regis, buvo apdovanoti visi erdvioje salėje buvusieji…

Augusto Uktverio nuotraukos