Elena DEREŠKEVIČIENĖ
Vištytis

Trepsint lietučiui, žemę sveikinančiam…

Kiekvienais metais ypatingai pasitinkame pavasarį...

Maži lietaus lašeliai, trepsėdami nuo Ilgojo kalno, leidosi Vištyčio ežero link. Pakeliui paglostė dar neišsprogusius šalpusnius, nežinia iš kur atsiradusios dilgėlės krūmelį, į saulę besitiesiančius žolės pirštelius… Paglostė, pabučiavo ir šyptelėję pasileido miestelio. Juk ir čia reikia paskelbti, kad pavasaris, kad Žemė keliasi gyvenimui. Ir kas galėtų tai paneigti?…

Jau vien pravėrus mokyklos duris pajunti pavasario dvelksmą: išsprogusių berželių lapeliai kvieste kviečia pasigrožėti jų žaluma ir šakelėse „pražydusiomis“ gėlėmis, čiulbančiais popieriniais paukščiais. Tai pradinukų išmonė. Jie labiausiai laukia pavasario.

Vilkaviškio rajono, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras kiekvienais metais ypatingai pasitinka pavasarį, pamini Žemės dieną. Tam yra ir priežasčių… Jau daugelis metų prie mokyklos plevena ne tik šalies vėliava, bet ir Žalioji vėliava. Ji tarsi visiems – ir vištytiečiams, ir atvykstantiems svečiams – paskelbia, kad čia mokosi vaikai, dirba mokytojai, kuriems gamta yra gyvenimo dalis, kūrybos ir veiklos šaltinis.

Šiais metais visas kovo mėnuo buvo pašvęstas Žemės ir Gamtos grožiui, saugojimui ir jų branginimui. Kovo 20 d. bundančią žemę pasveikino mokinių šokis. Mokykloje buvo vedamos integruotos pamokos: „Šviesa, spalvos, vaivorykštė“, „Archeologiniai atradimai“, „Ornamentas“, „Paukščiai“. Chemijos ir biologijos atviras pamokas vedė kitos, kaimyninės Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokytoja R. Lazdauskienė, fizikos – Virbalio pagrindinės mokyklos mokytoja L. Gručkiūnienė. Visose pamokose dažnai girdėjosi žodžiai: „gamta“, „išsaugosime“, „kursime ir mylėsime“.

Be pamokų vyko parodos, konkursai, viktorinos, klasių valandėlės. Daugiausia dėmesio susilaukė viktorinos, vykusios Vištyčio regioniniame parke. Jame mūsų mokiniai yra dažni svečiai. Viktorina „Saugomos teritorijos“, konkursas–žaidimas „Pakeliauk po Vištyčio regioninį parką“, dėlionė „Regioninio parko vertybės“ – tai gėrio krisleliai į vaikų širdeles, liudijantys, jog reikia saugoti ir branginti tai, kas mus supa. Apie tai kalbėta ir klasių valandėlių metu: „Gamta visada teisi“, akcijose „Nuo mokyklos iki…“, „Diena be mobiliojo telefono“ ir kt.

Rimti darbai nebūtinai turi varginti jaunąją kartą… Tad intarpuose teko atsipalaiduoti: sudalyvauti pomėgio pristatyme „Žuvys mano gyvenime“ (kaimyninės Gražiškių gimnazijos 7 kl. mokinio R. Šitkausko pasisakymas), arbatos degustacijoje, kryžiažodžio „Gėlės“ sprendime, susitikimuose su vaistažolininke D. Želviene, su odontologe A. Kartavičiene, mugėje „Gamtos dovanos“, rašinių ekspozicijos pristatyme „Pavasaris Vištytyje“ ir kt.

Būtų galima vardinti ir vardinti atliktus darbus, užsiėmimus, bet…

Juk tai ne tik kovo mėnesį vykstančių darbų šurmulys, tai visus metus pasikartojantys darbai ir žodžiai: „Aš – dalis tavęs, tu – dalis manęs, mano krašte…“. Kiekvienas, dirbantis ar besimokantis šioje mokykloje, šiame regioniniame parke, žino, jog „Gamta – visada teisi…“.

Ir reikia ją gerbti.

Elenos Dereškevičienės nuotraukos