Onutė VIRGINAVIČIENĖ
Dusmenų (Trakų r.) krašto metraštininkė

Trakų krašto gamta

Kokia ji – Vytauto Žemaičio fotografijose?

V. Žemaitis su buvusiu bakaloriškiečiu V. Kleinotu prie savo parodos „Sudeginto kaimo aidai“ Dusmenų (Trakų r.) kultūros centre

Šventa tyla, ramybė,

Švelnutis oras, taip ramu…

Nostalgiškai gimtinės toliais

Ir takais einu su fotoaparatu.

Ir šnekamės kartu tik mudu du…

Vytautas Žemaitis

Trakietis žurnalistas ir fotomenininkas Vytautas Žemaitis jau dešimtmetį bendradarbiauja savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ – rašo straipsnius gamtosaugos tema, aktyviai dalyvauja konkurse „Gamtos fotografija“. 2011 m. nusiuntęs konkursui nuotrauką „Vakaras prie Trakų salos pilies“, laimėjo trečiąją vietą, o fotografija buvo spausdinta „Žaliojo pasaulio“ tituliniame puslapyje. Trečiąją vietą V. Žemaitis konkurse laimėjo ir pernai. Jam įteiktoje padėkoje-diplome rašoma: „Savo gražiais darbais jūs papuošėte mūsų savaitraščio puslapius, atkreipėte skaitytojų dėmesį į tas akimirkas, kurias galima patirti nuostabiojoje gamtoje.“

Fotografija – ne tik V. Žemaičio hobis, bet ir gyvenimo prasmė. Jis niekada nesiskiria su fotoaparatu, visais metų laikais pėsčiomis keliauja po Trakų apylinkes ir fiksuoja viską, ką mato aplinkui. Jo nuotraukose visi vaizdai virsta meno kūriniais. Vytauto fotografijos tarsi užkonservuoja laiką, momentus, gamtos vaizdus, kurių mes per nuolatinį skubėjimą nepastebime.

Šiemet po Trakų rajono švietimo bei kultūros įstaigas keliauja V. Žemaičio meninių fotografijų paroda „Skiriu jums… tylą“, kurioje įamžinti nuostabūs Trakų krašto gamtos vaizdai. Kiekvienoje nuotraukoje atsispindi vis kita nuotaika: nostalgija, tyla, ramybė, džiugesys… Gražiai atspindėti metų laikai, dienos ir nakties ritmas. Įspūdingi saulėlydžiai, mėnulio atspindžiai, apšarmoję  medžiai… Pats autorius pažymi, kad jo nuotraukos be grimo ir pudros, tokios kaip pats gyvenimas. Atsiliepimų knygoje parodos lankytojai gražiais žodžiais apibūdina V. Žemaičio fotografijas. Jie teigia, kad tyla ir ramybė – tai, ko taip trūksta šiuolaikiniam pavargusiam, skubančiam žmogui.

„Šauni jūsų paroda. Spalvinga, įtaigi, savita“, – taip atsiliepia „Kaišiadorių aidų“ redaktorius Jonas Laurinavičius.

„Tik meniškos sielos žmogus pastebi ramų ežerą, plaukiančius debesis, valtelę, plūduriuojančią prieplaukoje“, – rašo Dusmenų bendruomenės koordinatorė Rima Karsokienė.

Menišką nuotraukų autoriaus prigimtį pažymi ir Trakų literatų brolijos „Aukuras“ pirmininkė Teresė Balkutė-Zolotuchinienė. O štai karaimų tautos atstovas trakietis Romualdas Tinfavičius netgi vadina V. Žemaitį Trakų Čiurlioniu. „Ši paroda daro ypatingą įspūdį ne tik paprastam piliečiui, bet ir fotomenininkui profesionalui. Mes kasdien vaikštom tais pačiais takais, bet nepamatome to grožio, kurį pastebi Vytautas“, – atsiliepimų knygoje rašo jis.

Vytautas Žemaitis jau nė pats nesuskaičiuoja kiek kartų dalyvauta bendrose parodose, o autorinių parodų skaičius viršija dviženklį. Vien 2015 m. surengtos keturios autorinės parodos. Viena jų – „Sudeginto kaimo aidai“, skirta Bakaloriškių (Trakų r.) kaimo sudeginimo 70-mečiui įprasminti, apkeliavo visas rajono bibliotekas. Ją ketinama eksponuoti Genocido ir rezistencijos centre. V. Žemaičio nuotraukos publikuotos daugelyje knygų – R. Tinfavičiaus „Nuo Juodosios jūros iki Trakų“, E. Žilinskienės „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“, O. Karužaitės-Gliebienės „Čia viskas mano“, O. Trepuilaitės-Virginavičienės „Gūdžiais tremties keliais“, J. Laurinavičiaus „Sugrįžimai“, Trakų r. literatų almanachuose, fotoalbumuose, bukletuose apie Trakus, rajono ir respublikinėje spaudoje.

Su fotoaparatu Vytautas nesiskiria nuo 1964 m., kai dar besimokydamas mokykloje įsigijo pirmąjį „Smenos“ aparatą. Per daugiau kaip 50 metų sukauptas itin gausus kadrų archyvas nuotraukose ir skaitmenoje.

Už kūrybinį ir žurnalistinį darbą V. Žemaitis apdovanotas LR Kultūros ministro (2009 m.), LR Seimo (2013 m.), Trakų r. savivaldybės, kitų rajonų organizacijų padėkomis. Už žmogiškojo kapitalo ugdymą, kultūrą, meną, bendradarbiavimą 2010 m. jam skirtas Trakų r. savivaldybės Vytauto Didžiojo II laipsnio diplomas ir medalis.

2016 m. Trakų krašto fotografų asociacija „Fotra“ už nenuilstamą triūsą ir meilę gimtajam Trakų kraštui, norą įamžinti ir įprasminti, sudvasinti ir perkelti kasdienybę į romantiškesnį, šviesesnį būvį pasiūlė V. Žemaičio kandidatūrą LR Seimo narės Dangutės Mikutienės organizuojam konkursui „Gerumo angelo skrydis“. Taigi šiemet Vytautas tapo ir šio konkurso nominantu.

Vytautas Žemaitis gyvena Senuosiuose Trakuose – Vytauto Didžiojo gimtinėje. Jį dažnai galime sutikti vaikščiojantį Trakų miesto gatvėmis ar rymantį prie ežero. Vytautas – iš prigimties gamtos žmogus. Jis – tikras romantikas. Rašo eiles, miniatiūras, dalyvauja Trakų literatų brolijos „Aukuras“ veikloje. Jo kūryba spausdinta visuose keturiuose trakiškių literatų išleistuose almanachuose.

„Man poezija ir fotografija tarsi antroji žmona“, – teigia V. Žemaitis.

O pabaigai – Trakų krašto fotomenininko V. Žemaičio miniatiūra savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ skaitytojams aktualia tema – „Išeinantys medžiai“:

Medžiai kaip žmonės. Panašiai ateina į pasaulį. Pradeda gyventi gležnu daigeliu, kvėpuoja tuo pačiu oru, džiaugiasi tos pačios saulės šviesa. Visus maitina ta pati žemė.

Žmogus ir medis – ne broliai. Žmogus turi kirvį, valdo ugnį, be saiko barsto nuodus, kuriuos vadina trąšomis. Ir bejėgiai medžiai krinta dejuodami. O žmonės džiaugiasi jų kančiomis ugnyje…

Kaip šiukšlės, visų spardomos, mėtomos ir vėtomos, medžiai išeina į nebūtį.

Autorės archyvo nuotraukos