Kęstutis TURONIS

Tešalų gali būti mažiau

Lietuvos mokslo premijų konkurso kandidatai – profesoriai Pranas BALTRĖNAS ir jo dukra Edita BALTRĖNAITĖ

Profesoriai Pranas BALTRĖNAS ir Edita BALTRĖNAITĖ

Profesorius habil. dr. Pranas Baltrėnas mokslo pasaulyje gerai žinomas. Jo ir dukros Editos Baltrėnaitės, taip pat profesorės, teoriniai, eksperimentiniai ir praktiniai aplinkos technosferos užterštumo kompleksiniai tyrimai, procesų modeliavimas žinomi ne tik Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų tarpe, bet ir kitų šalių mokslininkų bei gamybininkų (pramonės įmonių, energetikų) tarpe. Vien 2002-2016 metais buvo atliekama 16 tarptautinių projektų ir taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų.

Atlikti 4 nacionaliniai mokslo projektai, 15 organizacijų ir ūkio subjektų užsakymai. Per tą laikotarpį išleista 10 monografijų, paskelbtos 68 mokslinės publikacijos įvairiuose žurnaluose – lietuvių, anglų rusų ir vokiečių kalbomis. Gauti 22 Lietuvos, vienas Europos patentai ir pateiktos 3 paraiškos Europos patentams gauti, kurios pirminėje ekspertizėje įvertintos teigiamai.

2017 metais prof. Pranas Baltrėnas už išradimus apdovanotas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO, Ženeva) Aukso medaliu ir specialiu sertifikatu. Be to, prelegentas yra Europos Gamtos mokslų akademijos (Hanoveryje) narys, Pramoninės ekologijos akademijos (Maskvoje) akademikas, Sankt Peterburgo miškų ūkio akademijos garbės daktaras, Ukrainos Kibernetikos mokslų akademijos (Kijeve) ir kai kurių kitų mokslo įstaigų garbės narys.

Prof. Pranas Baltrėnas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu, Vilniaus miesto Šv. Kristoforo statulėle (nominacijoje ,,Už nuopelnus aplinkos apsaugai Vilniaus mieste) ir kitais apdovanojimais.

Nepaisant jauno amžiaus, prof. dr. Edita Baltrėnaitė taip pat turi daug nuopelnų. Jai buvo skirta Lietuvos mokslų akademijos jaunojo mokslininko stipendija, apdovanota Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslo darbų premija, apdovanota Lietuvos pramoninkų konfederacijos Petro Vileišio premija. Be to, ji yra kelių tarptautinių mokslo žurnalų redakcinės kolegijos narė, atsakingoji mokslinė sekretorė.

Atsižvelgdamas į prof. Prano Baltrėno ir prof. Editos Baltrėnaitės aktyvią mokslinę veiklą, taikomųjų mokslinių tyrimų aktualumą ir praktinę naudą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senatas už darbų ciklą ,,Aplinkos technosferos užterštumo kompleksiniai tyrimai, vertinimas, procesų modeliavimas ir aplinkosauginės technologijos“ fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų srityje pasiūlė konkursui Lietuvos mokslo premijai gauti.

Lietuvos mokslų akademijos posėdžių salėje sausio 11-ąją kandidatai Lietuvos mokslo premijai gauti profesoriai Pranas Baltrėnas su dukra Edita susirinkusiems Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkams, studentams, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos visuomeninės komisijos nariams ir kitiems žingeidiems vilniečiams papasakojo apie savo mokslinius darbus – apie biologinius oro dujų valymo filtrus organiniams teršalams (acetonui, fenoliui, butanoliui, formaldehidui) valyti. Jau sukurti dviejų modifikacijų – plokšteliniai ir vamzdeliniai filtrai, katalitinis oro valymo įrenginys, elektrostatinis filtras, kuriuo oras išvalomas nuo labai mažų oro teršalų dalelių. Sukurtas mobilus įrenginys, kuris naudojamas suvirinimo aerozoliams, alyvos rūkui sugaudyti nepastoviose darbo vietose. Kompleksinis oro valymo filtras, bioreaktoriai, dvizoniai elektrostatiniai filtrai. Susirinkimo dalyviai pritarė: tyrėjai verti premijos.

Daug naujai išrastų ir sukonstruotų įrenginių sukurta Vilniaus Gedimino technikos universitete, pasirinkimas įvairiems oro teršalams valyti didelis, tačiau praktikoje nedaug orą teršiančių įmonių juos naudoja. Manyčiau, jog nemaža dalimi kalta Aplinkos ministerijos oro kokybės kontrolės tarnyba, nepareikalaujanti visų aplinkos oro teršėjų nutraukti teršimą.

Kęstučio Turonio nuotraukos