Kęstutis TURONIS

Talka Jadvygavoje:

sodinome ąžuolus, bukus, liepas, beržus

Talkos metu...

Lietuvos žaliųjų (ne valstiečių) partijos Jonavos skyriaus pirmininkė Dovilė Lileikienė (miškininkė, kraštovaizdžio architektė) jau daugiau kaip 10 metų prižiūri ir tvarko Laimos Didžiulienės, gyvenančios Bogotoje, 7 ha žemės sklypą. Jis yra esantį netoli Jonavos, Jadvygavos kaime.

Šio kaimo vienkiemyje prieš 84 metus agronomo ir mokytojos Giedraičių šeimoje gimė Laima. Karui baigiantis, bijodami trėmimo į Sibirą, kartu su vokiečių kariuomene Giedraičiai pasitraukė į Vokietiją, atsidūrė pabėgėlių stovykloje. Vėliau išvažiavo į Kolumbijos sostinę Bogotą. Ten Laima sukūrė šeimą su Didžiuliu (žinomas dainininkas Jurgis Didžiulis – Laimos anūkas).

Atkūrus nepriklausomybę, parvykusi į Lietuvą Laima Didžiulienė sodybos nerado. Buvusioje alėjoje dar augo ąžuolai, klevai. Apleistą savo tėvų žemę atgavo.

Sovietmečiu jos tėvų žemė priklausė miškininkams. Čia buvo miško darbininkų sklypai. Vėliau ta žemė dirvonavo, buvo visai apleista. Laima Didžiulienė susirado specialistę Dovilę Lileikienę, paprašė prižiūrėti, tvarkyti atgautą sklypą, pasodinti mišką ir prižiūrėti. Dabar visa teritorija aptverta, prieš 10 metų pasodintas beržynėlis gražiai auga, ąžuolai, liepos ir kiti medžiai taipogi gerokai paaugę. Tačiau dalį sunaikino žvėrys, labiausiai sodinukus „tvarkė“ stirnos. Medeliai išdžiūvo, susidarė plyni ploteliai, todėl balandžio 27-ąją (akcijos „Darom“ meru) Dovilė Lileikienė kvietė bendrapartiečius sodinti medelius.

Į talką iš Vilniaus atvyko ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas, pavaduotojai Ieva Budraitė, Laurynas Okockis, kiti nariai. Tą dieną tuščiose erdvėse buvo pasodinta 100 paaugintų ąžuoliukų, 20 buku, 100 liepaičių ir 100 berželių.

… Sklypo pakraštyje – visa žieduose didelė, sena kriaušė. Ko gero dar senųjų šeimininkų sodinta. Ją vertėtų į medžių paminklų sąrašą įtraukti. O kai vasarą į gimtinę sugrįš šeimininkė, bus galima sužinoti išsamiau apie senąją kriaušę.

… Prabėgus dešimtmečiams, netoli Jonavos Laimos Didžiulienės sklypas taps miško parku. Dovilė Lileikienė ir jos šeima rūpinasi, kad apleista teritorija taptų puikiu gamtos kampeliu. Taptų atgaiva žmogui, paukščiui, žvėriui ir žemės savininkei.

Kęstučio Turonio nuotraukos