Rita BALSEVIČIŪTĖ
Aukštadvario regioninio parko kultūrologė

Šventė, nuskaistinanti rasa, –

Rasų (Kupolių, Joninių) šventė

Rasos...

Tai bene pati paslaptingiausia vasaros šventė, kurios atgaivinimui dėta tikrai nemažai pastangų. Atgijo liaudies daina, suskambo senovinė melodija, žmoguje pabudusi senolių perduota dvasia nuolat ieško sąlyčio su gamta. Ši šventė tapo lietuvio gyvenimo dalimi, švenčiama su mus išauginusia žeme. Vasaros saulėgrąža sutampa su augmenijos branda. Istoriniai XIV-XVII a. šaltiniai patvirtina mūsų protėvius šventus vasaros brandos šventę, vadintą Rasomis, Kupolėmis, Joninėmis. Šventės pavadinimas ir turinys tam tikrų istorinių tarpsnių metu nežymiai keitėsi. Tokiai svarbiai šventei jau iš anksto būdavo ruošiamasi.

Dar prieš Jonines Kruncikų (Trakų r.) kaimo merginos ieškodavo žydinčių rugiagėlių. Buvo paprotys rastąją žydinčią rugiagėlę nuskinti ir Joninių naktį pasidėti po pagalve. Tikėta, kad tą naktį susapnuotas sapnas yra pranašiškas, lemiąs ateitį. Prieš Jonines stengtasi darbus nudirbti: apsiravėti daržus, išsišluoti kiemus, išsiskalbti, suvynioti drobes į rietimus. Ūkių gaspadoriai stengėsi visus žemės ūkio padargus susidėti tvarkingai, nepalikti laukuose. Kitaip ryte plūgelį ar akėčias gali atrasti ant pirkios kamino (Stakliškės). Mūsų apylinkėse žirgas būdavo mylimas ir vertinamas. Geri šeimininkai niekad jam gero pašaro nestokodavo, karčius ir uodegą šukuodavo, o vasarą Verknėje maudydavo. Tinginį šeimininką, neprižiūrintį žirgo, visi smerkdavo. Vieną Joninių rytą šeimininkas rado arklį višiškai nuskusta uodega, iškirptais susivėlusiais karčiais (Lepelionys). Joninių išvakarėse būdavo pagerbiami Jonai ir Janinos, nupinant jiems vainikus, už ką Jonai atsidėkodavo vaišėmis. Šis paprotys jau gana vėlyvas, susijęs su krikščionybe.

Apeiginė ugnis

Jaunimas rinkdavosi ant kalnelių, šalia upių, ežerų, kurdavo laužus, ant aukštos karties keldavo seną medinį ratą, mirkytą dervoje ir naktį padegdavo. Pagrindiniai šventės dalyviai visada buvo jaunimas, tad tai veržlios jaunystės, pokštų ir linksmybių šventė. Gruožninkų kaime (Trakų r.) vaikinai jau rudenį imdavo krauti milžinišką laužą iš šakų Gruožaičio ežero saloje. Gripiškių kaimo (Prienų r.) žmonės rinkosi prie savo mylimos upės – Verknės, kitur jaunimas rinkdavosi ant Didžiašilio, Sienakalnio, Šutrakalnio, Druskakalnio ir ant kitų, apylinkėse dominuojančių kalvų, piliakalnių. Vaikinai jėgas mėgindavo eidami ristynių (imtynių), lipdavo į aukščiausius medžius, stengdavosi pasiekti ten jau padėtą kažkokį daiktą. Mergaitės šokdavo apie laužą ratelius, paskui šokdavo per laužą pavieniui arba poromis, tikėdami apsisaugosią nuo ligų ir piktų burtų. Laužan mesdavo iš laukų atneštas usnis ir kitas piktžoles, taip siekdami gauti puikų derlių (Užuguostis). Seni gripiškiečiai mokė jaunimą: norint tapti turtingam, reikia Joninių naktį nugvelbti juodo veršio šerių, sudeginti ugnyje paskui svilėsiais ištrinti piniginę – tuomet pinigų visados bus.

Žoliavimas – kupoliavimas

Labai senas, dabar primirštas paprotys yra žoliavimas – kupoliavimas. Joninių išvakarėse renkami žolynai iš trijų pievų: pelkėtos, sausos ir miško. Reikėję nuskinti iš kiekvienos pievos po devynis žolynus. Iš tokių žolynų nusipinti vainiką. Joninių-Rasų išvakarėse surinkti žolynai atneša pačią didžiausią naudą. Pasak senolių, apylinkės žolininkių, ligai išgydyti užteks ir mažo vaistažolių kiekio. Matyt, senovėje žoliavimas dar buvo vadinamas „kupoliavimu“, nes merginų mėgstamą augalą paprastąją baltašaknę (jo šaknimis raudonindavo skruostus) vadina Kupinu. Magišku laikomas augalas – krūminis kūpolis, kurio žiedeliai iš trijų spalvų: violetinės, raudonos ir geltonos. Jonažolė pražysta kartu su kūpoliu – per Rasas. Jaunimas nusipindavo vainikus ir vidurnaktį eidavo prie upės ar ežero juos paleisti į vandenį. Tada stebėdavo, kieno vainikai prisilies viens prie kito – tiedu jaunuoliai eis prie altoriaus. Kai kuriuose kaimuose merginos savo nusipintus vainikučius mėtydavo ant šakotos karties: stovėdamos atbulomis mėtydavo vainiką, iš kelinto karto užmes ant šakos – po tiek metelių ištekės.

Paslaptinga rasos ir vandens galia

Vasaros saulėgrįža – vienas iš svarbiausių virsmų gamtoje, kai ryto rasa ir vanduo įgyja stipriausią galią. Senasis šventės pavadinimas susijęs su rasa ir kupoliavimu. Ryto rasa ir vanduo – sveikatos, jaunystės ir gausos simbolis. Tuo tikėdami žmonės maudėsi upėse, prausdavosi ryto rasoje. Tautosaka liudija, jog išsivoliojus ryto rasoje įgyjama jėgų, nesergama ištisus metus, veidas būsiantis skaistus ir lygus (Kristapiškės). Įdomu, kad ryto rasoje gydydavo nuo kojų nuvarytus arklius.

„Šiomis dienomis sergantį arklį, katro jau kojos kriūke, kiek įmanoma varinėjo po rasą“, – teigė senasis arklininkas iš Lepelionių kaimo.

Šeimininkės labai saugojo karvutes nuo raganų burtų, kad tik pienas nebūtų atimtas. Piemenys dar iš vakaro pargena gyvulius tvartan. Tvarto duris apkaišo dilgėlėmis ir šermukšnių šakomis. Gyvulius išgena tik rasai nudžiūvus. Atsirasdavo ir moterų-raganų, kurios vienmarškinės, palaidais plaukais braidydavo, tampydamos paklodes po pievas, taip rinkdamos ryto rasą nuo svetimų laukų. Paskui išgręžusios audeklą sugirdydavo savo karvutei, kad ši daug pieno duotų. Tikėta, kad atlikus tokį veiksmą visas pienas pereina burtininkės karvei. Tos pačios naudos siekiant buvo buriama atsinešus į laukus sviestamušę (Vilkininkai, Stakliškės).

Paparčio žiedo ieškojimas

Šventės kulminacija – vidurnaktis. Tai tamsių gamtos jėgų šėlsmo laikas. Nuo šiol prasidės ilgėjančios nakties grėsmė. Žmogus visuomet stengėsi įminti daugelį paslapčių, viską galėti, pažinti, nes visa tai siejo su laime. Tereikia būtent šią dieną surasti stebuklingąjį paparčio žiedą, kurio ryškiai raudonas it žarija žiedelis pasirodo tik vienintelę sekundę. Maža to, jis pasirodo ne bet kam, tik nekaltam ir geram žmogui (suradęs šį žiedą žinosi ką kalba gyvuliai, čiulba paukščiai, ką medis tau ošia, būsi laimingiausias iš visų žmonių). Tačiau šiam žygiui reikia pasiruošti: pasiimti šermukšnio lazdą, šilko skarelę, eiti į miško papartyną, apsibrėžti ratą ir laukti. Jokiu būdu nevalia užmigti, nes galima ir nepabusti. Belaukiant rodosi velniai, nematyti gyvuliai, baisios moterys. Jie visaip švilpia, rėkia, todėl niekas negali iškęsti ir sulaukti pražysiančio žiedelio (Medžionys, Intuponys). Stebuklingas žiedas savo paslaptis atveria tik vienam drąsiam žmogui.

… Iš tolimiausios praeities mus pasiekė trumpiausios nakties šventė. Ji žavi nuskaistinimu rasa, ugnimi, išmėginimu savęs su piktųjų jėgų grėsme. Tad yra skirta pirmiausia jaunimui, siekiančiam sukurti šeimą, siekiančiam ilgai trunkančios jaunystės ir geros sveikatos.

Autorės asmeninio archyvo nuotraukos