Vacys PAULAUSKAS
Garbės žvejas

Šventė – dovana vaikams

Šiemet socialinėje akcijoje „ŽvejOK 2018“ dalyvavo per 500 vaikų

Pasiruošimas žvejybai

Nedažnai vaikai palepinami prie vandens telkinių prasmingais renginiais, o kvietimas paimti meškerę, pagauti žuvelę, su ja susipažinti ir pasigrožėjus paleisti toliau augti, – itin reti. Pirmą kartą meškeriojimu pamaloninti vaikus 2015 m. sumanė tuo metu ėjęs aplinkos viceministro pareigas Linas Jonauskas. Jo iniciatyva radosi akcija „ŽvejOK“. Padedant UAB „Normark“ kolektyvui, kitiems rėmėjams ir gausiam talkininkų būriui, visos šalies mastu globos institucijų vaikams organizuotas renginys pavyko („Žaliasis pasaulis“ 2015 m. Nr. 35 ir 36) ir tapo tradicinis („Žaliasis pasaulis“ 2016 m. Nr. 33, 2017 m. Nr. 35). Šiemet vaikai meškeriojimu džiaugėsi rugsėjo 15 d. Socialinėje akcijoje „ŽvejOK 2018“ dalyvavo per 500 vaikų. Ji vyko Vilniuje, Kėdainiuose, Molėtuose, Ukmergėje, Jurbarke, Tauragėje, Telšiuose, Joniškyje, Zarasuose, Alytuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Kartu su lietuvaičiais leido laiką gamtoje ir žvejojo, globojami tautinių mažumų, pabėgėlių nuo skurdo ir karo vaikai.

Pakvietė ir pamalonino Arvydai

Šį kartą Vilniaus regione globojami vaikai pramogavo viename iš UAB „Arvydai“ tvenkinių. Ekologiško žuvininkystės ūkio vadovas Adomas Banikionis pasirūpino, kad tvenkinyje užtektinai būtų tinkamų vaikams meškerioti žuvų, svetingai priėmė jaunuosius meškeriotojus, akcijos organizatorius, rėmėjus ir talkininkus. Vaikai Arvydų kaime įsikūrusiame ūkyje svečiavosi nebe pirmą kartą ir visada yra laukiami. Šį kartą jų atvyko per 80, tačiau vietos visiems užteko. Nepritrūko ir meškerių. Jų parūpino UAB „Normark“. Kadangi ši bendrovė platina įmonės „Rapala“ produkciją, visi renginio dalyviai turėjo progos pasidabinti raudonos spalvos „Rapala“ kepuraitėmis.

„Smagu visada matyti vaikų šypsenas, jų norą meškerioti ir geriau pažinti žuvis. Šiandien žuvys aktyvios, ypač ešeriukai noriai ragauja siūlomus sliekus ir musės lervas. Nuo jų neatsilieka kuojos. Vaikai grožisi laimikiais, pasidžiaugia ir paleidžia žuvis toliau augti“, – stebėdamas raudonkepurius meškeriotojus šypsojosi A. Banikonis ir pridūrė, jog smagu matyti sėkmingai žuvaujančius Lietuvoje gyvenančių kinų šeimų vaikus.

Kadangi akcija „ŽvejOK“ vyko iš eilės ketvirtus metus, buvo galima sutikti nebe pirmą kartą renginyje dalyvaujančius kolektyvus. Tarp tokių savo skaitlingumu išsiskyrė 14-os meškeriotojų Nemenčinės Vaikų ir paauglių socialinio centro kolektyvas.

„Labai puikus ir vaikams reikalingas renginys. Jiems gera gamtoje prie vandens, kur gerai kimba žuvys ir galima geriau jas pažinti. Mūsų vaikai mėgsta išvykas į gamtą. Mes laukiame kvietimų visur dalyvauti ir patys organizuojame išvykas, daug sportuojame, organizuojame menines veiklas“, – stebėdama sėkmingą globotinės Eglutės žvejybą pasakojo Nemenčinės Vaikų ir paauglių socialinio centro užimtumo specialistė Jolita Baranauskienė.

„Į renginį atvykome su dideliu malonumu. Vaikams tai didžiausia dovana, nes jiems skiriamas dėmesys ir laikas, o tai mums labai svarbu“, – pratęsė užimtumo specialistės mintis meškeriojantiems auklėtiniams talkinanti minimo centro direktorės pavaduotoja Snieguolė Steponavičienė.

Rūpestis vaikais ir jaunimu

Akcija „ŽvejOK“ didžiulė dovana ir Romų visuomenės centro (RVC) jauniesiems žvejams. Jie visada joje dalyvavo, turi savo įrankius ir meškeriojimo patirtį. Romų vaikus atlydėjo ir jais rūpinosi RVC darbuotojas Marius Nariūnas. Su romais kartu atvyko trys Valakampių socialinių paslaugų namų neįgalieji, nes Marius juose yra socialinio darbuotojo padėjėjas.

Akcijoje „ŽvejOK“ visada talkina žvejai mėgėjai, sportininkai ir savanoriai. Šį kartą su sudurtinės meškerės, dažnai vadinamos štekeriu, panaudojimu sportinėje žūklėje visus supažindino pasaulio plūdinės meškerės čempionatų dalyvis Vaidas Jasonas.

„Akcija „ŽvejOK“ labai reikalinga. Kuo anksčiau vaikus ir jaunimą supažindinsime su prasmingu laisvalaikio praleidimu ir žvejyba, tuo vesime juos teisingu keliu. Turime skiepyti nuostatą, jog į gamtą vykstama pasimėgauti ja, o ne siekti sau kažkokios ypatingos naudos. Šiame renginyje talkina daug meškeriojimo naudą vaikams ir jaunimui suprantančių savanorių. Aš esu vienas iš jų, nes noriu pademonstruoti žūklės sporte naudojamos sudurtinės meškerės privalumus prieš kitas plūdines meškeres ir džiaugiuosi sulaukdamas kuo daugiau klausimų“, – pasakojo man ir norintiems kuo daugiau informacijos pasisemti Andriui Zajančkauskui bei Aleksandrui Luniui žūklės sporto specialistas V. Jasonas.

Sudurtinė meškerė įdomus, galintis 13 m ilgį perkopti, sudėtingas žūklės įrankis. Tik gaila, kad plūdinės meškerės meistrui, dar renginiui neįpusėjus, teko skubėti iš gimdymo namų parsivežti žmoną ir „būsimą žveją“ sūnelį.

Kiekvienas savanoris renginiui talkina pagal savo galimybes. Norėdamas būti naudingas aš Vilniaus regiono vaikams ruošiu meškeriojimo įrangas. Sužinojęs, jog į UAB „Arvydai“ valdas ruošiasi atvykti per 100 vaikų, ėmiausi darbo. Lanktelių ir plūdžiukių turiu padaręs užtektinai. Turėjau pernai UAB „Caputis“ dovanoto valo, svarelių ir kabliukų. Supratęs, jog turimų išteklių galiu pritrūkti, važiuoti iš Žirmūnų į Karoliniškes pas „Larus“ produkcija prekiaujančius rėmėjus nebuvo kada. Tad užbėgau į arčiausiai namų esančią žūklės reikmenų parduotuvę. UAB „Kotas“ mano veiklą rėmė 2016 m., todėl ir nutariau čia užsukti. Pasidžiaugė „Koto“ kolektyvas, kad akcija „ŽvejOK“ dar gyva ir Valdui Tichomolovui, buvusiam Stepono Pučinsko žvejų būrelio auklėtiniui, o dabar žūklės sporto asu tapusiam („Žaliasis pasaulis“ 2014 m. Nr. 11), pavedė parinkti viską, kas jaunųjų žvejų 4-5 m plūdinių meškerių įrangai labiausiai tiktų. Aš atvežiau paruoštų 100 įrangų. Renginio talkininkai džiaugėsi, kad per trumpą laiką galėjome prie meškerykočių jas pritvirtinti ir žvejybai paruoštas meškeres išdalinti vaikams.

Laimingi visi

Akcijoje „ŽvejOK“ visada yra pirmą kartą į rankas paimančių meškerę vaikų. Jiems reikalingi patarimai ir pagalba. Tokiems padeda renginio talkininkai. Visada malonu sutikti nebe pirmus metus matomus kolektyvus. Be jau minėtų, tarp jų buvo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų auklėtiniai, Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų jaunieji meškeriotojai. Šventė labai patiko Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų vaikams. Didžiulį įspūdį jaunųjų meškeriotojų gausa ir gerai kimbančios žuvys paliko pabėgėlių nuo karo iš Irako, Libano ir Sirijos šeimų vaikams ir atvykusių gyventi į Lietuvą kinų šeimų jauniesiems žvejams. Pabendrauti su jais nesuspėjau, tačiau gražia lietuvių kalba apie save papasakojo jaunieji sirai: Raim Bašar ir Alif Achmed. Abu berniukai Lietuvoje gyvena nepilnus metus. Mūsų kalba jiems labai sunki, tačiau stropiai jos mokosi. Sirų vaikai džiaugėsi pagautomis žuvimis, jų nepaleido ir paprašė būtinai laimikį nufotografuoti. Švytintys veidai rodė, jog šventė jiems labai patinka, o plastiko maišelyje saugomos žuvytės – tai įrodymas namiškiams, kad ir jie jų pagavo.

„Geras renginys. Kai vaikai džiaugiasi, tai ir mums labai malonu“, – sakė sirų vaikus globojantis Mišan Ibrahim, o jam antrino Šerin Alo.

Akcijos „ŽvejOK“ reikalingumą įvertino trečius metus jai talkinantis karpininkas, muselininkas ir poledinės stintelių žvejybos mėgėjas Gintas Čibiras.

„Padedu todėl, kad tokios šventės labai reikalingos. Tikiu, jog iš šių vaikų užaugs vienas kitas žvejys. Nežinia, kaip susiklostys jų gyvenimai, todėl net visi gali tapti kultūringais žvejais ir gamtos draugais“, – įsitikinęs principą „pagavai-paleisk“ vertinantis ir jį nuolat taikantis G. Čibiras. Pasak jo, pirmą kartą paleidžiant laimikį būna sunku peržengti per save. Vėliau – viskas daug paprasčiau, tai tampa įprasta norma.

… Po sėkmingos žūklės kaip iš gausybės rago pasipylė dovanų lietus. Jų užteko visiems, o pirmieji buvo pamaloninti jauniausieji. Meškerę gavo keturmetis Aleksandras iš Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų. Tokį pat prizą pelnė akciją rėmusio Aurimo Šleževičiaus sūnus Matas. Aš savo jaunajam žvejui skirtą prizą įteikiau mažajam kinui Jojo. Dovanų gavo visi ir už viską: dideles, didžiausias ir mažas žuvis, pagautą jų skaičių ir kitus nuopelnus. Laimingi ir patenkinti buvo visi. Taip pat ir septynias žuvis pagavęs Justas Lydys iš Valakampių socialinių paslaugų namų.

Kaip ir jau įprasta, graži šventė baigėsi vaišėmis ir vaikų klausimu: kada meškeriosime kitą kartą. Renginio sumanytojas Linas Jonauskas pažadėjo, jog šis renginys tikrai ne paskutinis ir dėkojo visiems rėmėjams bei talkininkams, kurių dėka socialinė akcija „ŽvejOK“ vyko Vilniaus regione ir kitose Lietuvos vietose.

Vacio Paulausko nuotraukos