Svetlana MAKARČIUK
Geografijos mokytoja

Svečiavosi moksleiviai iš Latvijos

Ekskursija po AB „Akmenės cementas“ gamyklą

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje vešėjo mokiniai iš Latvijos Respublikos Aucės miesto vidurinės mokyklos. Diena prasidėjo rusų kalbos pamoka svečiams „Mada ir grožis“, kurią vedė Ramučių gimnazijos rusų kalbos mokytoja Tamara Chlystova. Mokiniai ir mokytoja bendravo rusų kalba. Analizuodami mados tendencijas mokiniai mokėsi naujų žodžių. Bendravimas užsienio kalba vyko sklandžiai, mokiniai ir mokytoja bendradarbiavo smagiai ir draugiškai.

Po pamokos svečiams buvo pristatytą Ramučių gimnazija. Mokiniai aplankė mokyklos patalpas, susipažino su ugdymo procesu, pasidalino įspūdžiais. Po to svečiams buvo pasiūlyta susipažinti su Naujosios Akmenės miestu, jo puošmenomis.

Geografija – labiausiai integruotas dalykas. Ji glaudžiai siejasi su istorija, kalbomis, matematika, fizika, biologija ir kitais dalykais. Dėstant geografiją yra plačios galimybės mokiniams pateiktus faktus paremti realiais pavyzdžiais. Todėl nusprendžiau Ramučių gimnazijos II a klasės mokiniams pasiūlyti integruoti geografiją į rusų kalbos dalyką ir svečiams iš Latvijos Respublikos pravesti ekskursiją rusų kalba ir supažindinti su miesto istorija, skulptūromis, puošmenomis. Ekskursija prasidėjo nuo miesto istorijos pristatymo.

Naujoji Akmenė dažnai vadinama cementininkų miestu. Po Antrojo pasaulinio karo Karpėnų kaime pradėjus statyti cemento gamyklą, nuo 1949 metų ėmė formuotis darbininkų gyvenvietė, ilgainiui tapusi miestu – Naująja Akmene. Tad miestas labai jaunas, tačiau talentingų žmonių yra nemažai. Todėl gimnazistai svečiams pristatė tautodailininkų skulptūras, kurios sukurtos naudojant gamtinius išteklius bei naudingąsias iškasenas. Tai 2000 metais pastatytas obeliskas su memorialine lenta, kurioje užrašyti V.Kudirkos žodžiai: „Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi“. Šalia obelisko pastatytas paminklinis akmuo, vaizduojantis rajono naudingąsias iškasenas – klintis. Akmuo pastatytas 2000 metais Naujosios Akmenės skvere ant kalnelio. Jis atvežtas iš AB „Kalcitas“ Karpėnų klinčių karjero. Tą miesto akcentą sumanė botanikas A. Čiapas. Puošia miestą medžio skulptūra „Cemento maišai“. Ją sukūrė medžio drožėjas P. Ratkevičius. Prie akcentų derinasi akmuo-skulptūra, skirtas Laisvės gynėjų dienai įamžinti. Jis pastatytas 2011metais miesto skvere. Paminklinio akmens detales iškalė S. Misevičius. Prie miesto tvenkinio įkurdintas gražuolis gamtos išaugintas riedulys – 63 tonas sveriantis akmuo. Jis 2009 m. parvežtas iš Skleipių karjero ir skirtas rajono 60-mečio progai.

Ekskursijos metu svečiai pasivaikščiojo po naująją miesto aikštę, apsilankė AB „Akmenės cementas“ gamykloje. Ramučių gimnazijos ir Aucės vidurinės mokyklos mokiniai susitikimo metu patobulino savo rusų kalbos įgūdžius, išgirdo ir sužinojo daug įdomių faktų apie miestą, aptarė geografinius, gamtinius miesto ypatumus, turiningai ir prasmingai praleido dieną.

Autorės nuotraukos