Aurelija DIRGINČIENĖ
Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos mokytoja

Suomijoje, svajonių mokykloje

Suomijoje: prie senovinių statinių...

Mūsų mokykla dalyvauja Erasmus + (KA1) projekte „Inovatyvus mokymas(is) – sėkmės įrankis ugdymo kokybei užtikrinti“. Projekto tikslas – suteikti galimybę įstaigos darbuotojams kelti profesinę kvalifikaciją; tobulinti ugdymo procesą, integruojant mobilumų metu įgytus įgūdžius, išplėsti europinio bendradarbiavimo galimybes, siekiant modernizuoti ugdymo turinį bei formas. Projektą registravome ir eTwinning platformoje kartu su Norvegijos kolegomis iš Sistranda mokyklos, prisijungė ir Islandijos Dalskóli mokykla. Smagu, kad mūsų mokyklos komanda, kurią sudaro 21 narys, tai mokytojai, siekiantys savo darbe inovacijų.

Pirmasis projekto vizitas – Suomijos Kasavuori mokykloje. Sėkmingas skrydis, laimingas nusileidimas, linksmas įsikūrimas nuteikė darbingai savaitei svajonių mokykloje. Turėdamos (Rasa Dauliuvienė, Rasa Palepšaitienė, Sandrėja Brasaitė ir Aurelija Dirginčienė) tik savaitę laiko stengėmės kuo daugiau sužinoti apie mokyklą, suvokti, kodėl ji vadinama Svajonių mokykla, perprasti struktūrą, rasti tai, ką norėtume ir galėtume pritaikyti savo „Juventoje“.

Prisipažinsiu, pirmasis įspūdis nebuvo toks, kokio tikėjausi: lengvas šurmuliukas mokyklos koridoriuose, minkštasuoliai, kuriuose sukritę mobiliuosius ar nešiojamus kompiuterius apsikabinę paaugliai, laisva apranga. Nedidelis šokas ištiko ir atėjus į pirmą stebimą pamoką – įspūdis toks, tarsi tai jaunimo klubas, kuriame išjungtas garsas: mokiniai nepaleidžia iš rankų mobilių įrenginių, dauguma su ausinukais, klasės viduryje užgultas minkštasuolis, mokytoja tyliai vaikšto po klasę, prieidama tai prie vieno mokinio, tai prie grupelės. Dalis mokinių pakyla ir išeina iš klasės, po kiek laiko grįžta, vėl išeina… Prireikė šiek tiek laiko, kol supratome, kad šioje mokykloje nematysime skelbiamų pamokos uždavinių, dėstymo, refleksijos. Tai kitokia mokykla, kurioje ugdomos vertybės, skatinančios mokymąsi ir komunikacinius gebėjimus, kas padeda mokiniams lengvai integruotis į šiuolaikinę visuomenę. Mokinys mokosi sau, žino, kad į gimnaziją pateks tik su gerais ir labai gerais pažymiais (8 vidurkiu). Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams patiems daryti pokyčius, atsižvelgiama į jų pageidavimus. Tarpdalykinė integracija ir bendradarbiavimas nuo 2016-2017 – šios mokyklos siekiamybė. Pamokų trukmė tik pradinėje mokykloje (1-6 kl.) yra 45 min., vyresnėse – 75 min. (tai įžvelgėme kaip didelį pliusą).

Stebėjome daug pamokų. Tačiau tik kelios savo struktūra buvo panašios į mūsiškes. Stebino ir žavėjo laisvumas pamokose, IT naudojimas, mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas, laisvas temų pamokoje pasirinkimas. Visose mokiniai dirbo savarankiškai, pagrindiniai darbo įrankiai – vadovėlis, sąsiuvinis, kompiuteris. Mokytojas tik prireikus konsultavo. Sąlygos mokykloje puikios: visas priemones mokiniai gauna nemokamai, nemokamas ir maitinimas (tikima, kad neįmanoma žmogaus kažko išmokyti, jei svarbiausi, baziniai jo poreikiai nėra patenkinami – „su tuščiu pilvu matematikos neišmoksi“).

Dešimčiai metų nuo rugsėjo mėnesio startavo naujas ugdymo planas visos Suomijos mokykloms. Išskirtos 7 prioritetinės sritys:

  1. mokėjimas mokytis (mokytojas-konsultantas; mokiniai planuoja darbo būdus, metodus, kaip sieks rezultato);
  2. kultūrinis komunikavimas (kalbos, projektai, darbas grupėse);
  3. rūpinimasis savimi (saugumas, sveikata, higiena);
  4. multikalbinis supratimas (teksto suvokimas ir interpretavimas, medijų supratimas, įtaka žmogui);
  5. IT (aktualu šiaurinėje Suomijos dalyje);
  6. karjera (darbinis mokymas, vadybos pagrindai, nuoseklus planavimas);
  7. ekologinis ateities kūrimas (mažinti vartotojiškumą).

Kasavuori rajone esama daug pasiturinčių žmonių, todėl mokykla kelia tikslą pakreipti kita kryptimi – nebūtina turėti viską, galima naudotis tuo, kas jau yra, neatnaujinant labai dažnai. Penki topikai priekyje (saugumas, atkaklumas, darbo pabaigimas, komunikavimas, sklaida). Kuriamos naujos edukacinės erdvės, kad galėtų vaikai dirbti pasirinkdami savo erdvę, kuri mokiniui priimtina.

Apie Suomijos švietimą prirašyta daug. Nenuostabu, nes viso pasaulio akys paskutiniu metu krypsta į šią šalį. Tai šalis, kurios pedagogai gerbiami, kurie gali dirbti laisvai ir kūrybiškai, jų darbas nekontroliuojamas (paskutinė mokytojų atestacija fiksuojama 2008 metais). Kas yra gera pamoka? Matavimų nėra… Išsivežėme dalelę Suomijos švietimo į savo mokyklą su viltimi, kad tai, ką matėme ir patyrėme, tikrai sugebėsime panaudoti.

Autorės nuotraukos