Augustas UKTVERIS

Sugrįžimai…

Steigiamas Aplinkos apsaugos departamentas

Kęstutis NAVICKAS ir Dalius KRINICKAS (kairėje)

Visi, kurie kiek atsigręžia atgalios, žino, jog Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, vietoj Valstybinio gamtos apsaugos komiteto buvo steigiamas Aplinkos apsaugos departamentas, atskaitingas tik Lietuvos Respublikos Seimui. Iš istorijos, sakoma, reikia pasimokyti. Gal dėl to 2018-02-01 Aplinkos ministerija (AM) sukvietė žiniasklaidos atstovus į spaudos konferenciją ir paskelbė, jog steigiamas Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), kuris žadąs „nutūpti“ buvusios Generalinės miškų urėdijos patalpose (Vilniuje). Žinoma, bus AM, o ne Seimo kišenėje.

Lyg ir tariamas sugrįžimas į 1990-uosius, tik…

Buvo pranešta, jog AAD-as pradės gyvuoti vasario 15-ąją, jog šiuo metu viskas – po steigimo stadijos rūpesčių skraiste. Mat sausio 31-ąją AM paskelbė konkursą steigiamo AAD-o direktoriaus pareigoms užimti. Tuo pradedama ir esamų aštuonių regioninių aplinkos apsaugos departamentų (RAAD-ų), kurie vadinsis jau lyg ir kitoniškai, pertvarka. Jei bus geras oras, toji pertvarka žada baigtis liepą, tačiau kas nežino, jog klimatas nuolatos keičiasi…

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas bėdojo, jog RAAD-ai Lietuvą suraikė į 8 riekeles, tad nesą vieningos koordinuotos kontrolės sistemos, tad skirtingai vertinama ir įmonių rizika, tad…

Toji rizika, pasak ministro, išsiryškino atsiradus vieningai pakuočių atliekų tvarkymo sistemai.

„Problemos atsiranda, nes atliekos yra gabenamos iš vieno regiono į kitą, iš vieno atliekų tvarkytojo pas kitą. Tas pats atliekų kiekis deklaruojamas ne vieną kartą, o sukontroliuoti visa tai – labai sunku… Blogai ir tai, jog iki šiol nebuvo reikalaujama, kad atliekų tvarkytojas turėtų patikimumo garantiją, ypač tada, jei jis dirba už Lietuvos ribų. Užtat dabar ir turime kelias rezonansines bylas, susietas su vadinamosiomis popierinėmis pažymomis, kurios nepagrįstos realiai sutvarkytų atliekų kiekiais“, – kalbėjo Kęstutis Navickas, priminęs, jog dar viena naujovė šiemet užspeitė atliekų tvarkytojus – būtinybė turėti finansinę garantiją, kita vertus, teks įrodyti ir ne Lietuvoje dirbančių atliekas tvarkančios įmonės patikimumą (tai nustatysianti kompetentinga institucija).

„Siūloma, kad įmones vienijančių organizacijų tarybose dalyvautų ir Aplinkos ministerijos deleguotas atstovas. To reikia. Kad būtų galima stebėti ir finansinius srautus, ir konkrečius sandorius. Jei sutartyse tarp atliekų tvarkytojų ir organizacijos yra nurodomi gerokai mažesnė nei rinkos kaina, reikėtų sunerimti…“, – sakė spaudos konferencijoje Kęstutis Navickas.

Jis, vėl grįžus prie AAD-o, lyg ir pasidžiaugė tuo, jog nelikus RAAD-ų išnyks ir administracinės ribos, kas, esą, trukdė atlikti pilnas patikras objektuose. Aplinkosaugos pareigūnus gal galėtume ir „nudžiuginti“, jog laukia ir stilingoji rotacija. Tik ar jos dantys nekrimstels patiems aplinkosaugininkams, kaipo žmonėms, turintiems namus, butus, šeimas?..

„Žaliojo pasaulio“ atstovui pasiteiravus ar išliks RAAD-ų būstinės, kaipo kitokio pavadinimo (pavaldumo) AAD-o padaliniai, Kęstutis Navickas užtikrino, jog viskas lyg ir būsią po seno – niekas neišvaikys aplinkosaugininkų nei iš Marijampolės, nei iš Alytaus, nei iš Šiaulių, nei… Žodžiu, paliekami visi aštuoni padaliniai (vadovai bus skiriami, be konkurso), visi rajonuose (regionuose) esantys aplinkos apsaugos, gyvosios gamtos apsaugos pareigūnai.

Tad tokia reforma (steigiant AAD-ą) neteiksianti jokių papildomų išlaidų. Kažin ar moraliai neišlaidaujama, kai visi aplinkosaugininkai (gal ir per 500) gaus raštelius, jog keičiasi darbdavys. Nors… Vien gražiai iškabai pakeisti kiek reikia, o tų iškabų, iškabėlių…

„Darbuotojams, kurie vykdo bendrąsias funkcija, tarkime, tvarko apskaitą ar viešuosius pirkimus, pasikeitus darbdaviui bus siūloma užimti laisvas pareigybes…“, – lyg ir nuramino kai kuriuos susigūžusiuosius viceministras Dalius Krinickas.

Augusto Uktverio nuotraukos