Danutė KRIŠČIŪNIENĖ
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė

Stiprinti savivertės pojūtį

Tam talkina ir rėmėjai, ir pasodintas ąžuoliukas, ir...

Renginio metu...

Mūsų mokyklos mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir darbuotojams Pasaulinė kurčiųjų diena – viena iš svarbiausių švenčių. Šiemet ji buvo skirta paminėti 25 ir 10 metų narystės sukaktis Pasaulio bei Europos kurčiųjų organizacijose. Nors prieš šešiasdešimt šešerius metus Tarptautinė kurčiųjų federacija paskelbė, kad Pasaulinė kurčiųjų diena švenčiama paskutinį rugsėjo sekmadienį, šiemet mokykloje ji prasidėjo žymiai anksčiau, o baigėsi vėliau – net iki spalio vidurio. Šiai datai paminėti buvo skirtas beveik mėnesį trukęs renginių ciklas, skirtas kurčiųjų integracijos į visuomenę problemoms.

Mokyklos delegatai lankėsi LR Seime organizuotoje konferencijoje „Lietuvos kurtieji Europos bei pasaulio kontekste“. Susipažinta ne tik su Lietuvos, o ir Anglijos, Latvijos, Švedijos, Kroatijos šalių patirtimi, įžvalgomis, ateities vizijomis, susijusiomis su klausos negalią turinčiais asmenimis. Bus tęsiama tradicija: kas išgirstama, nenuleidžiama vėjais, o pritaikoma mokykloje praktiškai.

Mokykloje vykęs renginys „Viskas su gestų kalba“ įtraukė ne tik visą mokyklos bendruomenę, bet ir jos draugus ir bendraminčius. Renginio vedėjas, lietuvių gestų kalbos mokytojas ir bibliotekininkas Vilius Glušokas pasirūpino, kad išmaniųjų technologijų dėka nuskambėtų Pasaulio kurčiųjų federacijos prezidento Colin Allen bei Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidento Vytauto Pivoro sveikinimo žodžiai.

Visus nustebino bibliotekininko V. Glušoko parengta ir šeštokų Sonatos Grincevičiūtės, Karolio Janikūno, Marijaus Vinciūno, Augusto Sinkaus bei aštuntokės Saulės Serafinaitės atliekama pantomima „Siurprizas“. Dar kartą įsitikinome: kokia graži, vaizdinga, išraiškinga ir plastiška yra gestų kalba – kalba be žodžių, kuria kalbama rankomis, veido išraiška, visu kūnu, o svarbiausia – širdimi. Tik ja nuoširdžiai kalbant stiprėja ryšys su žmonėmis ir visu pasauliu.

Mokykloje lankėsi garbūs svečiai: žymus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje Panevėžio kurčiųjų kultūros centro atstovas, iliuzionistas Michailas Chovanskis, kurio dėka mokiniai patyrė daug džiugių emocijų ir pažinimo džiaugsmo; UAB „Biuro verslas“ generalinė direktorė Gražina Želionienė, padovanojusi vaikams itin reikalingų futbolo kamuolių; Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Renata Gustaitienė pasirūpino vaikų saugumu – padovanojo kalendoriukų, knygučių ir dėlionę, kad vaikai, bežaisdami išmoktų saugumo taisyklių; mokyklos bičiulis ir savanoris Gintautas Šimkus, mokyklai padovanojo išskirtinę sraigę – mokyklos simbolį ir ąžuoliuką – tvirtybės simbolį; Egidijus Karitonis – muilo burbulų karalius, sukūrė nepakartojamą šventę tiek mažiems, tiek dideliems.

Šventę papuošė Panevėžio moksleivių namų šokių grupės „Selevy“ (vadovė Regina Liutkevičienė) – nepakartojama programa. Mokyklos etikos ir tradicijų komisija pasirūpino, kad visi septyni, turintys klausos negalę, mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti darbuotojai būtų pagerbti jiems svarbią dieną. Padėkų raštais buvo apdovanotos kiemsargės Vida Jasėnienė ir Dalia Jurevičienė bei savanoris G. Šimkus – už mokyklos aplinkos gražinimą ir rengimą gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursui. Nuoširdus bendravimas su Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centru nenutrūksta ne tik kasdieniniame darbe, bet ir švenčių metu. Ne tik vertėjos, bet ir direktorė Sandra Kemeraitienė yra visada laukiamos mokykloje. Jos – nuolatinės mūsų viešnios ir pagalbininkės.

Mokiniams netrūko ne tik siurprizų, bet ir smagių išgyvenimų lietuvių gestų kalbos konkurso metu, kurį organizavo matematikos mokytoja Zita Bložienė. Gestų kalba sekamos sakmės ne tik svečiams, bet ir kitiems bendruomenės nariams pasirodė it kietas riešutėlis. Bet visų dalyvavusių laukė prizai ir paskatinimai toliau plėsti ir turtinti žodyną, tobulinti lietuvių gestų kalbą. Knygų, mokomųjų priemonių paroda – jau tradicija tapęs Tarptautinei kurčiųjų dienai paminėti akcentas, ypač sudominęs svečius. Parodos organizatorius V. Glušokas vos spėjo aiškinti apie naujausią literatūrą bei priemones.

Vienas iš pačių svarbiausių akcentų, skirtų Tarptautinei kurčiųjų dienai paminėti – gimnastikos komplekso atidarymas. Tai didžiulė ir neįkainuojama AB „Linas Agro“ dovana vaikams. Patys mažiausieji – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai, vadovaujami mokytojos Astos Sviderskienės, papuošė gimnastikos kompleksą ir perkirpo simbolinę juostelę kaip tikrame oficialiame renginyje. Po šios procedūros nenustygo vietoje, kada pagaliau galės suptis, lipti, čiuožti, lįsti, šokinėti, t.y. – pasijusti tikrais aikštelės šeimininkais. Už tai reiškėme nuoširdų dėkingumą AB „Linas Agro“ vadovams ir komunikacijos vadovei Jorintai Zolubaitei.

Šiai datai paminėti visa mokyklos bendruomenė, paskatinta kūno kultūros mokytojos Vijoletos Vanagienės, įsijungė į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamą 4-ąjį solidarumo bėgimą. Vaikai puikiai žino, kad ne tik jiems reikia padėti, bet ir jie patys nori prisidėti prie Lietuvos ir Zambijos vaikų gerovės nors ir simboliškai.

Nepaprastą šventinę nuotaiką sukūrė Kurčiųjų dienai paminėti skirtas ąžuolas, padovanotas savanorio, mokyklos bičiulio ir gamtos bičiulio G. Šimkaus. Mokykla ir šios šventės proga nepamiršo tradicijų – išskirtinoms datoms mokyklos teritorijoje sodinti medelius. Mokiniams pats įdomiausias dalykas, kada jie patys galėjo mažais kastuvėliais užkasti būsimą kiemo karalių.

Kokia šventė – be stiprių emocijų! Jas sukurti padėjo Egidijus Karitonis, vėjų gaudyklių karalius. Egidijaus dėka vėjus gaudė visi – ir maži, ir dideli. Esame itin dėkingi Egidijui už nepakartojamą pramogą, padovanojusią daug nepamirštamų akimirkų ir puikią nuotaiką.

Galop būta ir skanių užkandžių. O prie – obuoliai. Juos vaikams parūpino dviračių entuziastas Alfonsas Barauskas.

Pasaulinė kurčiųjų diena minėti baigta ekskursija į LR Seimą. Šia kelione pasirūpino Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ (vadovė Rima Sitavičienė), LR Seimo narė, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė dr. Agnė Širinskienė ir jos padėjėja, Lietuvos teisės pedagogė, humanitarinių mokslų dr. Janina Balsienė. Vaikai taipogi džiaugėsi, kad galėjo apsilankyti Lietuvos nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje, dalyvauti Europos pamokoje.

Smagu, jog esama rėmėjų ir geradarių, pradžiuginančių ugdytinius ir mokinius, turinčius klausos sutrikimų, padedančius stiprinti savivertės pojūtį, spręsti kurčiųjų integracijos į visuomenę problemas.

Autorės archyvo nuotraukos