Toma Lukrecija ARMONAITĖ, Ugnė PREIMONAITĖ
Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos JMB būrelio narės

Skrajūnams sugrįžtant

Mums padėjo miškininkai

Žemės mėnesio proga mūsų gimnazijos JMB būrelio nariai, būrelio vadovė, pradinukai ir gamtą mylintys vaikai, kartu su būrelio globėju, Veliuonos girininku Sauliumi Belevičiumi ir rajono JMB būrelių globėju Antanu Samuiliu, Veliuonos pušyne iškėlėme 50 inkilėlių.

Tuo mes prisidedame, kad paukšteliai grįžę (ar grįžtantys) jau rastų namus. Pirmiausia girininkas paaiškino kaip reikia iškelti (ir kokiu atstumu) inkilus. Jie negali būti kabinami keli viename medyje, reikia laikytis atstumo, nes kiekvienas sparnuotis juk turi savo privačią erdvę. Inkilus reikia kabinti ne žemesniame kaip 2-3 metrų aukštyje. Tvirtinti inkilus reikėtų kabliu užkabinant ant šakos.

Įgiję tiek žinių, padedami miškininkų, pakabinome inkilus.

Beje, miškininkai už gerą darbą padovanojo mums šakotį.

Autorių archyvo nuotraukos