Modesta BIELSKIENĖ
Žagarės regioninio parko direkcijos rekreacijos vadybininkė

Senieji leidiniai apie gamtą

Žagarės regioninio parko lankytojų centro bibliotekėlė pasipildė žurnalų „Mūsų girios“ ir „Mūsų gamta“ kolekcija

Senieji leidiniai gamtine tematika...

Remdamasi istorija apie senųjų Žagarės dvaro savininkų turėtą įspūdingą biblioteką, Žagarės regioninio parko direkcija lankytojų centre 2016 m. įkūrė nedidelę bibliotekėlę, kurioje sukaupta literatūros apie gamtos mokslus, istoriją, kraštotyrą, meno istoriją, įvairių tiek Žagarės regioninio parko direkcijos, tiek kitų informacinių leidinių. Didelę dalį bibliotekėlės sudaro doc. dr. Viktoro Zažeckio specialiosios medžioklės literatūros kolekcija, kurioje gausu knygų ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų, latvių ir kt. kalbomis.

Visus metus bibliotekėlė po truputį pildyta padovanotomis direkcijai ar žagariečių atneštomis knygomis. 2017 m. vasarį sulaukėme žagarietės, ilgametės medikės Valerijos Normantienės pasiūlymo bibliotekėlę papildyti jos a.a. vyro Antano Normanto žurnalų „Mūsų girios“ ir „Mūsų gamta“ kolekcija.

Antanas Normantas miškininko karjerą pradėjo dar 1958 m. Joniškio miškų ūkio Šakynos girininkijoje, kur dirbo gamybos meistru. Nuo 1961 m. – Žagarės girininkijos meistras, nuo 1965 m. – girininko padėjėjas. 1972 m. pradėjo eiti girininko pareigas ir dirbo čia iki pat 1987 m. Ilgametis miškininkas, besidomėdamas gamta, sukaupė tikrą žurnalų kolekciją: žurnalo „Mūsų girios“ 539 egzempliorius (nuo 1930 m. iki 2005 m.). Ypač įdomūs senieji šio žurnalo numeriai – 1930 m. Nr. 5, 1931 m. Nr. 5, 1958 m. Nr. 3, kurių yra po vieną egzempliorių. Nuo 1959 m. iki 2004 m. sukaupti beveik visi kiekvienų metų komplektai.

Žurnalo „Mūsų gamta“ surinkti 136 egzemplioriai (nuo 1964 m. iki 1989 m.). Visus juos galite rasti Žagarės regioninio parko lankytojų centro bibliotekėlėje.

„Mūsų girios“ – Lietuvos miškininkystės žurnalas, su pertraukomis einantis nuo 1929 m. 1929–1940 m. ir 1943–1944 m. leistas Kaune, nuo 1957 m. iki dabar leidžiamas Vilniuje. Rašo miškininkystės, miškų ūkio, gamtosaugos, medžioklės klausimais, spausdina straipsnius apie miškininkų gyvenimą.

„Mūsų gamta“ – Lietuvos mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos ir krašto pažinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, žūklės ir krašto pažinimo žurnalas, leistas 1964–1998 m. Vilniuje.

Dėkojame Valerijai Normantienei už mūsų bibliotekėlei patikėtą šią žurnalų kolekciją ir, linkėdami sveikatos, tikime, jog ji bus naudinga ir įdomi tiek mums patiems, tiek mūsų lankytojams.

Autorės nuotraukos