Vilma NEDZVECKIENĖ, Ugnė KRIŠČIŪNIENĖ
Vilniaus lopšelio-daželio „Justinukas“ mokytojos

„Saulės laikrodis“ – vaikų ugdymui

Gamtos pažinimas ikimokyklinėje įstaigoje per projektinę veiklą

Žalioji edukacinė aplinkos erdvė „Saulės laikrodis“

Vaikystė – tai šviesus, ryškus ir nepakartojamas gyvenimas. Vaikas, keliaudamas ekologiniu takeliu, turi unikalią galimybę artimiau susipažinti su gamta, pajusti esąs jos dalis, suvokia atsakomybę už pasaulio „žaliojo tako“ išsaugojimą.

Jau penktus metus Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ bendruomenė, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus visuomenės aplinkosauginio švietimo projektus „Mažasis gamtininkas“. Šių metų kryptis – gamtos pokyčiai laike. Projekte siekiama skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinę, tyrinėjimo, kūrybinę veiklą, savarankiškumą, padėti formuoti emocinį, vertybinį jų santykį su aplinkiniu pasauliu. Veiklos organizuojamos siekiant įgalinti vaiką veikti artimiausioje gamtinėje aplinkoje, plečiant žinias apie gamtos pokyčius paros ir įvairiu metų laiku per patirtines, praktines veiklas.

Siekiant domėjimosi bei žinių įtvirtinimo apie laiko skaičiavimą bei jo sąvoką, Vilniaus lopšeliodarželio ,,Justinukas“ teritorijoje įrengta žalioji edukacinė aplinkos erdvė „Saulės laikrodis“, kurioje vaikai stebėjo ir analizavo gamtoje vykstančius procesus įvairiu paros bei metų laiku, suprato laiko svarbą gamtai per praktinę ir žaidybinę veiklą.

Saulės laikrodžio erdvė sudaryta iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje 12-oje vazonų (kaip ir valandų) pasodinti augalai, kuriuos vaikai stebėjo, analizavo, atpažino paros laiką jį siedami su augalo vegetacijos ypatumais. Žinias apie paros laiką įtvirtino naudodamiesi sukurta edukacine priemone „Gamtos laikrodis“. Antrojoje dalyje augalai susodinti pagal jų vegetaciją metų laikais: pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą. Vaikai stebėdami, analizuodami, tyrinėdami augalus turėjo galimybę suprasti augalų augimo cikliškumą, pasikeitimą skirtingais metų laikais. Metų laikų erdvėje, sustiprinti vaikų įspūdžiui, skatinant kūrybiškumą, įrengti keturi sekretai, kuriuos vaikai patys kuria.

Vaikams aktyviai domėtis ir suteikti edukacinei erdvei Laiko skaičiavimo „Saulės laikrodis“ stotelėje, žaliosios gėlininkės naudodamos sukurtus informaciniusinteraktyvius stendus „Metų laikai gamtoje: pavasaris, ruduo“ ir „Metų laikai gamtoje: vasara, žiema“, dėliones, QR kodą, tyrinėdamos augančius augalus žaliojoje edukacinėje erdvėje, perteikė žinias apie paros ir metų laikus, analizavo gamtoje vykstančius procesus.

Įgyvendinant projektą, ugdytiniai turėjo galimybę sudalyvauti edukacinėse veiklose „Žaliasis vazonėlis“ ir „ Geri darbai gamtai“.  Dalyviai turėjo galimybę pasidalinti savo veiklos patirtimi – edukacinės veiklos aprašu ir veiklų nuotraukų koliažais. Apibendrinant kiekvienos įstaigos edukacines veiklas bei patirtį sudarytas sėkmingos patirties pavyzdžių praktinismetodinis elektroninis leidinys.

Skatinant vaikų kūrybiškumą ir suteikiant naujų spalvų bei atspalvių meninėje srityje organizuota Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų piešinių paroda „Rugiagėlė Vilniaus miesto kraštovaizdyje“.

Projekto finale – respublikinė mokytojų teorinė-praktinė konferencija „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis patirtimi, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo gebėjimus, praktinės veiklos įgūdžius supančiai aplinkai pažinti, tyrinėti, atrasti ir ją saugoti. Projekto įgyvendinimas žadino vaikų smalsumą ir susidomėjimą, įtraukė į įvairias veiklas, skatino komunikuoti, ugdė kritinio mąstymo įgūdžius: analizavimą, pastabumą, dėmesį, savarankiškumą ir kūrybiškumą. Taip pat praplėtė gamtamokslines ir gamtosaugines žinias, asmeninę patirtį, suteikė edukacinę reikšmę vaikų asmenybės lavinimuisi, jų pažintinių, kūrybinių, dalykinių kompetencijų ugdymuisi.

Edukacinė gamtinė erdvė padėjo materializuoti ir modernizuoti ugdymo turinį, motyvavo ugdymo proceso dalyvius. Veiklos rezultatai sukėlė vaikų teigiamas emocijas, kurios skatina norą vėl imtis panašios veiklos. Gamtosauginis ir gamtamokslis ugdymas – nuoseklus ir nuolatinis procesas, kuris vaikams padeda pajusti gamtos harmoniją, suprasti savo veiksmų padarinius gamtai bei jų grįžtamąjį poveikį.

Autorių nuotraukos