Vaida JAKAITYTĖ
Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Atžalynas“ vadovė

Rykštė – rykštenei

Akcija „Papuoškime savo namus ir darbovietes ryškiaspalviais rykštenės žiedais“

JMB būrelio „Atžalynas“ nariai lankosi Všį Viešvilės ambulatorijoje: JMB narės Manta Bukauskaitė, Armanda Urpšaitė, centre – bendrosios praktikos slaugytoja Danute Sabienė, už jos – Andželika Girdžiutė, Miglė Šašytė, Renaldas Skrickis ir Justas Leveckis

Dažnas pamatęs rykštenės žiedų puokštę net negali patikėti, kad ji – viena iš invazinių augalų rūšių sąrašo, kadangi daug kas šiuos augalus mato gėlių parduotuvėse, turguose, patys juos merkia bei puošia savo aplinką ar deda į gėlių puokštes. Mes, Viešvilės pagrindinės mokyklos jaunieji miško bičiuliai, irgi šiuo augalu pradžioje labai žavėjomės, tačiau praėjusiais mokslo metais, geriau susipažinę ir patyrinėję rykštenę bei matydami vis didėjančius geltonuojančius plotus, nutarėme papasakoti kitiems apie jos keliamą grėsmę. Panaudodami pernai tiriamojo darbo metu surinktą informaciją sukūrėme lankstinuką „Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis L.) ne dirbtinai išpūsta problema“.

… Gražią rudens popietę kartu su būrelio globėja, miškininke Irena Petrošiene nuvažiavome į rykštenės sąžalyną ir priskynėme daug gražių žiedynų. Iš jų surišome nedideles puokšteles ir nutarėme jomis papuošti Viešvilės ir Smalininkų miesteliuose esančių įstaigų ir įmonių kabinetus. Akciją vykdė šauni gamtos draugų komanda – Andželika, Armanda, Manta, Miglė, Justas, Renaldas, miškininkė Irena bei būrelio vadovė Vaida. Tą dieną aplankėme Viešvilės mokyklą, seniūniją, vaikų globos namus, ambulatoriją, kleboniją, grožio centrą, „Viešvės“ įmonę, pasienio užkardą, kultūros centrą, biblioteką, girininkijas. Vėliau patraukėme į kaimynystėje esantį Smalininkų miestelį. Jame aplankėme Lidijos Meškaitytės pagrindinę mokyklą, seniūniją. Tada užsukome pas savo senus pažįstamus – gražiuose ir jaukiuose senjorų namuose gyvenančius senolius. Dauguma aplankytų žmonių jau buvo girdėję apie invazinius augalus, bet kartu nustebo, kad jiems priskiriamas ir šis gražiai žydintis augalas, mat jį kai kurie net augina darželiuose. Mes papasakojome, kad miško aikštelėse atsiradusi rykštenė išveja ne tik mums visiems pažįstamus kiečius, dilgėles, garšvas, o ir kitą invazinį augalą – gausialapį lubiną. Perspėjome apie jos sėklų sugebėjimą sudygti bet kokioje sėklų brandumo stadijoje. Įrodėme, kad net iš vazos nužydėjusią rykštenę išmetus į komposto krūvą ar šiaip kur į sodo kampelį – ji būtinai ten įsitvirtins, kitais metais tapdama grėsme to sodo augalijai. Raginome su kiekvienu invaziniu augalu elgtis atsakingai. Pamačius invazinį augalą pas kaimyną, giminaitį, pažįstamą žmogų, supažindinti su šio augalo grėsme gamtai ir biologinei įvairovei.

Tikimės, kad mūsų akcija „Papuoškime savo namus ir darbovietes ryškiaspalviais rykštenės žiedais“, skirta kanadinės rykštenės plitimui mažinti, privertė susimąstyti, atsakingiau elgtis su invazinių augalų rūšimis. Viliamės, kad lankytų įstaigų šeimininkai lankstinukus nesukiš į stalčius, o leis juos paskaityti ten besilankantiems žmonėms.

Autorės archyvo nuotraukos