Saulius TAMOŠIŪNAS
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos biologijos-chemijos mokytojas

Rūpestis – planeta Žemė

Varėnos rajone tradiciškai kovo 20-ąją minima Pasaulinė Žemės diena

Pasaulinės Žemės dienos šventimo metu...

Mūsų rajono gamtos draugai paminėti Pasaulinę Žemės dieną šiemet rinkosi Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje, kartu vykdant ir aplinkosauginio švietimo projektą „Už švarią aplinką“. Aplinkosauginio švietimo renginys, skirtas rajono mokyklų moksleiviams, mokytojams, rengiamas jau devynioliktus metus. Kasmet vis kita rajono mokykla imasi šventės organizatoriaus vaidmens.

Šių metų Pasaulinės Žemės dienos rengėjai – Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla (projekto koordinatorės – Angelė Molienė, mokyklos biologijos mokytoja metodininkė; Dovilė Saulevičė, mokyklos neformaliojo ugdymo organizatorė).

Į Pasaulinės Žemės dienos renginį atvyko vienuolikos rajono mokyklų 8-9 klasių mokinių komandos: iš Liškiavos mokyklos-daugiafunkcio centro, Merkinės, Nedzingės, Panočių ir Žilinų pagrindinių mokyklų, Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Matuizų vidurinės mokyklos, Merkinės Vinco Krėvės, Valkininkų ir Varėnos ,,Ąžuolo“ gimnazijų ir renginio organizatoriaus – Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos.

Renginio dalyviai buvo suskirstyti į aštuonias komandas, kurios pavadintos aplink esančių upių ir upelių pavadinimais: Geluža, Merkys, Raudonėlė, Katra, Skroblus, Šalčia, Ūla, Varėnė – lyg iš atskirų mokyklų suformuotos komandų rinktinės.

Šventė pradėta Irenos Naujūnienės, mokyklos muzikos mokytojos, vadovaujamo merginų ansamblio atliekamu jaunųjų miško bičiulių himnu, iškilmingai įnešama ir Žemės vėliava. Renginio vedantieji – Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos moksleiviai Ramunė Miliauskaitė ir Haroldas Juknevičius – priminė, kad kovo 20-21 dienomis visuose Žemės rutulio kampeliuose dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Tai astronominio pavasario pradžia, nes nuo šio meto dienos trukmė tampa ilgesnė už naktį. Būtent ši diena pasirinkta švęsti ir minėti Pasaulinę Žemės dieną.

Vedėjai pristatė renginio svečius: Antaną Labanauską, Varėnos r. savivaldybės administracijos Vietinio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistą (ekologą); Praną Speteliūną, Varėnos r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistą; Juozą Balevičių, Varėnos seniūnijos seniūną; rajono biologijos mokytojus-vadovus, kurie atlydėjo mokinius į šį renginį.

Visus renginio dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino Gintautas Bendorius, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos direktorius…

… „Ar girdėjote pavasarį, kaip šnabžda žydintys medžiai? Kaip dūzgia bitės, smuikuoja žiogai ir čiulba paukščiai? Negirdėjote? O kodėl? Tai dėl triukšmo. Jis ne tik trukdo ilsėtis, miegoti, bendrauti, bet ir kenkia mūsų sveikatai“. Prisiminta ir oro tarša, pagrindiniai oro teršėjai, paaiškintas ,,šiltnamio“ efektas, kodėl Žemėje vyksta klimato kaita. Paaiškinta ir vandens tarša, kuo mums svarbūs medžiai ir miškai, kodėl labai greitai auga išmetamų buitinių atliekų kiekiai, kalbėta apie atliekų rūšiavimą, nes jas rūšiuodami ir perdirbdami galime daug sutaupyti ir tuo pačiu saugoti gamtą.

Po diskusijų komandos turėjo sudėlioti dėlionę (per 5 minutes) ir atsakymų lape parašyti, kokia ekologinė problema buvo pavaizduota joje. Šią užduotį visos komandos atliko puikiai. Sunkiau gamtos bičiuliams sekėsi atpažinti mūsų krašto sparnuočių giesmes. Garso įraše išgirdome per 20-ties anksti pavasarį parskrendančių paukščių balsų, reikėjo atpažinti kokių sparnuočių kalbą girdime. Paukščių garsų įrašas buvo kartojamas po du kartus. Konkursines užduotis vertino mokyklos moksleivės: Miglė Žėkaitė, Indrė Sadauskaitė, Augustė Golumbiauskaitė ir Ieva Pošepovič.

Vėliau buvo skelbiama kita konkursinė užduotis „Taip arba Ne“, skaidrėse dalyviams buvo pateiktos užduotys, susietos su ekologinėmis bei aplinkosauginėmis problemomis, energijos taupymu… Komandos turėjo išdalintuose atsakymų lapuose parašyti žodžius TAIP arba NE.

… Renginio vedantieji skelbia kitą konkursinę užduotį – įvardinti paslėptą dėlionėje augalą. Už iš karto atspėtą augalą komandos gaudavo 5 taškus, atspėję antru bandymu pelnė 3 taškus, atspėję tik iš trečio karto – 1 tašką. Nepavykus įvardinti paslėpto augalo pavadinimo, galimybę pelnyti vieną tašką gaudavo kita komanda, žinanti teisingą atsakymą. Užduotis komandoms buvo nelengva, tad pagalbos kreipėsi ir į mokytojus.

Pasaulinė Žemės diena, kurios tema ,,Už švarią aplinką“, mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Todėl kiekvienas komandos dalyvis privalėjo gerai išmatyti atliekų rūšiavimo, vandens taupymo, klimato kaitos, ekologiškų maisto produktų, efektyvaus energijos naudojimo ir kitus panašius dalykus. Renginio vedėjai komentuodavo teisingus atsakymus, o vertinimo komisija sumavo gautus rezultatus.

Kiekvieną dieną išmetame į aplinką daug įvairių pakuočių ir tik nedaugelis pagalvojame, kad jas galima panaudoti dar kartą. Komandos buvo pakviestos tai padaryti ir įrodyti. Skelbiama komandoms kūrybinė užduotis – per 20 minučių pagaminti iš joms pateiktų panaudotų pakuočių ir kitų medžiagų kūrinį, vėliau jį pristatyti ir sugalvoti paskirtį (kaip būtų galima jį panaudoti). Kūrybiniai darbai buvo vertinami pagal kūrybiškumą, originalumą ir galimą praktinį panaudojimą.

Šventės vedėjai pakvietė komandas atskiruose lapuose parašyti savus linkėjimus Žemei ir jos gyventojams, nes kiekvienas iš mūsų švęsdami vardo, gimimo dienas palinkime vienas kitam kažko malonaus ir gero. Visų komandų linkėjimai buvo garsiai perskaityti ir iškabinti prie konkursinių plakatų.

Po to visi dalyviai, mokytojai vyko į UAB „Neptūno vandenys“ gamyklą, kur mus pasitiko Rometa

Tamulevičienė, kokybės vadovė. Ji supažindino su gamybos procesais, minėjo ir aiškino: šioje gamykloje įdiegtos naujausios, Europos standartus atitinkančios vandens paruošimo ir išpilstymo technologijos, kurios užtikrina natūralaus mineralinio vandens kokybę, nes išpilstymo procese vanduo neturi sąlyčio su aplinka, oru. Gamykloje taip pat nenaudojamas joks dirbtinis valymas ar cheminis apdorojimas, tad „Neptūno vandenys“, natūralaus mineralinio vandens gamykla, įrengta pagal aukščiausius aplinkosaugos reikalavimus ir yra visiškai apsaugota nuo taršos.

„Neptūno vandenų“ gręžiniai įsikūrę gražiame Dzūkijos šile, Palkabalio kaime. Stebėjome besisukančius konvejerius gamyklos salėje, gidė Rometa priminė, kad įdiegta naujausia butelių pūtimo linija. Čia išpūsti buteliai iš karto pripildomi mineralinio vandens. UAB „Neptūno vandenys“ buteliai yra bene lengviausi iš visų lietuviško natūralaus mineralinio vandens gamintojų butelių, o plastiko kiekis juose mažesnis net 35%. Kiekvienas dalyvis galėjo paskanauti įvairių rūšių mineralinio vandens, kurios produkcija tiekiama šalies ir užsienio vartotojams. Gavome kiekvienas ir dovanų – po firminę gamyklos kuprinėlę su mineraliniu vandeniu ir šratinuku. Už patirtus įspūdžius, žinias ir dovanas nuoširdžiai dėkojame UAB „Neptūno vandenys“ administracijai.

… Lauke užtamsintais stiklais stebėjome dalinį Saulės užtemimą. Vėliau pasukome atgal į mokyklą, kur mokyklos direktorius Gintautas Bendorius įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles mokyklų komandoms, konkursinio plakato ,,Už švarią aplinką“ įvairių nominacijų nugalėtojams. Susumavus konkursinių užduočių rezultatus 1-ąją vietą pelnė komanda „Raudonėlė“, 2-ąją – „Šalčia“, 3-ąją – „Merkys“. Vėliau – bendra šventės dalyvių nuotrauka, skanūs pietūs.

Žinoma, renginio dalyvių vardu būtina nuoširdžiai padėkoti Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos mokytojams ir mokiniams stipriai paplušėjus, kad šis gamtos bičiulių pabendravimas ir pabuvimas kartu ilgam išliktų visų atmintyje. Taigi palinkėkime visiems kasdien atlikti nors po vieną mažytį darbą Žemės labui. Ši žalioji planeta – mūsų visų namai. Aukime ir kurkime kartu…

2016 metų Pasaulinės Žemės dienos organizatoriai Varėnos rajone – Valkininkų gimnazija.

Autoriaus nuotraukos