Milda KARPAVIČIŪTĖ
Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

„Ratu per pasaulį“

Pasaulinę Žemės dieną šventėme išradingai

8a klasės mokiniai, geografijos mokytoja metodininkė J. Ablėnė, istorijos vyr. mokytojas T. Puodžiūnas vedė integruotą istorijos ir geografijos užsiėmimą „Per knygą į pasaulį“

Šiais metais pasaulinę Žemės dieną paminėjome kitaip – keliavome stotelėmis. Visiems 5-8 klasių mokiniams susirinkus į aktų salę, renginio koordinatorė, gamtosauginio komiteto vadovė J. Ablėnė įteikė „kelionės bilietus“. Kiekvienai klasei teko stabtelėti 4 stotelėse.
5-6 klasių mokiniams biologijos kabinete pas mokytojas A. Makštelienę ir V. Batavičienę reikėjo atlikti gamtamokslinius tyrimus ir bandymus. Pas informacinių technologijų mokytoją R. Špokevičienę mokiniai kūrė atvirukus Žemei, vandeniui, draugui. Pas muzikos mokytoją R. Jurkienę vyko šokiada, o mokytojos S. Arlauskienės kabinete – filmo peržiūra. Socialinė pedagogė A. Narkevičienė vadovavo „Skulptūrų Žemei“ kūrybinėms dirbtuvėms.
7-8 klasės su mokytojomis R. Karosiene ir V. Markutyte kūrė koliažus „Pagarba man, tau ir aplinkai“. Technologijų mokytoja V. Staišiūnienė su mokiniais gamino sveikus kokteilius pagal Sveikatiados programą, o fizikos mokytoja L. Seliokienė leidosi „Ratu per pasaulį“ ir vadovavo fizikiniams bandymams. Kol 7-okai su kūno kultūros mokytoju A. Kruliu stiprino sveikatą, aštuntokai atliko mokytojų J. Ablėnės ir T. Puodžiūno parengtas geografijos ir istorijos užduotis „Per knygą į pasaulį“. Mokytojams talkino kultūros renginių fotografas, menininkas, garso bei vaizdo technikas Virginijus Benašas, siekiantis, kad vaikai išaugtų kūrybos, o ne vartojimo žmonėmis.
Aptariant visas veiklas nustatyta, kad jos buvo įdomios ir naudingos. Ir kitais metais norėtųsi paminėti Žemės dieną netradiciškai.
Mokinių sukurti darbai eksponuojami koridoriuose. Mokyklos fasadinėje pusėje plevėsuoja Žemės vėliava.

Autorės archyvo nuotraukos