Dainius RAZAUSKAS

Rašios „Jonvabalių sala“

Arba – turisto įspūdis apie tai, kaip veikia vietos veiklos centras

Toks užrašas girioje pasitiko 2008-07-15

Veiksmo vieta – Rašelės upelio ištakos iš Rašios ežero, vakarinis ežero galas, kairysis upelio krantas. Ežeras driekiasi iš rytų nuo Lakajos-Labanoro vieškelio į vakarus link Baltųjų Lakajų ežero, į kurį Rašelė iš vakarinio Rašios galo už kelių kilometrų ir įteka. Čia – Labanoro regioninio parko širdis.

Pirmąsyk (2008-07-15, 16:26), įplaukus baidare Rašele prieš srovę į Rašios ežerą, krito į akį ant kranto stovinti lenta su užrašu „Miško Jonvabalių sala ekonominės, ekologinės ir socialinės vertės padidinimas“ ir miške – visiškai laukiniame, be jokių civilizacijos pėdsakų ir nė kvapo jokių statinių nei įrenginių! – tiesiog per samanas ir mėlynių kerus supilti smėlio „takai“, kuriais paeiti, tiesą sakant, buvo daug sunkiau nei natūraliu miško paklotu.

… 2010-07-09 ant tos pačios lentos iš kranto pusės jau buvo užrašas „Privati valda“, o buvusio ištiso miško vietoje atsirado aikštelė su pirmaisiais statiniais. Stebėtina, kaip galima padidinti miško „ekologinę vertę“ jį iškertant ir jo vietoje statant statinius!?.

… 2013-07-10 čia jau buvo „įsisavinta“ nemaža teritorija, pristatyta daugybė „rekreacinių“ – niekam nereikalingų ir visiškai nenaudingų! – statinių, tarp kurių pažymėtini: 1) ilgas lieptas į Rašios ežerą toje vietoje, kur vanduo labai seklus, o dugnas itin klampus (nuotraukoje tai liudija įsmeigtas irklas); jeigu nuo to liepto kas nors pamėgintų maudytis, tai galėtų ir paskęsti; 2) lieptai su laipteliais į Rašelės upelį, vėlgi tiesiai į visišką klampynę; 3) brūzgynuose įrengtos niekam nereikalingos persirengimo būdelės, kuriose jau sužėlusi žolė; 4) niekam nereikalingos užžėlusios supynės; 5) buvusio gražiausio miško vietoje atsiradę „ekologiškai pagerinti“ šiukšlynai; 6) ant statinio sienos pritvirtintas užrašas „Privati valda“, nepaisant 7) lentų su užrašais „Europos žemės ūkio fondas žemės plėtrai“, „Europa investuoja į kaimo vietoves“, „Miško Jonvabalių sala rekreacinės infrastruktūros plėtra“ ir t. t.

… 2016-07-12. Jau visai akivaizdžiai matyti „įsisavintų“ Europos pinigų „efektyvumas“, nors lentos su atitinkamais kilniais užrašais tebestovi, ir dar viena nauja: „Edukacinio centro Amatų būtovė sukūrimas“.

Užtat (pagaliau!) išaiškėjo tikrasis visų šių pastangų tikslas – buvusiame tyrame miške iškirstoje aikštėje iškilęs dailus dviejų aukštų gyvenamasis namas – „Edukacinio centro“ įteisinimas?.. Nei pamatų nereikia ieškoti, nei savo pinigų įdėti – Europa viską padaro.

Prie namo ir automobilio sutikta moteris, paklausta, kas vykdo visus šiuos darbus, gal ne Molėtų ar Švenčionių rajonų savivaldybės, paaiškino, kad ne – darbus vykdo, jos žodžiais, „Vietos veiklos centras“. Vieta tikrai buvo graži, kol joje nebuvo pradėta ši „veikla“.

Galų gale, už viso to šešėlyje glūdi ne vienas valdininkas ir teisininkas, leidęs Labanoro regioniniame parke šią „veiklą“ vykdyti arba sutikęs jos nepastebėti. O tai tik vienas mažytis pavyzdėlis (jų galima būtų nurodyti daug), dėl ko iš Lietuvos bėga dori, darbštūs, gabūs žmonės. Dėl to, kad valdžia ir teisėtvarka tyliai, bet užtikrintai veikia ne valstybės ir piliečių, bet nusikaltėlių naudai – kaip nusikaltimų įteisinimo priemonė. Kol taip bus, mes nebūsime iš tikrųjų laisvi – jokia Europa nepadės.

Autoriaus nuotraukos