Augustas UKTVERIS

Prisimintas ne vien lakusis smėlis…

Įspūdis iš „Geologų dienos“ konferencijos (2020 07 02)

Konferencijos metu

2020 07 02 pabuvojęs sostinės viešbutyje „Crowne Plazza“ surengtoje „Geologų dienos“ konferencijoje dar kartą galėjau pasidžiaugti šios profesinės bendruomenės susitelkimu. Panašiai įvardijamos konferencijos sukviečia geologus ir jų partnerius jau ne vienerius metus. Dėl tokio sutelktumo reikėtu tik dėkoti UAB „Grota“ (direktorius Antanas Marcinonis) ir Geologijos įmonių asociacijai (prezidentas Saulius Gegieckas).

Tai, jog konferencijos dalyviai (apie 70) susibūrė ne po Lietuvos geologijos tarnybos (jos vadovas Giedrius Giparas dalyvavo konferencijos darbe) stogu – joks priekaištas minėtai tarnybai. Gal tik šioks toks oponavimas, kas demokratijos procese – tik sveikintina.

Aplinkos ministerijai atstovavęs Vitalijus Auglys (Taršos prevencijos grupės vadovas), kaipo geografas, artimas geologams, pasidžiaugė gausiai susibūrusia geologų bendruomene, kartu neretai – ir aktyvia, įžvalgia, kritiškai pasisakančia, nors aktyvumo pasisakant apie žemės gelmes gal kiek ir… stokojančia.

„Čia turiu omenyje tai, jog geologai daug dirba, tačiau visuomenę informuoja apie savo veiklą gal ir ribotai“, – sakė Vitalijus Auglys, priminęs ką tik priimtą Žemės gelmių įstatymą, prie kurio, esą, gausiai prakaitą šluostė net trys ministrai Kęstučiai (Trečiokas, Navickas, Mažeika).

Puiku, jei naujasis įstatymas būtų be priekaištų, kad neramumų sklidinu laiku (pandemija Nr.1 – COVID-19; pandemija Nr.2 – rinkimai, suteikiantys įvairias dispepsijas, kaip ir tas smėlis, drioksteltas Lukiškių aikštėje paplūdinio vardan) būtų galima stovėti kad ir ant tvirto Žemės gelmių įstatymo.

Antanui Marcinoniui norėjosi tik pridurti: vakar įsigaliojo naujasis Žemės gelmių įstatymas, o šiandien jau susirinkome į konferenciją – operatyviai reaguojama…

Lietuvos karjerų asociacijos prezidentė Vyda Elena Gasiūnienė, atstovaudama 24 įmonėms (iš kurių 14 užsiima kasyba – žvyras, smėlis, dolomitas; kitos 10 įmonių siekia dirbti vadinamojo serviso labui, tyrimams, analizei), sveikindama visus susibūrėlius neseniai minėta Geologo diena (kuriai minėti sutrukdė karantino baidyklės), pasidžiaugė geologinių tyrimų medžiu, jog toli nueita nuo pagrindinio geologų įrankio – plaktuko. Naudojamasi mokslo pasiekimais, diegiamos vis naujos technologijos – visa tai, kas yra aktualu čia ir dabar.

„Pagaliau turime naują Žemės gelmių įstatymą. Vieniems tai – rutininės veiklos pabaiga, kitiems – naujos problemos, ypač tiems, kurie susidurs su įvairiais reguliavimais, susietais su žemės gelmėmis. Tad artėja gal ir naujų konfliktų pradžia, nes tobulų įstatymų nėra…“, – sakė Vyda Elena Gasiūnienė

Lietuvos geologų sąjungos pirmininkė dr. Vaida Šeirienė (Gamtos tyrimų centras), nors ir būdama kiek atokiau nuo geologų, ypač tų, kurie užsiima praktine veikla, vis tiek kvietė visus gręžtis mokslo link, vildamasi, jog ateityje moksliniai darbai ir praktinė veikla bus kaipo vienos veiklos atskiros šakos. Kita vertus, visus vienijanti Lietuvos geologų sąjunga minėtus specialistus tarsi suponuoja į vieną šluotą, kuri yra, kaip sakoma liaudies išminčių, nesulaužoma.

Buvęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas – žinomas geologas, daug pasitarnavęs teisinių aktų, dokumentų kūrime.

„Noriu pasidžiaugti, jog šalies geologų gretose yra toks neramus vadovas, kaip Antanas Marcinonis, kuris organizuoja ir panašius renginius, kuris neabejingas ir geologijos mokslui, neminint jau praktinių dalykų valant žemės gelmes. Kita vertus, geologai nuolat turi kalbėti ir apie racionalų gamtos išteklių panaudojimą. Galime verstis kur kas kukliau, tai įrodė kad ir karantino periodas“, – kalbėjo Jonas Šimėnas, atsidusęs, jog su geologija dabar jau didesniu sąsajų nebeturįs, nebent parodantis atvykėliams kokia nuostabi yra Anykščių rajone esanti Daumantų atodanga – skaityti geologijos knygą visada yra įdomu.

„Geologų dienos“ konferencija prasidėjo sveikinimais ir diskusijomis. Jos tęsėsi ir visos konferencijos metu, nes po aktualių pranešimų būta ne vieno pasiteiravimo, kas tuoj ir diskusija patampa.

„Kas aktualu geologijos verslui šiandien?“ – tarsi teiravosi savuoju pranešimu Geologijos įmonių asociacijos prezidentas Saulius Gegieckas.

Koks galėtų būti naujojo Žemės gelmių įstatymo poveikis geologijos sektoriui? Apie tai kalbėjo Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Giedrius Giparas.

UAB „Grota“ parengtame pranešime (Antanas Marcinonis, Justas Samosionokas, Saulius Janulevičius) jį pateikęs Justas Samosionokas aptarė užterštų žemės gelmių valymą. Išryškino poreikius, patirtis ir aktualijas.

Prof. habil. dr. (akademikas) Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas, Chemijos ir geomokslų fakultetas) išsamiau kalbėjo apie užterštų žemės gelmių valymą cheminiu būdu – galimybes ir rizikas.

Antanas Labanauskas, Varėnos rajono savivaldybės administracijos ekologas, kalbėjo apie specialistui skirtus darbus (tarsi pasakoje „Eglė – žalčių karalienė“) rungiantis su projektų derintojais, kurie įsikūrę aukštai, tarsi demonai. Ir pabandyk tada imtis tvarkyti kokią užterštą teritoriją…

… Visi pranešimai buvo išsamūs, tad vienu ypu viską aprašyti vienoje publikacijoje – ganėtinai sudėtinga užduotis. Kur kas geriau, jei sieksime sugrįžti prie minėtuose pranešimuose išdėstomų aktualių problemų, jų sprendimų būdų.

Beje, prie „Geologų dienos“ konferencijos dar sugrįšime ir kitame numeryje. Prie siekio pagerbti nusipelniusius Lietuvos geologijai ir kultūrai iškilius žmones, prie geologo Antano Giedraičio fondo. Prie iškilių Lietuvos geologų (mokslininkų ir praktikų) apdovanojimo Antano Giedraičio fondo garbės ženklu „Auksinis geologo plaktukas“.

Augusto Uktverio nuotraukos