Rita BABIEDAITĖ

Pradžiugino ir kelionė vežimu bei brička

Seminarai mokytojams „Ugdanti gamta: edukacija šalies saugomose teritorijose, gerosios patirtys ir naujos galimybės“ šalies saugomose teritorijose

Susibūrėlius sveikino Rimvydas TAMULAITIS

Šių metų balandžio 23 dieną vyko penktasis seminaras „Ugdanti gamta: edukacija šalies saugomose teritorijose, gerosios patirtys ir naujos galimybės“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Šį kartą į Kurtuvėnų regioninio parko direkciją susibūrė biologijos, gamtos ir žmogaus, geografijos, kūno kultūros, matematikos, pradinių klasių mokytojai, gamtos tyrėjų, sveikos gyvensenos būrelių vadovai bei saugomų teritorijų specialistai.

Dalyviai mokymų metu įgijo daugiau žinių apie edukacijos galimybes, žaliąsias mokymo aplinkas ir kultūros vertybes saugomose teritorijose.

Po Kurtuvėnų regioninio parko direktoriaus Rimvydo Tamulaičio sveikinimo žodžio XVIII a. barokinio medinio Kurtuvėnų dvaro svirne Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Diana Rakauskaitė pristatė veikiančias gamtos mokyklas saugomose teritorijose: atskleidė jų koncepciją, prielaidas, savitumą, išskirtinumą ir nurodė privalumus.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis apibendrino edukacijos galimybes skirtingose erdvėse, palygino natūralios gamtos, kaip ugdymo erdvės, galimybes su moderniais mokslo ir gamtos muziejais, kalbėjo apie naudotinus metodus ir motyvacijos plėtotę mokiniams ir mokytojams. Taip pat mokymų metu buvo pristatytos 2015 metų nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ sąlygos, mokytojai paskatinti kurti su mokiniais svajonių pamokas gamtoje, saugomose teritorijose ir savo idėjomis dalintis su konkurso organizatoriais.

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos mokytojos Lina Kaveckytė ir Jurgita Lukošienė pasidalino mokyklos ir Kurtuvėnų regioninio parko bendradarbiavimo patirtimi. Mokytojos džiaugėsi abipuse nauda, pateikė gausiai iliustruotų pamokų ir kitokių projektų pavyzdžių bei skatino seminaro dalyvius drąsiai ieškoti socialinės partnerystės ryšių su saugomomis teritorijomis.

Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos programų vadovė Jurgita Bartkuvienė, pristačiusi ugdymo gamtoje galimybes minėtame parke, mokymų praktinę dalį pradėjo vizitu į Kurtuvėnų mokyklą – daugiafunkcinį centrą, kur dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti patalpas, susipažinti su aktyvios bendruomenės veikla ir neformaliojo ugdymo programomis.

Penkių kilometrų žygyje kartu su Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos kraštotvarkininku Dariumi Ramančioniu susipažinome ne tik su Kurtuvėnų dvaro sodyba, bet ir mokėmės interpretuoti gamtą: stebėjome, kaip keičiasi kraštovaizdis, tyrinėjome gamtos paveldo objektus, sužinojome įvairių būdų, kaip sužadinti mokinių smalsumą. Žygiavome plačiais laukų ir siaurais miškų takeliais, įkopėme į Rimo kalnelį, sužinojome, iš kur ant akmens atsirado pėda ir kaip kadaise čia gyvenę milžinai. Po kelių valandų pasiekėme savo kelionės tikslą – Jautmalkės gamtos centrą, kur seminaro dalyvių žemaitiškos sodybos pirkioje laukė šilta žolelėmis kvepianti arbata ir tradiciniai piemenukų žaidimai.

Seminaro metu išbandę piemenukų žaidimus bei paklausę tradicinių piemenų instrumentų skleidžiamų garsų dalyviai netradiciniu būdu susipažino su Kurtuvėnų dvaro kultūra. Iki grafų Pliaterių-Ziberkų statytų dvaro arklidžių dalyviai parvažiavo dvikinkiu vežimu ir brička, visus lydėjo gera nuotaika ir malonus nuovargis, džiugino namo vežamos lauktuvės: pačių išlietos žvakės ir senoviniu būdu nupintos apyrankės.

„Ugdanti gamta: edukacija šalies saugomose teritorijose, gerosios patirtys ir naujos galimybės“ – nors šiais metais tai ir paskutinis seminaras, tačiau po konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ baigmės žadame tęsti šį mokymų ciklą ir kitose saugomose teritorijose bei dalintis gerąją patirtimi su dar neaplankytų Lietuvos apskričių mokytojais.

Autorės archyvo nuotraukos