Radvilė MARKEVIČIŪTĖ
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė

„Plastiko piratai…“

Renginio metu

Kiekvienais metais gegužės 9 dieną minima Europos diena, kurios metu švenčiama tarp Europos šalių vyraujanti taika ir vienybė. Šiai dienai Europos institucijos Briuselyje atveria duris, kad parodytų piliečiams, ką Europos Sąjunga daro, kad pagerintų mūsų gyvenimą ir augimo kartu galimybes, taip pat suteikia galimybę susipažinti su Europos Sąjungos (ES) misijomis.

Europos Sąjungoje (ES) yra keliamos penkios misijos, skirtos spręsti didžiausius mūsų pasaulio iššūkius: kova su vėžiu, prisitaikymas prie klimato kaitos, mūsų vandenynų apsauga, gyvenimas ekologiškesniuose miestuose ir sveiko dirvožemio bei maisto užtikrinimas. Kiekviena iš šių misijų yra visuma veiksmų, kuri apima mokslinių tyrimų projektus, politikos priemones ar net teisėkūros iniciatyvas, telkianti ES, nacionalinius ir vietos išteklius, įtraukianti piliečius ir siekianti išmatuojamo tikslo, kurio nebūtų galima pasiekti individualiais veiksmais. Vykdant šias misijas yra siekiama spartesnio Europos atsigavimo bei Europos žaliojo kurso, Europos kovos su vėžiu plano ir darnaus Europos vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Šiais metais gegužės 6 dieną Briuselyje, Europos komisijos būstinėje, vykusiame atvirų durų dienos renginyje mokslininkai iš įvairių Europos šalių pristatė savo projektus ir kartu su dalyviais atliko eksperimentus bei kitą interaktyvią veiklą.

Šiame renginyje buvo pristatomas ir europinis piliečių mokslo projektas „Plastic Pirates – Go Europe!“, kurį Europos piliečiams pristatyti buvo pakviestos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNSC) projekto ekspertės Ieva Šablevičiūtė-Visockienė ir Radvilė Markevičiūtė. Renginio metu lankytojai buvo supažindinti su projekto veiklomis, atliko mikroplastiko iššūkį, taip pat atsakinėjo į viktorinos klausimus, o teisingai atlikę užduotis buvo apdovanoti prizais.

Šiame atvirų durų dienos renginyje ypatingas dėmesys buvo skiriamas Europoje vykstantiems piliečių mokslo projektams, kurių dėka piliečiai, bendradarbiaudami su mokslininkais, gali įgyti naujų žinių ir patys atlikdami mokslinių tyrimų dalį, tiesiogiai prisidėti prie mokslo vystymo.

Lietuvos eksperčių pristatytas „Plastic Pirates – Go Europe!“ projektas priklauso vandenynų apsaugos misijai. Šiuo projektu siekiama ne tik surinkti mokslinius duomenis apie taršos plastiku mastus, bet taip pat ugdant visuomenės sąmoningumą sumažinti pačią taršą plastiku. Šio projekto metu klasės ir jaunimo grupės renka plastiko mėginius iš upelių bei upių ir dokumentuoja jų rezultatus. Surinktus duomenis vėliau vertina mokslininkai. Taip jaunieji Europos piliečiai reikšmingai prisideda prie Europos upių būklės, taip pat taršos plastiko atliekomis ir galimų jos šaltinių mokslinių tyrimų.

Autorės archyvo nuotraukos