Pirmoji tarptautinė Fridays For Future konferencija

Konkursui GAMTOS FOTOGRAFIJA - 2019. Ne klimato kaita, bet... (BIRUTĖS ČIŽIENĖS, Joniškis, nuotrauka)

2019-ųjų rugpjūčio 5-9 dienomis Šveicarijoje vyko pirmoji tarptautinė Fridays For Future judėjimo konferencija „SMILE for Future“. Konferencijoje dalyvavo aktyvistai iš beveik 40 šalių, tarp jų ir 8 Lietuvos atstovai. Rugpjūčio 15-ąją paskelbtas konferenciją vainikuojantis dokumentas – Lozanos klimato deklaracija.

„SMILE for Future“ konferencija

Konferencijoje „SMILE for Future“ dalyvavo 446 klimato aktyvistai iš 38 šalių. Viena iš dalyvių buvo šešiolikmetė Greta Thunberg, mokyklų streiko iniciatorė, Fridays For Future judėjimo pradininkė. Prie šio susitikimo taip pat prisijungė ir dešimties asmenų delegacija iš lietuviškojo Fridays For Future judėjimo.

Jaunieji aktyvistai iš Lietuvos padėjo kurti tolimesnę judėjimo strategiją bei struktūrą, prisidėjo prie diskusijų apie politinius veiksmus vietiniu, nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmeniu. Taip pat jie klausėsi konferencijoje vykusių prezentacijų, parengtų tokių ekspertų kaip Julia Steinberger (IPCC – tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos), mokslininkė, eko – ekonomikos profesorė, ar Jean Pascal van Yperselle (klimatologijos ir aplinkos mokslų profesorius, 40 metų dirbęs IPCC).

Paskutinę konferencijos dieną (rugsėjo 9-ąją), dalyviai prisidėjo prie Lozanoje vykusių eitynių už klimatą. 2500 protestuotojų pajudėjo nuo miesto traukinių stoties iki Ženevos ežero skanduodami tokius šūkius kaip „we are unstoppable, another world is possible“ (mes – nesustabdomi, kitoks pasaulis yra įmanomas)  ar „mūsų misija – nulinė emisija“.

Lozanos klimato deklaracija

Penkių dienų susibūrimą vainikavo Lozanos klimato deklaracija, kuri parengta pagal pasiūlymus, kuriems pritarė beveik visi SMILE dalyviai. Deklaracija prasideda stipriais žodžiais – ateinantys keli metai gali būti svarbiausi žmonijos istorijoje ir viskas priklausys nuo to, koks bus mūsų atsakas į klimato krizę.

Toliau deklaracija suskirstyta į tris dalis: tarptautinio Fridays For Future judėjimo vertybės, tarp kurių paminėtas socialinis teisingumas, nepriklausomumas nuo kitų organizacijų ir horizontali struktūra be pavienių sprendimus priimančių asmenų.

Tarptautinio Fridays For Future judėjimo reikalavimai: 1) sulaikyti klimato šilimą iki 1,5 °C lyginant su priešindustrine pasauline temperatūra; 2) užtikrinti klimato teisingumą ir naštą paskirstyti tinkamai, atsižvelgiant į šalių socioekonominę padėtį bei istorinį kontekstą; 3) klausytis ir priimti sprendimus remiantis naujausiu, plačiai priimtu mokslu.

Po reikalavimais pateikti ir galimi būdai pasaulio valstybėms šiuos tikslus pasiekti. Jie buvo parengti konferencijos dalyvių, padedant žymiausių mokslininkų, dalis kurių yra ilgalaikiai IPCC nariai.

Tarptautinio Fridays For Future judėjimo struktūros pasiūlymas buvo parengtas ir paviešintas konferencijos internetinėje svetainėje. Jis bus patvirtintas kitoje tarptautinėje konferencijoje.

Dalyviai iš Lietuvos

Lietuvos delegaciją sudarė 8 lietuviai (iš Vilniaus ir Klaipėdos miestų). Prie lietuvių taip pat prisijungė ir dvi užsienietės – vokietė ir austrė, kurios padėjo įkurti judėjimą Lietuvoje.

SMILE for Future konferencijoje dalyvavę Lietuvos aktyvistai sako, jog konferencija jiems buvo nuostabi galimybė apsikeisti informacija ir įgyti patirties iš kitų šalių. Šias naujas žinias jie žada panaudoti Lietuvoje: artimiausia tarptautinė Fridays For Future iniciatyva – savaitė už Klimatą, suplanuota ir Vilniuje. Rugsėjo 20-27 dienomis vyks įvairūs renginiai, kuriuos rugsėjo 27 dieną užbaigs „Eitynės už Ateitį“. Judėjimai Kaune ir Klaipėdoje taip pat žada prisidėti rengdami demonstracijas savo miestuose.

Fridays For Future judėjimas Lietuvoje

Fridays For Future Vilnius – jaunimo judėjimas, siekiantis, kad būtų tinkamai reaguojama į klimato krizę. Norime, kad ji taptų prioritetu Lietuvos politikoje, visuomenėje bei žiniasklaidoje.

Fridays For Future judėjimas Vilniuje pirmą kartą pasirodė viešumoje kartu su Globaliu klimato streiku kovo 15 dieną. Šią dieną, visuose žemynuose vyko protestai, reikalaujantys veiksmo kovoje su klimato krize. Vilniuje protestuoti dėl šio tikslo Vinco Kudirkos aikštėje susirinko apie 500 žmonių. Po šio protesto jaunimo judėjimas ėmė plisti. Gegužės 24 dieną, per antrąjį Globalų klimato streiką, vyko eitynės Klaipėdoje, kurios pritraukė daugiau nei 150 žmonių. Judėjimas neseniai išplito ir į Kauną, kur rugpjūčio 2 įvyko pirmoji demonstracija.

Citatos iš dalyvių

„Patirtis, įgyta SMILE for future konferencijoje, buvo neįkainojama. Sutikau daugybę žmonių,  kurie visi siekia vieno tikslo ir patiria panašius sunkumus. Svarbiausia – visi šie žmonės iš skirtingų šalių yra atsidavę kovai už planetos ateitį. Susitikime pajutau  stiprų vienybės jausmą, kuris suteikė daug vilties ir motyvacijos nepasiduoti, stengtis dar labiau.“ ( Julija Bakševičiūtė, SMILE dalyvė, Fridays For Future Vilnius organizacinės komandos narė.)

„Lozanoje buvau dalis darbo grupės, kuri parengė struktūros tarptautiniui Fridays For Future judėjimui pasiūlymą, todėl neturėjau laiko dalyvauti daugelyje diskusijų ar mokslininkų rengiamų pristatymų. Bet darbas šioje grupėje man atrodė itin prasmingas, todėl labai džiaugiuosi dalyvavęs SMILE konferencijoje.“ (Edvinas Senda, SMILE dalyvis, Fridays For Future Vilnius organizacinės komandos narys.)

„Važiavau truputį išsigandusi ir labai nekantraudama. Gavus tiek patirties, susipažinus su žmonėmis, kurie susibūrė dėl vieno tikslo, grįžau su didele šypsena veide ir šiluma širdy.“ (Urtė Tamutytė, SMILE dalyvė, viena iš Fridays For Future Klaipėda organizatorių.)

„Lozanoje teko pakalbėti su mokslininkais ir klimato aktyvistais iš viso pasaulio. Gavau žinių apie liūdną situaciją mūsų žemėje, pasisėmiau idėjų kaip kovoti su klimato krize. Supratau, kad dabartinė ekonominė sistema siekia maksimalizuoti pelną mūsų ateities sąskaita. Tad tai mane motyvavo imtis permainų, nebetylėti ir veikti dabar!“ (Sandra Umaraitė, SMILE dalyvė, Fridays For Future Vilnius organizacinės komandos narė.)

 

Fridays For Future, Vilnius

fridaysforfuturevilnius@gmail.com