Augustas UKTVERIS

Piligrimus reikia gerbti

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko 29-oji nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“

Plenarinio posėdžio metu

2023 m. balandžio 28-29 dienomis Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko 29-oji nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“. Ši konferencija, tarsi piligrimas, „keliauja“ per Lietuvą, jau pabuvojo daugelyje regionų, nors skaičius 29 ir reikštų, jog daug yra vietų, kur tokio renginio dar ir nebūta. Beje, kai kur (tarkime, Vilniuje) šį konferencija buvo bent porą kartų.

Trakuose pradėdamas minėtą konferenciją jos organizatorių vadovas (Mokslinio metodinio centro „Scientia educologica“ vadovas) profesorius Vincentas Lamanauskas (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) pasidžiaugė nueitu keliu, prisiminė, jog labai šiltai renginį priėmė, tarkime, Skuodo, Šilutės, Panevėžio, Šalčininkų, Pakruojo rajonuose, nors…

„Išskirti tiesiog ir nenorėčiau, nes visuose regionuose žinoma, jog švietėjus reikia gerbti. Kaip reikia gerbti ir pačius vadinamuosius piligrimus (taip pagarbiai vadinu pedagogus; greičiau – pedagoges), susiruošiančius su prisišliejančiaisiais iš atskirų regionų vis į naują Lietuvos regioną. Mūsų tikslas – kurti ir kelti. Kartu…“, – kalbėjo atidarydamas 29-ąją konferenciją Trakuose profesorius Vincentas Lamanauskas.

Jis tradiciškai teikė konferencijos organizatoriaus Mokslinio metodinio centro „Scientia educologica“ padėkas Trakų rajono savivaldybei, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai, kaipo konferencijos partneriams.

Po to trumpą koncertą surengė gimnazijos saviveiklininkai – šokėjai, muzikantai.

***

Trakų rajono savivaldybės vicemeras Jonas Kietavičius, sveikindamas visus, kurie atvyko į konferenciją, surengtą Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, sakė, jog jam itin malonu dalyvauti tokioje gamtamokslinėje konferencijoje, nes esąs pagal išsilavinimą chemikas-biologas.

„Manau, jog gamtamokslinių dalykų mokantys pedagogai turi išskirtinį bruožą – visuminį požiūrį į visa tai, kas vyksta aplink mus. Norėjo čia būti ir mūsų meras Andrius Šatevičius, kuris taip pat yra pedagogas, nes renginys vyksta išskirtinėje Trakuose gimnazijoje. Didelį dėmesį visuminiam ugdymui skiriame ir kitose rajono mokyklose“, – sakė Jonas Kietavičius.

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalia Dzigienė:

„Mus visus džiugina, kai ugdomas atsakingas pilietis, kuris labai vertina bei gerbia ir gamtinę aplinką. Žinau, jog gamtamokslinio ugdymo pedagogės prie to labai prisideda. Tad ir pagarbiausi žodžiai jums, čia esantiems ir nesantiems. Už bendrystę, už bendrus gražiuosius siekius. Mums taipogi bus malonu, jei Trakų grožio dalelę išsivešite į savuosius regionus Lietuvoje.“

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė taipogi pasidžiaugė, jog 29-oji konferencija surengta Trakų krašte – sveikino visus atvykusius, linkėjo tobulėti, atrasi iš naujo ežerų juosiamą senąją Lietuvos sostinę.

Profesorius Vincentas Lamanauskas prisiminė, jog prieš pat COVID-19 gražios konferencijos būta Kupiškyje, kur skelbta, jog kita konferencija – Trakuose. Tačiau teko sustoti, imtis konferencijos organizavimo vadinamuoju distanciniu būdu, kol „klimatas pasikeitė“, o Trakų žmonės buvo kantrūs ir laukė „piligriminės“ konferencijos.

***

Netrukus gimnazijos aktų salėje prasidėjo konferencijos plenarinis posėdis, kurį po pietų keitė darbas atskirose sekcijoje: „Gamtamokslinio ugdymo problematika ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje ir pradinėje mokykloje“ (vadovės – dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė ir Zinaida Žvinklienė) bei „Gamtamokslinis ugdymas pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje“ (vadovės – dr. Eugenija Rudnickaitė ir Audronė Remeikienė).

Plenariniame posėdyje pradžioje visi žvelgėme į ekraną – internetui talkinant į susirinkusiuosius prabilo ankstesnių konferencijų nuolatinis svečias, Latvijos universiteto profesorius Andris Broks. Pasveikinęs visus susirinkusius Trakuose Andris Bruks aptarė tai, ką pedagogams ir moksleiviams siūlo moderniosios technologijos, akcentuojant vadinamuosius iššūkius.

Internetinio ryšio pagalba konferencijos dalyvius sveikino Angela James (mokslininkė iš Pietų Afrikos Respublikos) bei Solange Locatelli (Brazilija). Jos kartu aptarė pedagogų aktualijas, su vaikais pamokose ar už jų ribų fiksuojant įvairias refleksijas.

Ona Vaščenkienė (Nacionalinė švietimo agentūra) aptarė gamtamokslinio ugdymo pokyčius atnaujintose bendrosiose mūsų šalies programose.

Almantas Kulbis (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras) vaizdžiai demonstravo, jog neformalusis mokymas ar ugdymas turi iš tiesų originalius svertus, suteikiančius naujas galimybes mokytojams ir mokiniams.

***

Po darbo atskirose sekcijoje konferencijos dalyviai visai nebuvo nusiteikę poilsiauti, nors kai kas ir iš toli atvyko. Reikėjo dalyvauti praktinėse-kultūrinėse programose, kartu pasidairant ir po gražiuosius Trakus. O kitą dieną – praktikumai, kuriuose aptartos temos: „Tirpalų masės, tūrio, koncentracijos, tankio ir savitosios šilumos nustatymas“ (Andrius Storta), „Rūgščių ir bazių elektrinis laidumas“ (Elena Šišenina, Dalia Bartkienė).

Augusto Uktverio nuotraukos