Inga GACKIENĖ
Trakų viešosios bibliotekos Onuškio filialo vyr. bibliotekininkė

„Piliakalnių aidai“

Jie nuskambėjo Aukštadvaryje

Renginio metu

Dar vienas birželis leido susiburti žmonėms, mylintiems poeziją. Šiais metais tradicinis literatų sambūris „Piliakalnių aidai“ buvo skirtas Trakų miesto 700 metų jubiliejui paminėti, todėl visos eilės skambėjo apie nuostabaus gamtos grožio ir legendomis apipintą miestą.

Šventė vyko Šv. Domininko namų kiemelyje, Aukštadvaryje, kur tradiciškai svečius pasitiko nenuilstančios vedėjos Rita ir Ramunė. Aukštadvario regioninio parko vyriausioji kultūrologė Rita Balsevičiūtė trumpai papasakojo apie Trakus ir šiemet švenčiamą miesto 700 metų jubiliejų. Eiles skaitė Trakų literatų brolijos „Aukuras“ nariai: Teresė Balkutė-Zolotuchinienė, Vytautas Januškevičius, Vytautas Talačka. Nuolat nustebinanti savo gražia kūryba Onuškio seniūnė Zita Aniulienė šiais metais taip pat padovanojo nuostabias eiles, skirtas Trakams. Džiaugiamės, kad Zita visada suranda laiko dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Sambūrio šeimininkų – Aukštadvario krašto poetų eilės Trakams nuskambėjo įvairiausiomis tarmėmis. Šiais metais gamta mūsų nelepina ir krečia įvairiausius pokštus, kaip tik taip nutiko ir mūsų visų mylimai Onutei Venckutonienei, kuri dėl audros padarinių negalėjo išvykti iš savo namų ir sudalyvauti šventėje, tačiau visada yra išeitis, tad Onutės eilės taip pat skambėjo vienuolyno kiemelyje, – jas perskaitė ir šilčiausius linkėjimus perdavė Čižiūnų bibliotekos bibliotekininkė Rita Arlauskienė.

Vis dar pilni jaunatviškos nuotaikos ir gero humoro jausmo nestokojantys Algirdas Almantas ir Bronius Mačernis eilėmis ir prisiminimais stebino susirinkusiuosius. Mylima mokytoja Liongina Šovienė visus nustebino puikia atmintimi ir eiles deklamavo be jokių užrašų. Vanda Martins šiais metais žavėjo savo dideliais pasiekimais ir eiles pirmą kartą skaitė lietuvių kalba. Vyšniūnų, Užuguosčio, Stakliškių bibliotekų bibliotekininkės skaitė Justino Marcinkevičiaus poeziją. Joris ir Vakaris Jarmalavičiai dzūkiškai deklamavo J. Žitkausko eiles „Lietaus laukimas: Pagal mūs dziedų spėjimus“. Onuškio bibliotekos bibliotekininkė Inga Gackienė su dukra skaitė savo kūrybos eiles, skirtas Trakams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems. Širdis džiaugiasi, kad karštis neišgąsdino ir mūsų tiek gausiai susirinko. Kiekvienas susitikimas dovanoja brangias akimirkas, kurios pas kiekvieną iš mūsų atmintyje lieka kaip gražus prisiminimas iš praėjusių dienų. Branginkime kiekvieną dieną, nes jos taip greitai bėga, tarsi byrantis smėlis tarp pirštų, kuris, kad ir kaip mėginame išlaikyti, visada išbyra. Mes nesakome sudie, – atsisveikiname iki kitų malonių susitikimų!

Autorės archyvo nuotraukos