Linas ŠEDVILAS
Varnių regioninio parko vyriausiasis specialistas kultūrologas

Pilėnai – 2015

Ant eikliųjų žirgų...

Pilėnų didvyrių tragedija, paminėta kryžiuočių kronikininko Vygando Marburgiečio, įvykusi prieš 679 metus, iki šiol mums primena šį dramatišką įvykį, kai 1336 m. vasario 25 d. kryžiuočiai su gausia kariuomene (200 riterių ir 6000 paprastų karių) po kelių dienų kovos sunaikino kunigaikščio Margirio ginamą Pilėnų pilį. Priešui įsiveržus į pilį ir tikintis didelio grobio teko nusivilti, pilies gynėjai užuot pasidavę į vergiją, savo noru pasirinko mirtį.

Šis jų poelgis tapo lietuvių kovų su kryžiuočiais simboliu.

Varnių regioninio parko direkcija, Bilionių seniūnija ir Žemaičių kultūros draugija jau tradiciškai kiekvienų metų vasario pabaigoje kviečia Lietuvos ir Žemaitijos krašto istorijos gerbėjus susirinkti ant Bilionių piliakalnio ir kartu paminėti Pilėnų didvyrius.

… Šiemet oras nelepino – pūtė gana žvarbus vėjas, tačiau ant piliakalnio susirinko gausus būrys dalyvių. Tolumoje pasirodė aštuoni raiteliai, tvirtai įsitaisę balnuose ant legendinių žemaitukų veislės žirgų, kuriuos maršu sveikino ant kalno užgroję muzikantai.

Renginio dalyviams apie Pilėnus papasakojo Varnių regioninio parko kultūrologas Linas Šedvilas. Savo žodį tarė Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stanislovas Kasparavičius ir Bilionių seniūnė Loreta Daukantienė, taip pat į renginį atvykęs Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas.

… Pasigirsta telšiškių žemaičių atvežtos patrankos šūvis, skirtas Pilėnų didvyriams. Nors šis pabūklas savo išvaizda ir atrodė labai nedidelis, bet visus privertė krūptelėti nuo skleidžiamo garso.

Šventėje ir pagyvenę, ir jaunimas turėjo ką veikti. Vieni bandė laimę mėtydami pasagas, kiti kovine ietimi bandė nukirsti kopūsto galvą. Jei kam buvo per šalta, ant piliakalnio viršūnės, kalno papėdėje laukė dar viena atrakcija – užrištomis akimis, įsikibęs į virvę galėjai bandyti praeiti numatytą maršrutą.

Šiais metais žemaitukų veislės žirgų gerbėjas Vaidotas Digaitis, dalyvavęs garsiajame raitelių žygyje iki Juodosios jūros ir pats vienas 2012 metais apkeliavęs Baltijos jūrą, kvietė visus paskanauti ką tik ant kalno pamelžtos kumelės pienu, kurio skonį tikriausiai visi pajuto pirmą kartą.

… Prie užkurto laužo Varnių regioninio parko folkloro ansamblio „Druja“ nariai kartu su daugeliu dalyvių traukė lietuvių ir žemaičių liaudies dainas. Argi sušalsi, jei muzikantai, griežiantys liaudiškas melodijas, kviečia visus smagiai pasišokti. Bilionių seniūnija vaišino karšta arbata. Kaip ir kasmet, sušokus senovinį šokį „Meškutė“, užrašytą Šilalės rajone, raiteliai ir visi kiti dalyviai pajudėjo namų link.

Ketvirtasis Pilėnų paminėjimas baigėsi, iki susitikimo kitąmet – tuo pačiu laiku toje pačioje vietoje.

Varnių regioninio parko archyvo nuotraukos