Daiva MAŽEIKIENĖ
Projekto koordinatorė

Perkurkime pasaulį!

Projekto dalyviai prie Balatono ežero (Tihani miestelio apylinkėse)

Šeši Šakių „Varpo“ mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Daivos Mažeikienės, lankėsi Vengrijoje, kur dalyvavo Vengrijos Mogonko fondo ir Erasmus + partnerių finansuojamame tarptautiniame projekte-stovykloje „Perkurkime pasaulį“. Šios stovyklos tikslas – kuo daugiau sužinoti apie įvairius atsinaujinančios energijos šaltinius, ekologinį ūkininkavimą, kaip spręsti gamtosaugines ir socialines problemas.

Dešimt dienų mokiniai iš Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos, Italijos ir Lietuvos dalyvavo renginiuose bei veiklose, susijusiose su kultūra, tradicijomis ir ekologija – ekologiška augalininkyste ir gyvulininkyste, antrinių žaliavų panaudojimu. Buvo kalbėta ir apie žaliųjų judėjimo „Green peace“ politiką, diskutuota pabėgėlių klausimu.

Veiklūs ir energingi stovyklos vadovai nuobodžiauti neleido. Mokiniai vos spėjo suktis įvairiose veiklose: kopė į kalnus, plaukė kanojomis, keliavo įvairiomis transporto priemonėmis (traukiniu, metro, laivu), dalyvavo orientacinėse varžybose.

Įvairių veiklų metu projekto dalyviai mokėsi pažinti gamtą. Jie lankėsi ekologiniame ūkyje, kur ir patiems teko paravėti pasėlius, susipažino su ekologišku maistu, iš dviračio padangų mokėsi pasigaminti apyrankes, diržus.

Šis projektas dalyvius išmokė jautriau žvelgti į aplinką, pažinti, pajusti ją, suprasti, kaip svarbu saugoti ir puoselėti visa tai, ką turime, kad ir kitos kartos gyventų tokios gamtos, kokią turime dabar, apsuptyje.

Po šio projekto ir savaitraštis gamtos bičiuliams „Žaliasis pasaulis“, kurį mes skaitome, nes mokykla jį prenumeruoja nuo 1998 metų, mums tapo dar artimesnis.

Projekto dalyvių nuotraukos