Lina MISIULYTĖ
Pagramančio regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė kultūrologė

Penkios dienos Lakštingalų slėnyje

Aktyvūs ir prasmingi 2016 metai buvo Tauragės jūrų skautams

Stovyklos metu...

Pasibaigus mokslo metams daugelis vaikų laiką leidžia vasaros stovyklose.

Viena iš tokių – Tauragės jūrų skautų stovykla „Gero vėjo 2016“, vykusi birželio pabaigoje. Jaunieji jūrų skautai penkias dienas gyveno gamtos prieglobstyje, Lakštingalų slėnyje.

Kodėl norime pristatyti šios organizacijos vasaros stovyklą?

2016 metais Tauragės jūrų skautai atnaujino prieš kelis dešimtmečius pradėtą veiklą ir prisijungė prie Lietuvos jūrų skautų organizacijos. Atkūrimo iniciatorė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė Rita Grigalienė. Anuomet jūrų skautus globojo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė.

Jūrų skautai – jūrinės pakraipos Lietuvos skautų atšaka, įkurta 1922 metais. Veikianti nevyriausybinės organizacijos (NVO) principu, puoselėjanti Lietuvos, kaipo jūrinės valstybės, idėją ir siekianti savo narius ugdyti dorais, kilnios dvasios ir tvirto būdo piliečiais. Sueigos, vandens ir pėsčiųjų žygiai, stovyklos, buriavimas ir kita skautiška veikla – visa tai padeda tobulėti kaip skautams, piliečiams, visuomenės nariams, ugdo žmogiškas vertybes. Užsiėmimų metu gilina skautiškas žinias, mokosi kaip išgyventi gamtoje, veikti komandoje ir savarankiškai, įgyja lyderiams reikalingų savybių, padeda mažesniems ir mokosi iš labiau patyrusių.

Stovyklos ,,Gero vėjo 2016“ viršininkė, mokytoja Indrė Rusteikėnė pasakojo: jaunieji stovyklautojai siekė gauti kandidato į jūrų skautus pažymėjimus. Šaunuoliai stovyklautojai – visi įvykdė programą!

„Programai įgyvendinti reikėjo išmokti daug naujų dalykų, įgyti išgyvenimo gamtoje įgūdžių, išmokti pirmosios pagalbos suteikimo pradžiamokslį, dalyvauti turistiniuose žygiuose, išmokti irkluoti ir orientuotis vietovėse. Visas penkias dienas vaikai buvo užsiėmę ne tik tomis veiklomis. Jie dalyvavo rikiuotėse, mokėsi skautiškų įžadų, istorijos, dalyvavo įvairiose užsiėmimuose, žaidimuose“, – sakė Indrė Rusteikienė.

Įsimintinas ir naudingas veiklas vedė Pagramančio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jolita Žemaitienė, VU Matematikos ir informatikos fakulteto trečio kurso studentė, jūrų skautų savanorė Ugnė Skorupskaitė, Tauragės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Genienė ir šio biuro specialistė Joana Marozienė, Pagramančio krašto žolininkė ir pasakorė Birutė Normantienė, Pagramančio regioninio parko direktorius Sigitas Mėlinavičius, sesės ir broliai jūrų ir sausumos skautai iš Kauno ir Šilalės. Šauniais patarimais pasidalijo jūrų skautų sesės iš „Šaltinio“ progimnazijos – direktorė Jūratės Lazdauskienė ir jos pavaduotoja Ingrida Lukošienė.

Anot I. Rusteikienės, be rėmėjų pagalbos nebūtų buvę įmanoma suorganizuoti tokią nuostabią stovyklą. Visiems nuoširdžiausias ačiū!

Smagu buvo susipažinti su kupinu nuotykių skautišku gyvenimu, su legendomis, strateginiais ir komandiniais žaidimais, vakarine programa prie laužo ir kitomis skautiškomis staigmenomis.

Autorės archyvo nuotraukos