Rasa BREIMELIENĖ
Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pasaulis vaikų akimis

Šiukšlės ir atliekos, kurios nepuošia

Šiukšlinimas artimoje aplinkoje – problema, kuri, nepaisant visuomenės švietimo ir aplinkosaugos iniciatyvų, vis dar išlieka aktualia ir kasdienę mūsų aplinką veikiančia negatyvia jėga. Tai ne tik estetikos ar higienos klausimas, bet daug platesnis, kompleksinis iššūkis, kuris susietas su ekologine pusiausvyra, žmogaus sveikata ir bendruomenės gerove.

2024 m. kovo mėnesį Panevėžio lopšelis-darželis „Voveraitė“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių fotografijų parodą „Mažieji aplinkosaugininkai: pasaulis vaikų akimis“, kurios tikslas – ugdyti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą. Parodos organizatoriai kvietė vaikus stebėti aplinką ir skaitmeniniais įrenginiais rinkti duomenis (fotografuoti) šiukšlinimo atvejus gamtoje ar artimoje aplinkoje, skatino reflektuoti apie teršėjų elgesį bei ieškoti galimų išeičių šiukšlinimo problemoms spręsti.

Fotografijų paroda „Mažieji aplinkosaugininkai: pasaulis vaikų akimis“, kuri vyko 2024 m. kovo 20-29 d. Panevėžio lopšelyje-darželyje „Voveraitė“, buvo Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamo aplinkosaugos švietimo projekto „Žali pėdsakai“ dalis.

Ši paroda įkvepianti – ji pristato vaikų akimis regimą pasaulį ir jų suvokimą apie mūsų aplinką. Kiekviena vaikų fotografija – tai ne tik užfiksuota akimirka ar vaizdas, bet ir pasakojimas apie tai, kaip šiukšlinimas veikia mūsų kasdieninį gyvenimą. Vaikai savo darbuose ne tik atkreipia dėmesį į šiukšlinimo problematiką, bet ir samprotauja, siūlo būdus, kaip teršimą sumažinti. Pavyzdžiui, Salvijus ir Patricija pabrėžė, kad nedera daužyti butelių, nes tai gali sukelti pavojų gyvūnams, paukščiams ir net vaikams. Jie ragino rūšiuoti atliekas ir tausoti gamtą. Šarūnas atkreipė dėmesį į šiukšles vandens telkiniuose, akcentuodamas, kad tai gali sukelti grėsmę vandens gyvūnams. Kristijonas pabrėžė, kad šiukšlinimas yra ne tik estetinė, bet ir etinė problema, skatinanti kiekvieną atsakingai žiūrėti į aplinkos švarą. Emanuelio mintys nukreiptos į švietimo svarbą. Berniuko nuomone, tik per nuoseklų švietimą galima pasiekti teigiamų pokyčių aplinkosaugos srityje. Tėjos pastabos primena, kad visi esame atsakingi už tai, kokia bus mūsų planeta.

Ši paroda – puikus pavyzdys, parodantis, kaip svarbu kalbėti apie aplinkosaugos problemas ir ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą nuo mažų dienų. Parodos „Mažieji aplinkosaugininkai: pasaulis vaikų akimis“ dalyvių požiūris suteikia viltį, kad šviesesnė ateitis yra įmanoma, jei tik mes visi, o ypač jauniausia karta, imsimės veiksmų dabar.

Autorės archyvo nuotraukos