Birutė AUTUKEVIČIENĖ, Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ l. e. p. direktorė, VDU Švietimo akademijos doc. dr., projekto autorė ir vadovė Marija LADIŠIENĖ, Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė

„Pasaulis pro mikroskopą“

Užsiėmimu metu

Šiuolaikiniai vaikai ir jų patirtys yra kitokios nei suaugusiųjų vaikystėje. Ugdydami vaikus turime atsižvelgti į „interneto amžiaus“ vaikų ypatumus tam, kad geriau pritaikytume ugdymo turinį vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui. Ikimokyklinės įstaigos padeda vaikams formuoti atsakomybės jausmą gamtai, įgyti patyrimą ir pagrindines žinias apie save ir kitus – apie santykius su augalais ir gyvūnais, apie orą ir supančią aplinką, gamtos reiškinius ir pan.

Technologijos padeda vizualizuoti sunkiai suprantamas idėjas, sąvokas, pažvelgti giliau į plika akimi nematomą pasaulį. Tam pasitelkiamas mikroskopas. Su juo  galima stebėti nematomą plika akimi pasaulį, regėti nuostabius, neįprastus vaizdus. Ikimokyklinio amžiaus vaikus domina tai, kas jiems yra nauja, neįprasta, kartais nepastebima.

Savo smalsumą ir žingeidumą sąlytyje su gamta vaikai patenkino dalyvaudami 2021 m. rugpjūčio – spalio mėn. visuomenės aplinkosauginio švietimo projekte „Pasaulis pro mikroskopą“. Projektą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė. Šiuo projektu buvo siekiama skatinti vaikus domėtis gamtos reiškiniais, džiugiai ir aktyviai veikti gamtoje, o taip pat ir keisti darželio bendruomenės vartotojišką mąstymą ir vartojimo kultūrą.

Projekto eigoje, dalyvaudami edukacinėse veiklose „Parko taku“, ugdytiniai aplankė įvairias gamtinės aplinkos erdves darželio teritorijoje, Vingio parke, Pasakų parke, kur ieškojo įvairių augalų, vabzdžių rūšių, negyvosios gamtos objektų. Kūrė „Seklių“ knygeles, žemėlapius paieškų rezultatams pavaizduoti.

Įgyvendinant ugdomąsias veiklas „Surask 20 rūšių“, ugdytiniai leidosi į pažintinę, gamtai draugišką „medžioklę“ darželio lauko erdvėse, pievose, miškuose. Organizavome vaikų atradimų vizualizacijos parodą.

Lauko klasėje įrengtoje mobilioje laboratorijoje su skaitmeniniu mikroskopu, rankiniais mikroskopais, didinamaisiais stiklais, indais ugdytiniai tyrinėjo atrastas gyvosios ir negyvosios gamtos rūšis, aiškinosi augalų, vabzdžių sandarą.

Lauko erdvėje buvo organizuotos ugdomosios veiklos „Gaudome vėją“. Ugdytiniai aiškinosi, kaip atsiranda vėjas, gamino vėjarodes, statė vėjo jėgaines, žaidė su vėju, kas leido ne tik žaismingai ir linksmai leisti laiką, bet ir ištyrinėti vėjo galimybes, oro savybes. Surengėme vėjarodžių parodą „Vaikantis vėją“.

Visa  darželio bendruomenė įsitraukė į ekologinės daržininkystės vystymą.  Atnaujintose pakeltose  lysvėse sėjome, sodinome ir prižiūrėjome daržoves. Rudenį skanavome derlių.

Plečiant augalų įvairovę, darželio aplinkoje atsirado naujų augalų. Pasodinome pušį, ginkmedį, japoninį maumedį, įkūrėme rugiagėlių pievą ir kaip 2021 m. Vilniaus vaistinį augalą – dilgėlę.

Į projektines veiklas įsitraukė ir ugdytinių tėvai, šalia esančio „Vilkpėdės“ lopšelio-darželio bendruomenė.

Darželio pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi. Organizuotas praktikumas Vilniaus „Vilkpėdės“ lopšelio-darželio mokytojams, VU, VDU studentams apie aplinkai palankią vartojimo kultūrą. Tyrinėjimai, stebėjimai, eksperimentai vaikams suteikia galimybę kaupti patirtį, pažinti ir tausoti supančią aplinką, suprasti, kas, kaip ir kodėl vyksta. Tyrimai, konkrečių situacijų analizė, problemų sprendimas, bendradarbiavimas patį mokymosi procesą daro įdomesnį ir prasmingesnį. Šiuo projektu siekiame ugdyti atsakingai besielgiantį, smalsų, žingeidų vaiką, mylinti savo Tėvynę, pastebintį jos sudėtingumą ir grožį.

Autorių archyvo nuotraukos