Augustas UKTVERIS

Panorus žemės gelmių šilumos..

Kai kurios pastabos konferencijoje Valdovų rūmuose pasitikus Geologo dieną

Konferencijos aplinka – įspūdinga...

2023-04-27 Lietuvos geologai rinkosi į Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmus (Katedros a. 4, Vilnius), į konferenciją, kurioje aptarė žemės gelmių energetinius išteklius, šios temos problematiką. Renginys, kaip ir kasmet, buvo skirtas balandžio paskutinį savaitgalį minimai Geologo dienai įprasminti.

Konferencijos organizatoriai (UAB „Grota“ – Antanas Marcinonis; Geologijos įmonių asociacija – Saulius Gegieckas; Lietuvos geologų sąjunga – Jonas Satkūnas) akcentavo: profesinės Geologų dienos proga kviečia aktyviausius geologinės bendruomenės narius bei geologinę veiklą reguliuojančių valdžios institucijų atstovus į bendrą diskusiją apie žemės gelmių energetinių išteklių tyrimo ir išgavimo aktualijas, pasidalijant nuomonėmis apie šioje veikloje kylančias problemas, ieškant bendrų sprendimų. Kartu siekiama skleisti Lietuvos visuomenei ir valdžios institucijoms geologų profesinės bendruomenės požiūrį į aktualią žemės gelmių išteklių tyrimo, gavybos ir naudojimo problematiką.

Konferencijoje išklausytas žymaus lietuvio geologo, visuomenės veikėjo Igno Domeikos vardu pavadintos draugijos valdybos (jos narys Bernardas Paukštys) pranešimas.

„Igno Domeikos medaliu gali būti apdovanojami Lietuvos ir užsienio piliečiai už savitus darbus, inovacijas, už Igno Domeikos paveldo tyrimus. Tad apdovanojami gali būti ne vien geologai. 2023-03-17 Igno Domeikos medaliu buvo apdovanotas profesorius Juozas Paškevičius, minint jo 99-ąjį gimtadienį“ – kalbėjo Bernardas Paukštys.

Jis pakvietė akademiką Aivarą Kareivą ir prof. Algimantą Česnulevičių paskelbti sprendimą dėl Igno Domeikos medalio teikimo šioje konferencijoje.

Aivaras Kareiva skelbė, jog Igno Domeikos medaliu apdovanojamas akademikas Algimantas Grigelis, Lietuvos geologų įžymybė, daugybės kitų šlovingų apdovanojimų bei įvertinimų nominantas, kuris apdovanojimą (kartu su puokšte gėlių) dedikavo savo žmonai.

„Mano klasės draugas Napoleonas Kazys Kitkauskas prieš 30 metų čia pradėjo savo kasinėjimus, tad vadinamas Valdovų rūmų krikštatėviu. Jis dar mokantis 7-oje klasėje buvo suimtas už sukurtą eilėraštį namų sienlaikraščiui – gavo 7 metus kalėjimo Udmurdijoje“, – prisiminė Algimantas Grigelis, pridurdamas, jog 19-ame amžiuje būta dviejų lietuvių kilmės genijų: Teodoro Grotuso ir Ignoto Domeikos.

Konferencijos dalyvius sveikinęs 1930-ais, Vytauto Didžiojo metais, gimęs dr. Vytautas Narbutas sakė, jog yra gimęs tais pačiais metais, kaip ir garbus geologas, tremtinys Vytautas Baltakis (taipogi dalyvavęs konferencijoje): „Stebiuosi ir didžiuojuosi Vytautu Baltakiu, ištvėrusiu tremtį, po to atlikusį Lietuvos geologams daug reikšmingų darbų“.

Vytautas Narbutas taipogi prisiminė iškiliuosius Lietuvos geologus: Juozą Paškevičių, Vytautą Juodkazį, kurie jau išėję Anapilin.

Konferencijos vedlys Antanas Marcinonis (UAB „Grota“) sakė, jog geologai yra tarsi pašaukti savo veiklai, tad svarbu, jog tas pašaukimas deramai būtų vertinamas ir valdžios – neatsitiktinai rengiama ir rezoliucija.

Sveikinimo žodį tarusi aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė prisipažino, jog geologų bendruomenei žodį tarti tenka ne itin dažnai.

„Džiugu, kad geologai turi savo profesinę dieną, šventę. Jūs to tikrai nusipelnote, nes Lietuvai reikšmingi ir savo darbais, kuriamomis vertėmis. Tai pasakytina, kai savo veiklą susiejate ir su geotermija – naujas galimybes, siejamas su žemės gelmėmis. Geriausi linkėjimai ir tiems garbiems geologams, kurie šiandien bus apdovanoti Antano Giedraičio fondo garbės ženklu „Auksinis geologo plaktukas“. Kartu noriu pabrėžti, jog bandome išgirsti geologų nuogąstavimus, nors geologai – pakankamai rami, tačiau daug reikšmingos veiklos turinti bendruomenė. Aplinkos ministerijos specialistams malonu dirbti su tokiais partneriais“, – sakė aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėja Rasa Radienė:

„Malonu, jog geologai susiburia, jog šios konferencijos vedlys Antanas Marcinonis tai vadina reikšminga veikla. Šios konferencijos tema, manyčiau, yra labai reikšminga kaip Europos Žaliojo kurso dedamoji. Neatsitiktinai geotermijos būdu gaunamos energijos naudojimas vis didėja.“

Antanas Marcinonis pridūrė, jog žemės gelmes pažįstantys geologai suvokia, jog dirbti reikia atsakingai, neužteršiant požeminio vandens išteklių.

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius Aivaras Kareiva taipogi sveikino sambūrio dalyvius.

„Atstovauju chemikams, tačiau (tarkime, keramikai, kurie yra lyg ir chemikai, lyg ir geologai) manau, jog nesu toli nuo geologų, kurie ruošiami mūsų fakultete. Keramikų kuriama draugija, manau, apjungs ir geologus, kurie rūpinasi žemės ištekliais“, – sakė profesorius Aivaras Kareiva.

Geologijos įmonių asociacijos prezidentas Saulius Gegieckas pasidžiaugė geologų sambūrio dalyvių gausa bei veikla.

„Geologai neretai saistomi su užteršta aplinka, rūkstančiais kaminais, tolyje matomais gręžimo bokštais… Tačiau šiuolaikiniai geologai yra planetos Žemės ir gamtos draugai. Tam įkvepia ir Valdovų rūmai bei jų aplinka“, – kalbėjo Saulius Gegieckas, primindamas, jog gegužės 18-19 dienomis numatomi renginiai (konferencija, ekskursijos, kapavietės lankymas Karvio kaime, Vilniaus r.), skirti žymaus geologo Antano Giedraičio 175-osios gimimo metinėms paminėti.

Sambūrio dalyvius sveikino ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui Ramunė Šmigelskytė:

„Esate istorijai reikšmingoje vietoje, kur praeitis atveriama ateičiai. Esate autentiškojo Lietuvos paveldo vietoje, greta 14-ojo amžiaus Gedimino laikų senovinių mūrų“, – kalbėjo Ramunė Šmigelskytė, primindamas įvairias istorines datas, reikšmingas Lietuvai, jos istorijai bei mokslui.

***

Po darniai Valdovų rūmų požemyje (prasmingas akcentas geologams) esančioje salėje sugiedoto Lietuvos himno, po tylos minute pagerbtų Amžinybėn išėjusiųjų bei oficialių kalbų, sveikinimų konferencijos dalyviams, juos sudomino ir atskiri dalykiniai pranešimai: „Žemės šilumos panaudojimo praktika ir galimybės Lietuvoje“ (Ieva Kaminskaitė, Sigitas Petrauskas – Lietuvos geotermijos asociacija); „Geotermija ir infiltracija Olandijoje“ (Robin Lomulder – Fugro tarptautinė kompanija ir O2Dit fondas); „Torio panaudojimo energetikoje perspektyvos ir jo gavybos galimybės Lietuvoje“ (Andrius Laurikėnas – Vilniaus universitetas).

Jonas Satkūnas, Lietuvos geologų sąjungos prezidentas, pateikė geologo Antano Giedraičio fondo valdybos pranešimą apie minėto fondo siekius pagerbiant Lietuvos geologijai ir kultūrai nusipelniusius geologus.

Baigiant konferencijos darbą Saulius Gegieckas, Geologijos įmonių asociacijos prezidentas, teikė garbiems geologams apdovanojimus – Antano Giedraičio fondo garbės ženklus „Auksinis geologo plaktukas“.

Konferencijoje priimta ir atskira rezoliucija.

Augusto Uktverio nuotraukos